Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti için tıklayınız.

Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar için tıklayınız.

Lehistan Sorunu ve 1768 – 1774 Osmanlı – Rus Savaşı Özeti için tıklayınız.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda imzalamak zorunda kaldığı en ağır koşullu antlaşmadır.

Madde 1:Kırım’a bağımsızlık verilecek ve Kırım hanları sadece dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacaktı.

Önemi:
1- Osmanlı Devleti, ilk defa halkı tamamen Türk ve Müslüman olan bir toprağı kaybetmiştir.
2- Rusya sıcak denizlere inme konusunda önemli bir adım atmıştır.
3- Osmanlı Devleti ilk defa halifeliğin dinsel gücünden yararlanmıştır. Böylece, Kırım ile dini ve kültürel bağların devam ettirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2: Kabartay arazisi, Azak Kalesi ve çevresi Ruslara verilecek, iki devlet arasındaki sınır, Buğ Nehri olacaktı.
Madde 3: Rusya, bu savaşta işgal ettiği Eflâk, Boğdan, Besarabya ve Akdeniz’deki adaları Osmanlı Devleti’ne geri verecekti.
Madde 4: Rus Hristiyanları ve rahipleri, kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecekti.
Madde 5: Rusya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret yapabilecek ve Fransa ile İngiltere’ye tanınan kapitülasyonlardan yararlanacaktı.

Önemi:
1- Karadeniz, Türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir.
2- Rusya ilk kez kapitülasyonlardan yararlanmaya başlamıştır.
3- Rusya, tarihinde ilk defa Boğazları geçerek sıcak denizlere ulaşma imkanı elde etmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin geleceği açısından en ağır şartlı olanıdır?

Madde 6: Rusya, Balkanlarda istediği yerde konsolosluk açabilecek ve İstanbul’da daimî elçi bulundurabilecekti.

Önemi:
1- Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına ortam hazırlanmıştır.
2- Osmanlı ülkesi, Rusya’nın etkisine açık hale gelmiştir.

Madde 7: Osmanlı Devleti ise Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecekti.

Önemi:
Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir