4. Ünite: 18. yüzyılda Değişim ve Diplomasi

ABD’nin Kurulması Konu Anlatımı

ABD’nin Kurulması Amerika’nın keşfinden sonra İngilizler, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden göçmenleri egemen olduğu topraklara yerleştirerek koloniler kurdular. Zamanla bu kolonilerin sayısı 13’e yükseldi. İngilizlere bağlı olan bu koloniler, kralın atadığı bir vali tarafından yönetiliyordu. Yedi Yıl Savaşları sonunda ekonomisi bozulan İngiltere, kolonilere ağır vergiler koydu. İngiltere’nin koyduğu ağır vergileri ödemek istemeyen koloniler, İngiliz mallarını Boston’da denize döktüler. Böylece ayaklanma başladı. Koloni …

Devamını Oku

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti için tıklayınız. Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar için tıklayınız. Lehistan Sorunu ve 1768 – 1774 Osmanlı – Rus Savaşı Özeti için tıklayınız. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda imzalamak zorunda kaldığı en ağır koşullu antlaşmadır. Madde 1:Kırım’a …

Devamını Oku

Lehistan Sorunu ve 1768 – 1774 Osmanlı – Rus Savaşı Özeti

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti için tıklayınız. Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar için tıklayınız. Lehistan Sorunu ve Osmanlı – Rus Savaşı (1768 – 1774) Sebepleri: Tarihi emellerine ulaşmak isteyen Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine müdahele etmesi. Savaşın Gelişimi: 1768’de başlayan savaş 6 yıl sürdü. Ruslar, Eflâk-Boğdan’ı ele …

Devamını Oku

Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti için tıklayınız. Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar (1736 – 1739) Savaşın sebepleri: 1- Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışması 2- Rusya’nın sınır olaylarının bahane ederek Kırım’ı işgal etmesi (1736) Savaşın Gelişimi: I. Mahmut, Rusya’ya savaş açtı. Savaş öncesi Rusya ve Avusturya ittifak …

Devamını Oku

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti

Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI – RUS İLİŞKİLERİ konusu alt başlığı olan RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Hazırlanalım: Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasının Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırınız. Rusların sıcak denizlere inme politikası Baltık Denizi ve Karadeniz’e inmeyi içeriyordu. Karadeniz’de Osmanlı’nın elindeydi. Bu durum Rusların Osmanlı’ya düşmanca bir …

Devamını Oku

Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi

Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER konusu alt başlığı olan Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz. Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi Sömürgecilik: Büyük devletlerin, gelişmemiş ülkeleri ve ulusları politik ve iktisadi olarak himayelerine (korumalarına) almalarıyla bu bölgelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını diledikleri gibi kullanmalarına denir. Avrupa devletleri, Coğrafi …

Devamını Oku

Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri

Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER konusu alt başlığı olan Avrupa’da Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz. Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri Sanayi İnkılabının Sonuçları – Sanayi İnkılabı, XIX. asırda dünya dengelerini etkilemeye başlamış, sanayileşen Avrupa devletleri, dünya siyasetinde ağırlık kazanmıştır. – …

Devamını Oku

Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler Özeti

Lise 2 Tarih dersi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi 3. konusu AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER dahilindeki AVRUPA’DA DÜŞÜNCE ALANINDAKİ GELİŞMELER konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler Avrupa’da 15. ve 16. asırlarda ortaya çıkan Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri sayesinde ortaya çıkan ekonomik ve bilimsel birikim, skolastik düşüncenin zayıflaması 17.ve 18. asırda Avrupa’nın ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, bilimsel, sanatsal, dinsel …

Devamını Oku

Matbaanın Kullanılmaya Başlanmasının Etkileri

Matbaanın Kullanılmaya Başlanmasının Etkileri Matbaanın Kullanılmaya Başlanmasının Siyasi ve Kültürel Etkileri Matbaa sayesinde yazılı olan eserler daha kolay yaygınlaşmıştır. Böylece yazıya dökülen düşünceler daha geniş kitlelere ulaşabilmiştir. Okuma yazma oranı artmış, insanların kültürel düzeyleri artmıştır. Matbaa sayesinde Avrupa’daki siyasal ve askeri gelişmelerin neden ve sonuçlarının öğrenilmesi kolaylaşmıştır. Matbaanın Kullanılmaya Başlanmasının Sosyal ve Ekonomik Etkileri Matbaanın kullanılmaya başlaması ile kitap fiyatları …

Devamını Oku

III. Ahmet Dönemi Islahatları

Lise 2 Tarih dersi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi 2. konusu III. Ahmet Dönemi dahilindeki III. Ahmet Dönemi Islahatları konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. III. Ahmet Dönemi Islahatları III. Ahmet devrinde ıslahatların yapıldığı, dış politikada barışın esas alındığı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı döneme Lale Devri denir. (1718-1730) Lale Devirnde diplomasi, bilim, sanat ve eğitim alanında ıslahatlar yapılmıştır. Viyana, Paris, Varşova, Moskova gibi önemli başkentlere ilk …

Devamını Oku


] }