4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

İmaret Nedir? İmarethanelerin Özellikleri Amaçları Nelerdir?

İmaret Nedir? İmarethanelerin Özellikleri Amaçları Nelerdir?

İmaret nedir? Amaçları ve Özellikleri Bu yazımızda Türk-İslam kültürünün en önemli hayır kurumlarından olan (ki sosyal devlet ilkesinin gereğidir.) Bu yazımızda İmaret Nedir? İmarethanelerin Özellikleri Amaçları Nelerdir? sorularının cevapları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. İmaret Nedir? Türk-İslam devletlerinde (özellikle Osmanlı Devleti’nde) yoksullara, düşkünlere, yolculara ve öğrencilere yemek dağıtmak amacıyla kurulan hayır kurumlarına imaret yada aşevi denirdi. İmaret Kelimesinin Anlamı Nedir? İmaret ...

Devamını Oku

Külliye Nedir? Külliyenin Amacı ve Özellikleri Nelerdir?

Külliye Nedir? Külliyenin Amacı ve Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti ile birlikte en parlak dönemini yaşayan vakıf teşkilatının göz bebeği Külliye Nedir? Amacı ve Özellikleri Nelerdir? bu yazımızın konusu yazımızın içeriğine külliye ile ilgili soruları cevaplamaya çalıştık. Külliye Nedir? Türk-İslam devletlerinde cami merkezli medrese, imaret, darüşşifa, hamam, kütüphane, türbe, ve sebilin bir arada bulunduğu sosyal-dini komplekse verilen addır. OKUMA TAVSİYESİ: İmaret Nedir? İmarethanelerin Özellikleri Amaçları Nelerdir? Külliye Kelimesinin ...

Devamını Oku

2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler Maddeler Halinde

II. Murat Dönemi İlkler

2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler 10. sınıf tarih dersi 2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler Maddeler Halinde özetlemeye çalıştık. OKUMA TAVSİYESİ: 2. Murat Dönemindeki Siyasi Gelişmeler Kısaca 2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler Osmanlı padişahları içerisinde asıl kültür hareketlerini başlatan, koruyup geliştiren II. Murad, bilinçli bir Türkçeciliğe sahip olup, Türkçenin yozlaşmasına karşı tedbirler almıştır.2. Murat Dönemi’nde, âlim ve şairlerin çoğu, eserlerini Türkçe ...

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Osmanlı El Sanatları

Divriği Ulu Camii taş ilemesi

Divriği Ulu Camii (Osmanlı El Sanatları) Osmanlı El Sanatları konusu10. sınıf tarih Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetler başlığı dahilindedir. Sizler için maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Osmanlı El Sanatları Özet Şehirler; mimarisiyle, zanaat, sanat ve kültür faaliyetleriyle birer yaşam merkezi hâline gelmiştir.İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul, Osmanlı sanat ve mimarisinin beşiği olmuştur.Osmanlı ahşap ve taş işlemeciliği, dokumacılık, çinicilik ve hat ...

Devamını Oku

Osmanlı Mimari Anlayışı 10. Sınıf

Osmanlı Mimari Anlayışı

10. sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetler başlığı dahilinde bulunan Osmanlı Mimari Anlayışı hakkında özet bilgimizi okumadan önce konu bütünlüğü açısından bir önceki konuya bakmanız faydalı olacaktır. Osmanlı Mimari Anlayışı Maddeler Halinde Erken Dönem diye bilinen Osmanlı mimarisinin temel öğesini külliyeler, külliyelerin ana unsurunu ise camiler oluşturmaktaydı.Osmanlı Erken Dönemi’ne ait ilk eserler genelde İznik, Bursa ve Edirne’de ...

Devamını Oku

Osmanlı’da Şehir Planlaması

osmanlı'da şehir planlaması

10. sınıf tarih ders kitabında Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetler başlığı altında yer alan Osmanlı’da Şehir Planlaması konusunu maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Konunun sonunda ki linkler vasıtasıyla ders kitabında yer alan sonraki konuya geçiş yapabilirsiniz. Osmanlı’da Şehir Planlaması Özet Osmanlı şehir kültürü, birbirinden çok farklı, etnik, dinî ve ekonomik yapılar üzerine tesis edildi. Osmanlı Devleti’nde, şehirler ticari faaliyetlerinin yoğunlaştığı güzergâhlar üzerinde ...

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Fetihle Gelen Dönüşüm Özet

10. Sınıf Tarih Fetihle Gelen Dönüşüm Özet

Çarşı (Fetihle Gelen Dönüşüm) 10. Sınıf Tarih dersi Fetihle Gelen Dönüşüm konusunu maddeler halinde özetledik. Fetihle Gelen Dönüşüm Geleneksel anlamda konar-göçer olan Osmanlılar, zamanla yerleşik hayatı benimsemiştir.Osmanlılar kuruldukları ve feth ettikleri bölgelerde ki şehirleri cami, medrese, mescit, han ve hamam gibi yapılarla imar etmiştir.Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerde Türkler, Bizans mahalleleri dışında kendi mahallelerini kurdu.Osmanlı döneminde ortaya çıkan Türk şehir modelinin ...

Devamını Oku

Şair Sultanlar 10. Sınıf Tarih

Şair Sultanlar

Şair Sultanlar 10. sınıf tarih dersi Şair Sultanlar özeti ile karşınızdayız. II. Murat, Fatih, II. Bayezid, Yavuz ve Kanuni Şair Sultanlardandır. Osmanlı padişahlarından 23 tanesi divan sahibidir. Şair Sultanlar İyi bir eğitimden geçen Osmanlı şehzadeleri ve sultanları, genelde musikiye ve şiire ilgi gösterdiler.Şiirleri günümüze ulaşan ilk Osmanlı padişahı II. Murat’tır. Mahlası Muradi‘dir.Fatih Sultan Mehmet, güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilendi. Özellikle resme, ...

Devamını Oku

Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri

Osmanlı'da Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Osmanlı'da Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına EtkileriHayatına Etkileri

Köroğlu Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti dahilinde bulunan Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri konusunu maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültür Sözlü Kültür Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce dinî törenlerde ve bazı sosyal etkinliklerde söylenen destanlar, okunan şiirler, sözlü edebiyat ürünlerini oluşturmaktaydı. Eski Türk destanlarında, şiirlerinde yer alan vatan sevgisi, kahramanlık gibi temalar Anadolu sözlü kültüründe yeniden şekillenmiştir. ...

Devamını Oku

Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

Halk Kültürü ve Kitabi Kültür özet

10. sınıf tarih dersi Halk Kültürü ve Kitabi Kültür özetimizi maddeler halinde yazmaya çalıştık. Halk Kültürü ve Kitabi Kültür Özet Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminin kültür dünyasıyla benzerlik gösterir.Anadolu’da XII. Yüzyıldan itibaren farklı sınıf ve seviyeden insanlar; hikâye dinleyerek, kukla ve taklit izleyerek, nükte ve şaka yaparak gülüp eğlenirdi.Türkiye ...

Devamını Oku