4. Ünite: 18. yüzyılda Değişim ve Diplomasi

1724 İstanbul Antlaşması Hakkında Bilgi

XVIII

1724 İstanbul Antlaşması İran’da meydana gelen karışıklıklar Rusya’yı harekete geçirdi. Rusya, İran’a müdahale edince, Osmanlı Dev­leti de bu durumdan yararlanmak istedi. Bu gelişme, Osmanlı – Rus savaşını gündeme getirdi. Fransa’nın devreye girmesiyle, Osmanlı Devleti ile Rusya arasın­da antlaşma yapıldı. Taraflar: Osmanlı X Rusya İstanbul Antlaşması’nın Amacı: Osmanlı Devleti ile Rusya ara­sında İran’ı paylaştırmaktır. İstanbul Antlaşması’nın Maddeleri: > Osmanlı Devleti; Gence, …

Devamını Oku

Petervaradin Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

XVIII

Petervaradin Savaşı Kaynak Petervaradin Savaşı Petervaradin Savaşının Tarihi: 5 Ağustos 1716 Petervaradin Savaşı Kimler Arasında Oldu: Osmanlı X Avusturya Petervaradin Savaşı Komutanları: Silahtar Ali Paşa X  Savoy Prensi Eugen Petervaradin Savaşının Sebebi: Karlofça Antlaşması sonrası Mora’yı ele geçiren Venediklilerin yerli halkın da desteğiyle Osmanlı tarafından Mora’dan çıkarılmaya başlaması ve Karlofça Antlaşması’nın garantör devleti olarak Avusturya’nın Mora’nın Venediklilere verilmesi konusunda Osmanlı’ya …

Devamını Oku

1711 Prut Savaşı ve Antlaşması

XVIII

1711 Prut Savaşı ve Antlaşması Prut Savaşı (1711) Prut Savaşının Nedenleri: ^ 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybedilen Azak Ka­lesi ve çevresinin geri alınmak istenmesi ^ 1709 Poltova Savaşı’nda Ruslara yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın, Osmanlı Devleti’ne sığın­ması ^ Demirbaş Şarl’ı takip eden Rus ordusunun Os­manlı topraklarına girmesi Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu sefere çıktı. Prut bataklığında Rus ordusu çember …

Devamını Oku

Edirne Olayı Kısaca

XVIII

Edirne Olayı Padişah İkinci Mustafa, Karlofça Antlaşması’ndan sonra Edirne’ye çekilerek zamanını avcılık ve eğlenc­e ile geçirmeye başlamıştır. Devlet işlerini yürütmek üzere Şeyhülislam Feyzullah Efendi’yi tahta vekil ola­rak bırakmıştır. Şeyhülislamın yönetimi kötüye kullanması, akrabala­rını önemli görevlere getirmesi, halkta büyük tepkiye neden olmuştur. Bu sırada İkinci Mustafa’nın Edirne’yi başkent yapacağı söylentileri de yayıldı. Bunun üzerine bir grup isyancı Edirne’ye yürüyerek İkinci Mustafa’yı …

Devamını Oku

Osmanlı Devletinin 18. Yüzyılda İzlediği Dış Politika

XVIII

18. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Dış Politikası 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin genel siyaseti, Kar­lofça ve İstanbul antlaşmaları ile kaybedilen yerleri geri almaktır. Kaybedilen top­rakları geri almak için Venedik, Avusturya ve Rusya ile savaşılmıştır. Kaybedilen yerler geri alınamadığı gibi yeni toprak kayıpları da yaşanmıştır.  Ancak Lehistan’a toprak verildiği halde Lehistan’la savaşılmamıştır. Bu durumun temel ne­deni Lehistan’ın Osmanlı ve Rusya arasında tampon bölge …

Devamını Oku

Grek ve Dakya Projeleri Hakkında Bilgi

XVIII

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi – 19. Yy.da Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler (TYT – AYT) Grek ve Dakya Projeleri Hakkında Bilgi 1768-1774 Osmanlı Rus savaşı sırasında II. Katerina’nın sevgilisi Prens Gregory Potemkin, “Doğu Sisteminin Büyük Planı” adıyla Osmanlı Devleti’ni yıkma amacı güden bir tasarı hazırladı. Grek ve Dakya Projelerinin Amacı şu şekildeydi: 1- Katerina’nın ikinci erkek torunu (1779 yılında doğdu) …

Devamını Oku

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. Dakya Projesine göre  Eflâk-Boğdan ve Besarabya’da yani Dinyester ve Tuna Nehirleri arasında Dakya Devleti kurulacaktı. Dakya Devleti Avusturya ve Rusya’ya bağlı olacaktı. Kurulacak olan Dakya Krallığı’nın başına ise Çariçe II. Katerina’nın sevgilisi Prens Gregory Potemkin geçecekti. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi – 19. Yy.da Osmanlı Devleti …

Devamını Oku

Grek Projesi Nedir Kısaca Bilgi

Grek Projesi

Grek Projesi: Avusturya ve Rusya tarafından planlanan Osmanlı’yı Balkanlardan atarak Bizans İmparatorluğu’nu kurna planına denir. En sonda konu anlatım videosu var. Grek Projesi için 15:35’ten itibaren bakabilirsin. 🙂 Grek Projesi Bilgi Kartı (Aşağıdaki videodan alınmıştır.) Grek Projesi Nedir? Grek Projesine Yunan Projesi de denir.  1780 yılında Rus Çariçesi II. Katerina ve Avusturya Kralı II. Joseph arasında planlanan Osmanlı’nın Balkanlarda bulunan …

Devamını Oku

1768-1774 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri ve Gelişimi

XVIII

1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşının Nedenleri – Rusya’nın tarihsel politikası (ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.) – Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışması. (Lehistan krallığına kendi istediği kişiyi geçirmek için ordu göndermesi.) – İsyan eden Lehlerin Osmanlı topraklarına sığınması ve Rus ordusunun Osmanlı topraklarına girmesi. – Rusların Balkan topluluklarını isyana teşvik etmesi. 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşının Gelişimi 6 yıl süren …

Devamını Oku

1740 Kapitülasyonları Hakkında Bilgi

XVIII

1740 Kapitülasyonları Hakkında Bilgi 1739 Belgrad Antlaşması‘na arabuluculuk yapan Fransa’yla Sultan I. Mahmut arasında 28 Mayıs 1740’ta bir sözleşme imzalanmış ve kapitülasyonlar verilmiştir. Bu sözleşmeye göre; Kapitülasyonlar 2 hükümdarın hayatıyla sınırlıdır ibaresi kaldırıldı. Osmanlı kamu görevlileri, Osmanlı topraklarında ki Fransız ikametgahlarına giremez. Fransız uyruklular Osmanlı’ya vergi vermeyecek. Gümrük vergileri arttırılmayacak. Kudüs’teki Katolik Hıristiyanlara ait kutsal yerlerin yönetimi Fransa’ya verilecek. 1535 ve …

Devamını Oku


] }