3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

Tımar Sistemi, Faydaları, Bozulmasının Sebepleri ve Sonuçları

Tımar Sistemi, Faydaları, Bozulmasının Sebepleri ve Sonuçları

Bu yazımızda 7. sınıf sosyal bilgiler, 9.10.11. sınıf tarih dersi, TYT, AYT ve KPSS için önem arzeden Tımar (Dirlik) Sistemini tüm yönleriyle anlatmaya çalıştık. Yazımızın içeriğinde tımar sisteminin tanımı, özellikleri, faydaları, feodalite ile karşılaştırması, bozulmasının sebepleri, tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarını bulabilirsiniz. DAHA KISA BİR ÖZET LAZIM İSE BUYUR: Tımar Sistemi ve Özellikleri 10. Sınıf Tarih Tımar (Dirlik) Sistemi Nedir? Faydaları, …

Devamını Oku

Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri

Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri

Yaya ve Müsellem ordusundan Yaya ve Akbörk 10. sınıf tarih dersi Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesi dahilinde bulunan Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri madde madde özetledik. TYT, AYT, KPSS ve 10. sınıf tarih dersinde işinize yarayacaktır. OKUMA TAVSİYESİ: Yaya ve Müsellem Nedir Kısaca En son da konu anlatım videosu var, bak istersen. Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri Osmanlı’nın ilk …

Devamını Oku

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar dolayısıyla Osmanlı toplumun genel yapısını maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında toplumun büyük çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşuyordu 14. yüzyılın ortalarında fetihlerin artması ile birlikte etnik çeşitlilik artmış önce Rumlar ve Ermeniler, Balkanlar’ın fethi ile birlikte Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Arnavutlar ve Macarlar toplum içerisinde yerini almıştır. 16. yüzyılda Mısır, Arabistan ve Kuzey Afrika’nın fethi …

Devamını Oku

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler ve Özellikleri

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler özet

Kapıkulu Ordusu (Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler) Kapıkulu ordusunun en etkili gurubu Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler özet konu anlatımını maddeler halinde okuyabilirsiniz. Yeniçerilerin özellikleri ile başlayalım. Yeniçerilerin Özellikleri İlk zamanlar pencik sistemi, daha sonra devşirme sistemi ile ocağa asker alınmıştır.Düzenli ve maaşlı ordu olan Kapıkulu Ocağının piyadelerine “Yeniçeri”, süvarilerine ise “Kapıkulu Sipahisi” denilirdi. 3 ayda bir Ulufe denilen maaş alırlar.Yeni padişah tahta geçtiğinde …

Devamını Oku

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Özet

Yeniçeriler ve devşirme sistemi

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi (minyatür) Yeniçeriler ve Devşirme Sistemini maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Konumuz tarih dersinin önemli konularından olup, 10. sınıf tarih dersi dahilindedi Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Osmanlı kara ordusunun temelini kapıkulları ve tımarlı sipahiler oluşturur. Kapıkullarının en önemli sınıfı da şüphesiz yeniçerilerdir. Yeniçeri Ocağı’na asker alımı Ankara Savaşı’na kadar pencik sistemi, sonrasında ise devşirme sistemi ile yapıldı. Pencik …

Devamını Oku

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar sisteminin faydalarını siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri faydalar olmak üzere guruplamaya çalıştık. Osmanlı Devleti’nde ülke topraklarının büyük bölümü devlet mülküydü. (miri arazi) Bu toprakların önemli bölümü ise dirlik toprağıydı. OKUMA TAVSİYESİ: Has Zeamet Tımar Nedir? Dirlikler üzerinde yaşayan çifçiler toprak üzerinde kiracı durumundaydı. Toprağı ekip içerler ve vergi …

Devamını Oku

Has Zeamet Tımar Nedir?

Has zeamet tımar nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi adını almıştır. Has Zeamet Tımar adı altında dirlikler üçe ayrılırdı. OKUMA TAVSİYESİ: Tımar Sistemi ve Özellikleri Osmanlı Devleti’nde ülke topraklarının büyük bölümü devlete aitti. Bu topraklara Miri arazi denirdi.Miri arazi dirlik adı verilen bölümlere ayrılırdı. Dirlikler de bulunan çiftçiler, toprağı ekip biçer ve vergilerini devlet …

Devamını Oku

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Devşirme Sistemi Osmanlı Devleti’nin önemli unsurlarından Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı? Hangi çocuklar alınır? Hangi çocular alınmaz? Nasıl bir eğitimden geçerler? bu yazımızın konusu. Osmanlı’nın profesyonel ordusu olan Kapıkullarına önceleri pencik sistemi ile asker alımı yapılırken, zamanla savaş esirlerinin sayısının düşmesi ile devşirme sistemine geçilmiştir. OKUMA TAVSİYESİ: Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde Devşirme Sistemi Nedir? Osmanlı Devleti’nde hristiyan ailelerde alınan küçük …

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin Düzenli Orduya Geçmesinin Sebepleri Nelerdir?

Osmanlı'nın düzenli ordu kurmasının sebepleri

Osmanlı’nın düzenli ordu kurmasının sebepleri nelerdir Bu yazımızda Osmanlı’da düzensiz beylik kuvvetlerinden sürekli ve düzenli orduya geçişin sebepleri (yani yaya ve müsellem ordusunun kurulma sebepleri) üzerinde durduk. BİR BAK DERİM: Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti’nin düzenli ordu kurmasının sebepleri nelerdir? sorusunun cevabını konu anlatımının sonundaki videoda da bulabilirsin. Orhan Bey Döneminde İlk Düzenli Osmanlı Ordusunun Kurulmasının Sebepleri: Orhan Bey döneminde …

Devamını Oku

Gaziyan-ı Rum Nedir? Kısaca

Gaziyan-ı-Rum nedir

Gaziyan-ı-Rum Bu yazımızda Anadolu Gazileri veya Gaziyan-ı Rum Teşkilatı hakkında kısa bilgi vermeye çalışacağız. Alpten Gaziyan-ı Ruma Eski Türklerde savaşlarda ön plana çıkan “Alpler” İslamiyetin kabulünün ardından “gazi” unvanı ile anılmaya başlanmışlardır. Bu Alpler Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren tıpkı Selçuklularda olduğu gibi vatan, millet anlayışının gelişmesi ve İslamiyet’in yayılması amaçları doğrultusunda Osmanlı askeri güçleri içerisinde yer almışlardır.Sipahsalar-ı Gaziyan olarak da adlandırılan …

Devamını Oku


] }