Hz Ebubekir Dönemi Kısaca

İslamın ilk halifesi “Sıddık” lakablı Hz Ebubekir Dönemi Kısaca maddeler halinde özetlemeye çalışacağız.

Hz Ebubekir Dönemi Akınları

Fetih Hareketleri
– Suriye’nin fethine başlandı.
– Irak’ın fethine başlandı.
Örgütlenme Faaliyetleri
– Savaşlarda çok sayıda hafızın ölmesi üzerine Kur’an-ı Kerim kitap haline getirildi.
İç Karışıklıklar
– Yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.
– Dinden dönenlerin (Ridde) tekrar İslam’a dönmesi sağlandı.
ÖNEMLİ SİYASİ, ASKERİ VE TOPLUMSAL GELİŞMELER
1. Ridde Harekâtı (632)
Hz. Muhammed’in vefatının ardından dinden dönenler olmuş ve yalancı peygamberler ortaya çıkmıştır. Dinden dönenlere karşı yapılan savaşlara Ridde Harekâtı denilir.
2. Yermük Savaşı (634)
Bizans’la yapılmış ve kazanılmıştır (Bizans’a karşı kazanılan ilk zaferdir).
Suriye’nin fethine başlanmıştır.

Hz Ebubekir Dönemi Test Soruları

1)Hz. Ebubekir döneminde görülen,
I. vergi vermek istemeyenlerin çıkarttıkları is-yanların bastırılması,
II. Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi,
III. Suriye’nin fethine başlanması
gelişmelerden hangileri doğrudan devletin iç düzenini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

2)Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi ile çoğaltılarak önemli İslam merkezlerine dağıtılmasını gerçekleştiren halifeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Ali – Hz. Ebubekir
B) Hz. Ebubekir – Hz. Osman
C) Hz. Ömer – Hz. Ali
D) Hz. Osman – Hz. Ebubekir
E) Hz. Ömer – Hz. Ebubekir


Tavsiye Konular

Babek İsyanı Hakkında Bilgi

Abbasi Halifeleri Memun ve Mutasım dönemlerinde Azerbaycan’da 20 yıl süren dini ve siyasi içerikli Babek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir