Seyfiye Sınıfı Nedir? Seyfiye Sınıfı Üyeleri ve Görevleri

Seyfiye Sınıfı Nedir? Seyfiye Sınıfı Üyeleri ve Görevleri nelerdir? sorularına cevap arayacağımız yazımıza hoşgeldiniz. Osmanlı Devlet idaresini oluşturan unsurlardan biri olan bu sınıf yönetim ve askerlik görevlerini yerine getirmekteydi.

Seyfiye Sınıfı Nedir? Seyfiye Sınıfı Üyeleri ve Görevleri
Seyfiye Sınıfı Nedir? Bilgi Kartı

İçindekiler

Seyfiye Sınıfı Nedir?

Osmanlı Devleti’nde yönetim ve askerlik işlerinden sorumlu sınıfa Seyfiye denirdi. Seyfiye kelimesi kılıç sahibi anlamına gelmektedir. Diğer adı Ehl-i Örf‘tür.

Yönetim ve askeri yetkileri olan bu sınıf (askeri bürokrasi) gaza, cihat ve nihayetinde fetih stratejisi üzerine kurulu Osmanlı’nın en etkili sınıfıdır.

Seyfiye Sınıfının Özellikleri

 • Yönetim ve askerlik işleri ile uğraşırlar.
 • Çoğunluğu devşirme kökenlidir. (Fatih döneminden itibaren)
 • Vergi vermezler.

Seyfiye Sınıfı Üyeleri Kimlerdir?

Seyfiye sınıfının divan-ı hümayun ve taşra teşkilatında temsilcileri bulunmaktadır. Üyeleri ve görevleri;

Seyfiye Sınıfı Üyeleri Kimlerdir?
Seyfiye Sınıfı Mensupları

Seyfiye Sınıfının Divan-ı Hümayundaki Temsilcileri ve Görevleri

Sadrazam, Vezirler, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri ağası ve Rumeli Beylerbeyi seyfiye sınıfının divanı hümayunda ki temsilcileridir.

 • Sadrazamın Görevleri: Başvezir diyebileceğimiz Vezir-i Azam Osmanlı Devleti’nin 2 numarasıdır. Veziriazamlık makamı ilk defa 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. Padişahın vekilidir ve padişah mührü taşır. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren divanı hümayun başkanıdır. Padişahın görevlendirmesi durumunda Serdar-ı Ekrem sıfatıyla ordunun başına geçer. Kanunları uygular, atama ve görevden almaları yapar, galebe divanını toplar, elçi kabul eder.
 • Kubbealtı Vezirlerinin Görevleri: Padişah ve sadrazam tarafından seçilirler. Kendilerine verilen özel görevleri yerine getirirler. Sadrazama karşı sorumludurlar.
 • Kaptan- Deryanın Görevleri: Osmanlı donanmasının komutanıdır. Donanma ve tersanelerden sorumlu olup, her türlü atama ve görevden almayı yerine getirir. Haliç ve çevresinin güvenliğinden sorumlu olup, tersane içi davalara bakardı. Barbaros’tan itibaren vezir payesi ile divan üyesidir.
 • Yeniçeri Ağasının Görevleri: Acemi ocağı ve yeniçeri ocağından sorumludur. İstanbul’un, sarayın, yabancı elçiliklerin güvenliğini sağlar. Divan’da alınan kararları kapıkullarına bildirir.
 • Rumeli Beylerbeyinin Görevleri: Rumeli eyaletininin yönetiminden sorumludur. İstanbul’da olduğu zamanlarda divan toplantılarına katılır.

Seyfiye Sınıfının Taşradaki Temsilcileri ve Görevleri

Beylerbeyi, Sancak beyi, Subaşı seyfiye sınıfının taşrada ki mensuplarıdır.

 • Beylerbeyinin Görevleri: Eyaletteki padişah temsilcisidir. Eyaletin askeri ve idari yönetiminden sorumludur.
 • Sancakbeyinin Görevleri: Beylerbeyine bağlıdırlar. Bulundukları sancağın askeri, idari ve güvenlik işlerinden sorumludurlar.
 • Subaşının Görevleri: Kazaların güvenliğinden sorumludurlar. Kazalarda sancakbeyini temsil ederler.


] }

Tavsiye Konular

Osmanlı'da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı’da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde taşra da ki en büyük birim beylerbeyliği (eyalet) idi. Salyaneli, saliyanesiz ve imtiyazlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir