Hz Ömer Dönemi Önemli Olayları

İslamın 2. halifesi Hz Ömer Dönemi Önemli Olayları hakkında maddeler halinde bilgi vermeye çalışacağız.

Hz Ömer Dönemi Önemli Olayları
Hz Ömer Dönemi Sınırları Haritası

Fetih Hareketleri
– Suriye’nin fethi tamamlandı.
– Kudüs, Filistin, Antakya ve Halep fethedildi.
– Irak’ın fethi tamamlandı.
– İran fethedildi.
– Mısır fethedildi.
Örgütlenme Faaliyetleri
– İlk düzenli ordu ve cund adı verilen askeri garnizonlar (ordugâh şehirler) kuruldu.
– İlk divan örgütü oluşturuldu.
– Beyt’ül Mal adı verilen devlet hazinesi kuruldu.
– Ülke eyaletlere ayrıldı ve başlarına vali atandı.
– Kadılık kurumu oluşturuldu ve mahkemeler kuruldu.
– Fethedilen topraklar da ikta sistemi uygulanmaya başlandı.
– Hicri Takvim kullanılmaya başlandı.
ÖNEMLİ SİYASİ, ASKERİ VE TOPLUMSAL GELİŞMELER
1. Ecnadeyn Savaşı (636)
Bizans’la yapılmış ve kazanılmıştır.
Suriye’nin fethi tamamlanmıştır.
2. Kadisiye Savaşı (636)
Sasanilerle yapılmış ve kazanılmıştır.
Irak, İslam Devleti’nin sınırlarına katılmıştır.
3. Kudüs’ün Fethi (637)
Kudüs Müslümanlara teslim edilmiş; Filistin, Halep ve Antakya fethedilmiştir.
4. Mısır’ın Fethi (641)
Amr Bin As komutasında ki İslam orduları Bizans’ı yenerek Mısır’ı İslam Devleti’nin sınırlarına katmıştır.
✓ Kuzey Afrika’nın fethi, Hz. Ömer döneminde başlamış, Emeviler döneminde tamamlanmıştır.

Hz Ömer Dönemi Konu Anlatımı

Hz Ömer Dönemi Test Soruları

1-Hz. Ömer döneminde İslam Devleti’nin sınırları genişlemiş; İran, Irak ve Mısır alınmış, bölge halklarının müslüman olması sağlanmıştır.
Bu bilgiye göre,
I. İslamiyette yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
II. Arabistan’ın siyasi birliği dağılmıştır.
III. Fetih politikası izlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

2-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde teşkilatlanma için yapılan yeniliklerden biri değildir?
A) Askeri garnizonların (Cund) kurulması
B) Divan örgütünün kurulması
C) İkta sisteminin oluşturulması
D) İslam Devleti’nin ilk anayasasının hazırlanması
E) Ülkenin illere ayrılıp illerde mahkemelerin kurulması

3-I. Bizans üzerine ilk askeri sefere çıkılması
II. Beyt’ül mal adı verilen devlet hazinesinin oluşturulması
III. Asayişi sağlamak için şurta (polis) teşkilatının kurulması
gelişmelerinin gerçekleştiği dönemlerin, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralandığı söylenebilir?
A) Hz. Osman – Emeviler – Abbasiler
B) Hz. Muhammed – Hz. Ömer – Emeviler
C) Hz. Ömer – Hz. Osman – Hz. Ali
D) Hz. Muhammed – Hz. Ebubekir – Abbasiler
E) Hz. Ebubekir – Hz. Ali – Abbasiler

1- C 2-D 3-B

Hz Ömer Dönemi Önemli Olayları ile ilgili yazımıza yorumlarınızı bekliyoruz.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir