TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1. DÖNEM 1. YAZILI 2023

11. ve 12. sınıf tarih dersi Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi (Seçmeli Tarih) 1. Dönem 1. Yazılı sorularımız açık uçlu olarak hazırlanmıştır. Cevaplar en sondaki videodadır.

Word dosyası olarak indirmek istersen buyur. https://tarihportali.net/wp-content/uploads/2023/10/11.-sinif-TKMT-1.-donem-1.-yazili.docx

SINAV NEREDEN NEREYE KADAR?
1. ÜNİTE TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI
1.1. İlk Türk devletlerinde devlet yönetim anlayışını açıklar.
BU KAZANIM KİTAPTA 12. SAYFADAN BAŞLAR 16. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.

SORU 1: İlk Türk devletlerinde devleti oluşturan unsurları yazınız?

CEVAP:

  
    
VİDEO TAVSİYE:Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık (1. Üniteden 29 Klasik BABA Soru)
1.2. İlk Türk devletlerinin teşkilat yapısını kavrar.
BU KAZANIM KİTAPTA 17. SAYFADAN BAŞLAR 21. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.
DİKKATSayfa 17’de ki tabloya dikkat et. Oradan mutlaka soru gelir.

SORU 2: Kurultay, Ayukı, Şad ve Yabgu kavramlarını kısaca açıklayınız.

CEVAP:

1.3. İlk Türk İslam devletlerinde yönetim anlayışını analiz eder.
BU KAZANIM KİTAPTA 22. SAYFADAN BAŞLAR 24. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.

SORU 3:

Kutadgu Bilig’den Biri kavli bütün, dili doğru olmak,                                                   İkincisi ise hayırlı töre yapmak Üçüncüsü eli bol ve açık olmak,                                                              Halka merhametli davranmak. Kimde akıl varsa o asil olur,                                                           Kimde bilgi varsa o beylik bulur. Doğruluk üzerine keserim ben işi,                                              Ayırmam ben, bey ya da kul diye kişi Sabırlı olmalı ve tutabilmeli kendini                                         Gözünü iyi gözetmeli ve sakınmalı dilini Herkese karşı gönlünü küçük tutmalı                                            Dili yumuşak ve şekerden tatlı olmalı.Siyasetnâme’den Rivayet olunur ki, bu fani cihanda göç- mezden evvel babasından Abdullah bin Ömer bin El-Hattab şöyle sual etti: “Babacığım, bir daha seni ne zaman ve nerede göreceğim?” Babası: “Öteki cihanda.” diye yanıtladı. Abdullah: “Daha erken görmek istiyorum.” dedi. Babası: “Birinci olmadı ikinci, o da olmadı üçüncü gece beni rüyanda göreceksin.” dedi. Abdullah tam on iki yıl babasının sözünü ettiği rüyayı görmedi. Nihayet bir gece onu rüyasında görünce dedi ki: “Babacığım, vefatından sonra üç gün içinde seni göreceğimi söylememiş miydin?” Babası: “Sevgili oğlum, Bağdat civarında harap halde bir köprü var idi, görevlilerde onarımını ihmal etmişler idi, bir koyunun da ayağı oradaki bir deliğe denk gelmiş de kırılmış. Şimdiye değin onun davasıyla meşgul idim.” diye cevap verdi.

Yukarıdaki metinlerden hareketle Türk İslam Devletlerinde hükümdarlarda olması gereken özelliklerden 5 tanesini yazınız.

CEVAP:

       
DİKKATSayfa 23’te ki tabloya dikkat et. Soru gelebilir. (Hükümdarlık)
1.4. İlk Türk İslam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin yönetim anlayışını karşılaştırır.
1.5. İlk Türk İslam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin teşkilat yapısını karşılaştırır.
BU KAZANIM KİTAPTA 25. SAYFADAN BAŞLAR 30. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.
DİKKATSayfa 26’te ki tabloya dikkat et. Saray görevlilerinden Soru gelebilir.
DİKKATSayfa 27’te ki tabloya dikkat et. Divanlardan soru gelebilir.
DİKKATSayfa 23’te ki tabloya dikkat et. Ordudan soru gelebilir.

SORU 6: Gulam sistemi nedir?

CEVAP:

1.6. Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışını kavrar. 1.8. Osmanlı Devleti’nin teşkilat yapısını kavrar.
BU KAZANIM KİTAPTA 31. SAYFADAN BAŞLAR 51. SAYFANIN ORTASINA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.

SORU 7: Osman ve Orhan Bey dönemlerinde geleneksel veraset anlayışı olan “Ülke hanedanın ortak malıdır.” töresi uygulanmıştır.                   

I. Murat‘’Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır’’
II. Mehmet‘’ Kardeş katli kanunu ve ülke sadece padişahın malıdır’’
I. Ahmet‘’ Ekber ve Erşed (hanedandan en büyük ve en akıllı olanının tahta geçmesi) ’’

Veraset sisteminde yapılan bu değişikliklerin temel sebebi nedir?

CEVAP:

DİKKATSayfa 39’da Divan üyelerine dikkaaaattttt.

SORU 8: Osmanlı Devleti’nde eyalet çeşitlerini yazınız.

CEVAP:

SORU 9: Osmanlı Devleti’nde toplum yönetenler ve yönetilenler olarak ikiye ayrılır. Divan-ı Hümayunda temsil edilen yönetici sınıfları yazıp, Divan-ı Hümayundaki temsilcilerinden birer örnek yazınız.

YÖNETENLER SINIFI   
DİVANDAKİ TEMSİLCİLERİ     
VİDEO TAVSİYE:11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık 1. Ünite 49 Klasik Soru ile Full Tekrar  
1.10. Yeni Türk devletinde yönetim anlayışında meydana gelen değişimi siyasi açıdan değerlendirir. 1.11. Cumhuriyetin ilanı ile devlet teşkilatında meydana gelen değişimi analiz eder.
BU KAZANIM KİTAPTA 53. SAYFADAN BAŞLAR 61. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.

SORU 10: Osmanlı’dan günümüze demokratikleşme aşamaları ile ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

CEVAP:

1808183918561876
Senedi-i İttifak   

] }

Tavsiye Konular

Divan-ı Arz Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı Arz Nedir? Görevleri Nelerdir?

Kısa kısa soru-cevap ile başlayalım. Divan-ı Arz nedir?Askeri işlerden sorumlu divandır.Divan-ı Arzın diğer adı nedir?Divan-ı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir