Petervaradin Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Petervaradin Savaşı Krokisi
Petervaradin Savaşı Kaynak

Petervaradin Savaşı 5 Ağustos 1716 tarihinde Avusturya ordusu ile Osmanlı ordusu arasında gerçekleşmiş ve Osmanlı ordusunun mağlubiyeti ile sonuçlanmış bir meydan muharebesidir.

DİKKAT: Petervaradin Muharebesi 1715-1718 Osmanlı – Avusturya – Venedik Savaşı‘nın en önemli meydan muharebesidir.

1683-1699 Kutsal İttifak savaşlarından mağlup çıkan Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması’nı imzalayarak tarihinde ilk defa toprak kaybetmişti. Karlofça sonrası kaybettiği toprakları geri alma politikası izleyen Osmanlı’nın ilk hedefi Venediklilere kaptırılan Mora oldu.

İçindekiler

Petervaradin Savaşı

Petervaradin Savaşının Sebebi: Karlofça Antlaşması sonrası Mora’yı ele geçiren Venediklilerin yerli halkın da desteğiyle Osmanlı tarafından Mora’dan çıkarılmaya başlaması ve Karlofça Antlaşması’nın garantör devleti olarak Avusturya’nın Mora’nın Venediklilere verilmesi konusunda Osmanlı’ya baskı yapmaya çalışmasıdır.

5 Ağustos 1716’da Sırbistan’da yapılan meydan muharebesinde Osmanlı ordusunun başında Silahtar Ali Paşa Avusturya ordusunun başında Savoy Prensi Eugen bulunuyordu. Savaş esnasında Silahtar Ali Paşa’nın şehit düşmesi üzerine Osmanlı ordusu bozguna uğradı.

EK BİLGİ: Silahtar Damat Ali Paşa bu savaş esnasında askerlere cesaret vermek adına ön saflarda savaşırken anlından vurularak şehit düşmüştür. Şehit Ali Paşa adıyla da anılır. Şehit Ali Paşa ile ilgili ekstra bilgi için bak derim. Silahtar Damat Ali Paşa

Bu savaş yabancı kaynaklarda Petrovaradin Savaşı, Osmanlı kaynaklarında Dar’ül Şüheda’ül Varad (Şehitler Evi Varadin) diye anılır.

Petervaradin Meydan Savaşı esnasında 3. Ahmet Osmanlı padişahıdır.

Petervaradin Savaşının Sonucu

Meydan savaşını kaybeden Osmanlı ordusu 30 bin şehit verdi. Önce Temeşvar, sonra Belgrad Avusturya’nın eline geçti. 1715-1718 Osmanlı – Avusturya – Venedik Savaşlarının sona ermesiyle Osmanlı galip devletlerle Pasarofça Antlaşması’nı imzaladı.

BİR BAK DERİM: Pasarofça Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi


] }

Tavsiye Konular

Grek Projesi

Grek Projesi Nedir Kısaca Bilgi

Grek Projesi: Avusturya ve Rusya tarafından planlanan Osmanlı’yı Balkanlardan atarak Bizans İmparatorluğu’nu kurna planına denir. …

Bir Yorum

  1. Oğuzhan Ayran

    Çok güzel olmuş kısa ve öz bilgi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir