Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri

Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri

1789 yılında Avrupa’da çok uluslu ve mutlakiyetle yönetilen devletler bulunmaktaydı. Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya gibi devletler, Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri kendileri için tehlikeli gördüler. Bu ülkeler ile Fransa arasında 1793 – 1815 yılları arasında “İhtilal Savaşları” adı verilen savaşlar yaşandı.

İhtilal Savaşları Fransa’nın Waterlo’da yenilmesiyle son buldu ve Avrupa’da bozulan dengeleri yeniden sağlamak amacıyla Avusturya Arşidükü Metternich(Meternik) başkanlığında Viyana Kongresi toplandı (1815).

“Meternik Sistemi” adı verilen bir politika oluşturdular. Buna göre Avrupa’nın herhangi bir yerinde milliyetçilik temelli bir ayaklanma çıkması durumunda birlikte hareket edecekler ve Fransız İhtilali’nin etkisiyle çıkan ayaklanmaları bastıracaklardı.

EK BİLGİ: Bu kongreye Osmanlı hariç bütün Avrupa devletleri katıldı. Kongrede Avrupa sınırları yeniden çizidi. Krallara karşı yapılabilecek ihtilalleri bastırmak istediler. Viyana Kongresi’nden Navarin Olayı’na kadar geçen döneme Restarasyon Dönemi denir.(1815-1827)

AVRUPA DEVLETLERİ’NİN OSMANLI’YA UYGULADIĞI ÇİFTE STANDART

Ancak aldıkları bu kararları Osmanlı Devleti’nde, Yunan ayaklanması çıkınca uygulamadılar ve Yunan İsyanı’na destek verdiler.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir