1711 Prut Savaşı ve Antlaşması

İçindekiler

1711 Prut Savaşı ve Antlaşması

Prut Savaşı (1711)

Prut Savaşının Nedenleri:

^ 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybedilen Azak Ka­lesi ve çevresinin geri alınmak istenmesi

^ 1709 Poltova Savaşı’nda Ruslara yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın, Osmanlı Devleti’ne sığın­ması

^ Demirbaş Şarl’ı takip eden Rus ordusunun Os­manlı topraklarına girmesi

Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu sefere çıktı. Prut bataklığında Rus ordusu çember içi­ne alınmışsa da imha edilemedi ve antlaşma yapıldı.

Prut Antlaşmasının Maddeleri (1711)

  • Azak Kalesi ve çevresi Osmanlı Devleti’ne geri ve­rilecek
  • Sınırlardaki Rus kaleleri yıkılacak
  • Demirbaş ŞarI, ülkesine serbestçe dönebilecek
  • Ruslar, eskiden olduğu gibi Kırım Hanlığı’na vergi ödemeye devam edecek
  • Ruslar, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacak
  • İstanbul’da bulunan Rus elçisi geri çekilecek

İstanbul Antlaşması’yla Rusya’ya verilen haklar ve yer­ler bu antlaşma ile geri alındı.

18. ve 19.  yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin sü­rekli savaştığı devletin Rusya olduğu göz önüne alınır­sa, Prut Antlaşması savaşta elde edilen fırsatın büyük­lüğü yanında önemsiz kalır.


] }

Tavsiye Konular

Grek Projesi

Grek Projesi Nedir Kısaca Bilgi

Grek Projesi: Avusturya ve Rusya tarafından planlanan Osmanlı’yı Balkanlardan atarak Bizans İmparatorluğu’nu kurna planına denir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir