Grek ve Dakya Projeleri Hakkında Bilgi

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi – 19. Yy.da Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler (TYT – AYT)

Grek ve Dakya Projeleri Hakkında Bilgi

1768-1774 Osmanlı Rus savaşı sırasında II. Katerina’nın sevgilisi Prens Gregory Potemkin, “Doğu Sisteminin Büyük Planı” adıyla Osmanlı Devleti’ni yıkma amacı güden bir tasarı hazırladı.
Grek ve Dakya Projelerinin Amacı şu şekildeydi:
1- Katerina’nın ikinci erkek torunu (1779 yılında doğdu) Konstantin başkanlığında Bizans İmparatorluğunu diriltmek
2- Eflâk ve Buğdan’ı içine alacakşekilde, Potemkin’in kralı olduğu Dakya Krallığı kurmak
Grek ve Dakya Projelerini görüşmek üzere, Avusturya Kralı II. Josef ve Rus Çariçesi II. Katerina 1787 yılında, Kherson şehrinde bir araya geldi. Burada yapılan görüşmeler sonucunda II. Katerina ve II. Josef arasında Osmanlı Devleti şu şekilde paylaşıldı:
Bug ve Dinyester nehirleri arası ve Ege adaları Rusya’ya verilecekti. Besarabya, Eflâk ve Boğdan’da Dakya Krallığı kurulacak ve Prens Gregory Potemkin buranın kralı olacaktı. Trakya, Makedonya, Bulgaristan, Kuzey Yunanistanve Arnavutluk’ta Bizans imparatorluğu kurulacak ve II. Katerina’nın torunu Konstantin imparator olacaktı. Buna karşın Avusturya, Sırbistan,Bosna-Hersek, Dalmaçya, Mora, Kıbrıs ve Girit’i alacaktı. Bununla birlikte Rusya ve Avusturya projeye Fransa’yı da dâhil etmek istiyordu. Fransa bu öneriye karşı çıktı. Osmanlı Devleti’nin parçalanarak Rusya’nın hâkimiyetine girmesinden ve böylece Fransa’nın doğu ticaretinin zarar görmesinden korkuluyordu.
Avusturya ve Rusya projeye İngiltere ve İspanya’yı dâhil etmek istedi. İngiltere ve Prusya projeye şiddetle karşı çıktı.
İngiltere’nin desteğini alamayan proje uygulanmaya konulamadı.
Serap TOPRAK, 19. Yüzyıl Milliyetçilik Çıkmazında Rumlar, s. 2483 derlenmiştir.

] }

Tavsiye Konular

Grek Projesi

Grek Projesi Nedir Kısaca Bilgi

Grek Projesi: Avusturya ve Rusya tarafından planlanan Osmanlı’yı Balkanlardan atarak Bizans İmparatorluğu’nu kurna planına denir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir