5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Dini Durumu

islam tarihi

İSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN YARIMADASI’NIN DURUMU 2. Din ve İnanış İslâmiyet’ten önce Arapların büyük çoğunluğu puta tapıyordu. Her boyun ve şehrin kendisine ait putu vardı. En tanınmışları Hubel, Lat, Uzza ve Menat’tı. Kâbe’nin içinde 360 tane put vardı. Bu nedenle Kâbe Araplarca kutsal sayılıyordu. Araplar Kâbe’yi ziyaret eder, putlarına kurban keserler, öldükten sonra dirilmeye inanmazlardı. İslâmiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda Hristiyanlık ve ...

Devamını Oku

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Siyasi Durumu Nasıldı

islam tarihi

İSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN YARIMADASI’NIN DURUMU 1. Siyasal Durum Araplar, İlk Çağ’ın en büyük kavimlerinden biri olan Samilere mensuptur. Samiler , çok eski zamanlardan beri Arap Yarımadası’ndan kuzeye doğru büyük göçlerle yayılmışlar; Mısır, Filistin ve Mezopotamya’ya yerleşerek büyük devletler kurmuşlardır. İslâmiyet’ten önce Arap Yarımadası’na kurulan devletlerin en önemlileri Nebatlılar, Tedmürler, Gassaniler, Lahmiler, Main, Seba ve Himyeri devletleridir. Uyarı! Bu devletlerden hiçbiri ...

Devamını Oku

Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

İçinde bulunduğumuz öğretim yılında Lise 1. sınıflarda tarih ders kitabı olarak okutulan Ekoyay Yayınları Tarih 9 kitabında hemen hemen her sayfada en az 1 soru bulunmakta. Ekoyay Tarih 9 kitabı 3. Ünitesi olan İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) ünitesi içeriğinde bulunan soru ve etkinliklerin cevapları aşağıda sayfa sayfa ayrılarak www.tarihportali.net bünyesinde bulunan tarih öğretmenleri tarafından cevaplanmıştır. Faydalı olması dileğiyle. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 145-146 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 145-146 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. İslamiyet öncesinde kabileler kutsal saydıkları Kâbe’yi ziyarete gelirlerdi. Burada kurulan panayırlarda alışveriş yaparlar, spor karşılaşmaları ve eğlenceler düzenlerlerdi. Buna göre; I. Arap kabileleri arasında sık sık sorunlar yaşanmaktadır. II. Kabileler arasında tek tanrılı dinsel anlayış yoktur. III. Arap ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 144 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 144 Cevapları 1. Bu devletlerin İbn-i Sina ile ilgili pul bastırmalarının sebepleri neler olabilir? Dünyaya mal olmuş bir bilim adamı olmasından kaynaklanmaktadır. 2. Pullarda İbn-i Sina’nın hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Doktor oluşu ve cerrahi müdahaleleri ön plana çıkarılmıştır. Dünyanın her yerinde Hipokrat kadar tanınmaktadır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 143 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 143 Cevapları Türk ve İslam bilginleri yapmış oldukları çalışmalarla dünya uygarlığına nasıl katkı sağlamıştır? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Rönesanstan önce aydınlanma çağını yaşamışlar, antikite uygarlığı ile Avrupa uygarlığı arasında köprü vazifesi görmüşler, rönesansa temel oluşmuşturlardır. Pek çok bilim dalında yeni buluşlar ortaya koymuşlar ve pozitif bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağlamışlardır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 142 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 142 Cevapları 1. İslam medeniyetinin oluşumunda Türk-İslam bilginlerinin katkıları neler olmuştur? Araştırınız. Türkler, matematik, felsefe, astronomi, tıp ve mimari alanında bilim ve sanat insanları yetiştirerek İslam medeniyetinin oluşumuna katkı sağlamışlardır. 2. İbni Sina’nın dünya uygarlığına katkıları hakkında araştırma yapınız. – Yazmış olduğu “El Kanun Fi’t Tıp” isimli kitabı Avrupa’da 500 yıl boyunca ders ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 141 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 141 Cevapları İslam Devleti’nin üç dönemine ait idari düzenlemeleri ve bilimsel faaliyetleri aşağıda verilen tabloya yazınız.   Dört Halife  Emeviler  Abbasiler  İdari Düzenlemeler  * Halifeler seçimle iş başına geldi * Mali sorunları çözümlemek amaçlı ilk divan teşkilatı kurulmuştur. * Vilayetlere gönderilen valilerin yanına adalet işlerinden sorumlu kadılar gönderilmiştir. * Fetih edilen yerler ilk defa ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 140 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 140 Cevapları 1. Abbasilerin İslam dünyasına hangi yönde katkıları olmuştur? İslam dünyasında ki ötekileştirmeyi ortadan kaldırmışlardır. Yani Mevali politikasını kaldırarak tüm müslümanları kucaklamışlardır. Abbasilerin İslam dünyasına en büyük katkısı bilim ve düşünce alanındadır. Abbasi halifeleri bilime önem vermiş ve bilim adamlarını himaye etmişlerdir. Halife Memun zamanında kurulan Beytü’l-Hikme (832) hem bir kütüphane hem ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 139 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 139 Cevapları O dönemde Hristiyan dünyasındaki dinsel hoşgörü hakkında neler söylenebilir? O dönemde Hristiyan dünyasında dinsel hoşgörüden söz etmek mümkün değildir. Bunu en güzel örneği de Beni Ahmer Devleti’nin yıkılması sonrası İspanya’da ki müslüman ve Yahudilere yapılan eziyetlerdir. Bununla da yetinmemişler birçok İslam eserini yakıp yıkmışlardır. İslam medeniyetinin Avrupa medeniyetine olan katkılarını, öğrendiklerinizden ...

Devamını Oku