5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları Cevaplı

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları Cevaplı

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları CevaplıTest TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı14Tavsiye olunan süre22 dakika İslam Medeniyetinin Doğuşu Cevaplı Test Soruları içeriğinde Hz. Muhammed (SAV) Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemi bulunmaktadır. 1. İslam tarihinde ilk düzenli ordu aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde kurulmuştur? A) Hz. Ebubekir       B)Hz. Ömer             C)Hz. Osman             D)Hz. Ali              E) Hz.Muaviye 2.  Bağdat’ı bilim ve kültür merkezi haline …

Devamını Oku

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Test SorularıTest TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı15Tavsiye olunan süre23 dakika Soruların doğru cevapları en alttadır. 1. İslamiyetten önce Arap Yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisinin görüldüğü söylenemez? A) Putperestlik   B) Hristiyanlık  C) Budizm   D) Musevilik  E) Haniflik 2. İslam tarihinde Müslümanların toprak kazandığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Bedir Savaşı   B) Hendek Savaşı    C) Hayber’in fethi   D)Mute seferi  E) …

Devamını Oku

İslam Medeniyetinin Doğuşu Boşluk Doldurma Soruları

İslam Medeniyetinin Doğuşu Boşluk Doldurma Soruları

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Boşluk Doldurma SorularıTest TürüBoşluk doldurmaSoru Sayısı20Tavsiye olunan süre25 dakika Aşağıdaki cümleleri uygun olan sözcüklerle tamamlayınız. Cevaplar en alttadır. Kaç soruyu doğru cevapladığınızı/sorularla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. İslamiyetten önce Arabistan’da …………………….. , …………………… , ……………… dinleri vardı.Hz. Muhammed akıllılığı, olgun davranışı, doğru sözlülüğü ve nezaketi ile halkın sevgisini kazandı ve halk ona ………………… ünvanını verdi.Hicret sırasında Mekke’den Medine’ye …

Devamını Oku

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Devamını Oku

Emeviler Dönemi Kısa Bilgi

EMEVİLER DÖNEMİ ( 661-750 ) Halifelik Saltanata Dönüştü. Başkent Şam oldu. Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid edilince Müslümanlar Şii ve Sunni diye kesin ayrıldı. Emeviler Arapları diğer Müslümanlardan üstün gördüler. En geniş sınırlara ulaşıldı. İstanbul kuşatıldı. (2 defa). Kalın surlardan ve Grejuva denilen ateşden dolayı başarısız olundu. İspanya Tarık Bin Ziyad tarafından fethedildi. Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi Puvatya Savaşı’ndaki yenilgisiyle durdu. (Franklarla) Halife …

Devamını Oku

Dört Halife Dönemi (Cumhuriyet Devri)

Dört Halife Dönemi (Cumhuriyet Devri)

Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam Devleti’nde “Dört Halife Dönemi” başladı. (632 – 661) OKUMA TAVSİYESİ: Halife Nedir? Dört Halife (Cumhuriyet) Dönemi Halife nedir? Dört Halife Kimlerdir? Cumhuriyet Devri Nedir? Bu dönemde başa geçen halifeler seçim yoluyla belirlendiği için bu devre “Cumhuriyet Devri” ya da “Hulefa-i Raşidin Devri” de denir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali sırasıyla …

Devamını Oku


] }