2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler Maddeler Halinde

2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler
2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler

10. sınıf tarih dersi 2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler Maddeler Halinde özetlemeye çalıştık.

OKUMA TAVSİYESİ: 2. Murat Dönemindeki Siyasi Gelişmeler Kısaca

2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler

 • Osmanlı padişahları içerisinde asıl kültür hareketlerini başlatan, koruyup geliştiren II. Murad, bilinçli bir Türkçeciliğe sahip olup, Türkçenin yozlaşmasına karşı tedbirler almıştır.
 • 2. Murat Dönemi’nde, âlim ve şairlerin çoğu, eserlerini Türkçe yazmışlardır.
 • Danişmendnâme (Türklerin Anadolu’yu fethini anlatan destan) ve Kâbûsnâme (Mercimek Ahmet’e ait nasihatnâme) gibi eserler II. Murad’ın gayreti ile yeniden Türkçeye tercüme ettirildi. Yine Osmanlı şiir mecmularından olan Mecmûatü’n-Nezâir de II. Sultan Murad’a adandı. 

1436’da hazırlanan 614 yapraklık bu mecmua bir ön sözle başlar.13.ve 14.yüzyıllarda yaşamış 84 şairin 397 şiiri ile mecmuayı düzenleyen ve dönemin şairlerinden olan Ömer bin Mezid’in kendi şiirleri yer almaktadır. Mecmuatü’n-nezair’in Oxford’ta bulunan yazma nüshası Mustafa Canpolat tarafından transkripsiyonlu şekilde yayınlanmıştır. Son döneminde eserin Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde bir nüshası daha bulunmuştur.

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/109446/mod_resource/content/0/14.%20Hafta%20-%20Nazire%20ve%20S%C3%B6zl%C3%BCkler.pdf
 • 2. Murat Dönemi’nde bilimsel ve kültürel çalışmalara verilen destek sayesinde Azerbaycan, Türkistan ve Arap Yarımadasından tanınmış birçok bilim insanı Edirne ve Bursa’ya gelerek yerleşti.
 • II. Murad Döneminde birçok eserin yapılmasına öncülük ettiği için Ebü’l-Hayrat diye anıldı.
 • Bursa Muradiye Cami ve Edirne Muradiye Cami kendi adını verdiği en büyük eserlerdir.
 • Sultan İkinci Murad, Ankara civarında Basıkhisar nahiyesinin yakınında yaptırdığı büyük köprünün geçiş ücretini Mekke ve Medine’deki yoksullara gönderilmek üzere ayırmıştır. 
 • Yine her yıl Surre-i Hümayun denen özel memurlar ve hacılardan meydana gelen bir alayı Kâbe’ye göndererek, mukaddes yerlerin bakım ve tamirini yaptırmıştır.
 • II. Murad Devri, önemli kültürel gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir.
 • Türk diline önem veren padişah, Türkçe eserler yazdırdığı gibi birçok yabancı eserin de Türkçeye tercümesini sağlamıştır.
 • Âşık Paşa’nın yazdığı “Garipname” adlı eser Türkçe yazımı teşvik edilen eserlerdendir.
 • II. Murad, Danişmentli ve Selçuklu devirlerindeki Fars kültürünün etkilerini unutturmak için çalışmıştır.
 • Türk diline ait önemli eserler olan Yazıcızâde Ali’nin “Tevârih-i Âl-i Selçuk”u; Molla Arif Ali’nin “Danişmendnâme”si; Şeyhî’nin “Hüsrev ve Şirin”i; Mercimek Ahmet’in “Kâbusnâme”si Yazıcızâde Mehmet Efendi’nin “Muhammediyye” adlı eseri II. Murad Devri’nde yazılmıştır.

2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler yazımıza yorumlarınızı bekliyoruz.


] }

Tavsiye Konular

Osmanlı'da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı’da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde taşra da ki en büyük birim beylerbeyliği (eyalet) idi. Salyaneli, saliyanesiz ve imtiyazlı …

Bir Yorum

 1. çok teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir