İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları Cevaplı

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları Cevaplı
Test TürüTest (Çoktan seçmeli)
Soru Sayısı14
Tavsiye olunan süre22 dakika

İslam Medeniyetinin Doğuşu Cevaplı Test Soruları içeriğinde Hz. Muhammed (SAV) Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemi bulunmaktadır.

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları Cevaplı

1. İslam tarihinde ilk düzenli ordu aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde kurulmuştur?

A) Hz. Ebubekir       B)Hz. Ömer             C)Hz. Osman             D)Hz. Ali              E) Hz.Muaviye

2. 

 • Bağdat’ı bilim ve kültür merkezi haline getirdiler.
 • Türk- Arap dostluğunu başlattılar.
 • 1258’de Moğol istilasıyla yıkıldılar

Buna göre yukarıda bahsi geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emevi Devleti

B) Endülüs Emevi Devleti

C) Fatımi Devleti

D) Şiii Büveyoğulları Devleti

E) Abbasi Devleti

3.

 • İlk defa iç karışıklıkların ortaya çıkması
 • Kuran-ı Kerimin çoğaltılıp illere gönderilmesi
 • Kıbrıs’ın alınması

Gibi faaliyetler aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A) Hz. Ebubekir B)Hz. Ömer C) Hz. Osman  D)Hz. Ali  d E) Muaviye

4.

 • İslam savaş hukukunun ilk defa oluşturulması
 • İslam devletinin temellerinin atılması
 • Medine’nin başkent olması

Gibi faaliyetler aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

 A) Hz. Muhammed B) Hz. Ömer C) Hz. Muaviye D) Yezid E) Harun Reşid

5.

 1. Hat
 2. Tezhip
 3. Oymacılık
 4. Kakmacılık

İslam Devleti’nde putperestliğin canlanmasını engellemek amacıyla resmi ve heykelcilik sanatının yasaklanması, yukarıdaki sanat dallarını hangilerinin gelişmesini sağlamıştır?

A) 1,2,3,4             B) 2,3,4          C) 1,4               D)2,3             E)1,2

6. Putperestliğin tamamen unutulduğu Emeviler ve Abbasiler döneminde yeniden resim ve heykeltıraşlık sanatları canlanmıştır.

Buna göre,

 1. Emevi-Kasr-ül Hayr Sarayı
 2. Abbasi-Balkuvara Sarayı
 3. Endülüs Emevi-Kurtuba Camii

Eserlerinden hangileri buna örnek olarak gösterilir?

 A)Yalnız 1  B)Yalnız 2 C) Yalnız 3 D)1,2  E)1,2,3

7. Abbasi Devleti’nin zayıflaması ile bazı Abbasi valileri, bağımsızlıklarını ilan ederek Tevaif-i Mülük denilen küçük devletler kurmuşlardır.

Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi bir Tevaif-i Mülük devleti değildir?

A) Tolunoğulları Devleti

B) Akşitler Devleti

C) Karahanlılar Devleti

D) Samanoğulları

E)Memluk Devleti

OKUMA TAVSİYESİ: Tevaif-i Mülk Devletleri Nedir?

8.

 1. İstanbul’un ilk defa kuşatılması
 2. Bağdat’ın başkent yapılması
 3. Sınırların Avrupa’ya kadar uzanması

buna göre yukarıda verilen olaylardan hangileri Emeviler Döneminde gerçekleşmemiştir?

A)Yalnız 1  B)Yalnız 2 C) Yalnız 3 D)  1,3  E) 1,2,3

OKUMA TAVSİYESİ: Emeviler Dönemi Hakkında Bilgi

9. Saltanat sistemi ile yönetime gelen ilk İslam halifesi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Muaviye    B) Yezid      C) Velid           D) 3.Abdurrahman     E) Mansur

10.Hz. Muhammed’in İslam dinini yayarken önceleri büyük tepkiyle karşılaşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A)Dini inançlarda eski uygulamalar geçerlidir

 B)Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur

C)Hak ve özgürlüklerin belirli sınırları vardır

D)İnsanların etkinliklerinde dinin etkisi vardır

E)Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur

11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer dönemi gelişmeleri  arasında yer almaz?

A) Sürekli ve düzenli ordu kuruldu

B) Hicreti başlangıç kabul eden Hicri Takvim düzenlenerek yürürlüğe kondu

C) Ordunun maaşlarını karşılayabilmek için ikta sistemi oluşturuldu

D) İlk İslam donanması kuruldu

E) Hazine ve vergiler yeniden düzenlenerek ilk bütçe hazırlandı

OKUMA TAVSİYESİ: Hz Ömer Dönemi Önemli Olayları

12. Hz Muhammed ve Hulefa-i Raşidin Döneminde bütün Müslümanlar kardeş ilan edildiği halde Emeviler Arapları diğer Müslümanlardan üstün görmüşlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen durumun etkisiyle gerçekleşmiştir?

 A) Farklı kültüre mensup insanların bir arada yaşaması

B) Ülkede siyasi kargaşaların doğması

C) Arap yarımadasında İslamiyet in yayılması

D) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlaması

E) Kur’an nüshalarının eyaletlere gönderilmesi

13.Aşağıdakilerden hangisi Emeviler’in yıkılış nedenleri arasında yer almaz?

A) Sınırların genişlemesiyle merkezden kontrolün zorlaşması

B) Kendi soylarına aşırı bağlı oluşları

C) Valilerin bulundukları bölgelerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri

D) Irkçı politika izlemeleri

E) Şiilerin ve Haricilerin olumsuz çalışmaları

14. Abbasiler’de valiilere geniş idare ve askeri yetkilerin verilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Ülkenin parçalanmasına

B) Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkmasına

C) Halifeliğin saltanat haline gelmesine

D) Müslüman olmayanlardan vergi alınmasına

E) Kadılık teşkilatının yaygınlaşmasına

BİR TEST DAHA: İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları


TEST TAVSİYESİ: İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Dönemi Kısa Bilgi

İçindekiler EMEVİLER DÖNEMİ ( 661-750 ) Halifelik Saltanata Dönüştü. Başkent Şam oldu. Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir