11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Açık Uçlu Sorular 2023

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı sorularının cevapları en sondaki videodadır. Sorular word dosyası olarak aşağıdan indirebilirsiniz.

https://tarihportali.net/wp-content/uploads/2023/10/11.-sinif-tarih-1.-donem-1.-yazili-paylasim.docx

SINAV NEREDEN NEREYE KADAR?
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
BU KAZANIM KİTAPTA 13. SAYFADAN BAŞLAR 39. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.
 SENARYO 1SENARYO 2SENARYO 3SENARYO 4SENARYO 5SENARYO 6SENARYO 7SENARYO 8
İSTANBUL0101    
ANKARA11101111-0-0
İZMİR111     
ADANA321     
BURSA12132   
SAMSUN11      
DİKKAAAAT: KİTAPTA SAYFA 13’E VE 30’DAKİ TARİH ŞERİTLERİNE

SORU 1: Osmanlı Devleti’nin XVII. ve XVIII.yy. larda imzalamış oldukları anlaşmalar aşağıdaki kutucuklarda belirtilmiştir. Bu anlaşmaların hangi devletlerle imzalandığını ilgili kutucuğa yazınız.

CEVAP:

1606 Zitvatorok Antlaşması1699 Karlofça Antlaşması  1700 İstanbul Antlaşması
   
VİDEO TAVSİYE:Osmanlı’nın 17. Yüzyılda İmzaladığı Antlaşmalar  

SORU 2: I. İstanbul Antlaşması

II. Karlofça Antlaşması

III. Kutsal İttifak’ın kurulması

IV. II.Viyana Kuşatması

Osmanlı Devleti’nde 17.yy da meydana gelen önemli gelişmeler karışık halde verilmiştir. Boş kutulara verilen olayları sırasıyla yazınız? 

      

SORU 3: 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan antlaşmaları kronolojik sıraya uygun şekilde yazınız.

CEVAP:

    
    

İran’la yapılan antlaşmaların kodlaması aşağıdaki videoda 15:46’da

11.1.2. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaları açıklar.
BU KAZANIM KİTAPTA 13. SAYFADAN BAŞLAR 23. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.
 SENARYO 1SENARYO 2SENARYO 3SENARYO 4SENARYO 5SENARYO 6SENARYO 7SENARYO 8
İSTANBUL2322    
ANKARA23444243-2-3
İZMİR321     
ADANA222     
BURSA22222   
SAMSUN46      

SORU 4: Osmanlı Devleti’nin XVII. Yüzyılda mücadele ettiği devletler hangileridir?

CEVAP:

SORU 5: 1689 2. Viyana kuşatması ve bozgunu sonrasında Avrupalı devletler Osmanlıya karşı kutsal ittifak kurarak saldırıya geçmişlerdir. Osmanlıya karşı kurulan bu ittifakta bulunan devletler hangileridir? Yazınız.

CEVAP:

SORU 6:

1533 İstanbul Antlaşması  1606 Zitvatorok Antlaşması  
Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit olacaktır.Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit olacaktır.

Yukarıda verilen maddelere göre 1533 İstanbul Antlaşması ve 1606 Zitvatorok Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.

CEVAP:

VİDEO TAVSİYE:11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık 1. Ünite 49 Klasik Soru ile Full Tekrar  

SORU 7: Tarihçi Hammer’e göre; Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa kumandasındaki Türk ordusu kuşatma sırasında o derece kararlı ve azimli davranmıştı ki kalenin fethi gözle görülür hâle gelmişti. Kale komutanı Forgacs, çaresi kalmadığını anlayıp kuşatmanın 37. gününde teslim olma teklifinde bulundu. Avrupalılar, kalenin kısa sürede elden çıkışından o kadar çok etkilenmişlerdi ki; herhangi bir işte örnek kararlılık ve kahramanlık gösterildiğinde “Türk gibi kuvvetli” sözünü söylerlerdi.

Yukarıda bahsi geçen kale hangisidir?

CEVAP:

SORU 8: Osmanlı Devleti’nin 1683’deki II. Viyana Kuşatması’ndaki başarısızlığından yararlanmak isteyen Avrupa devletleri rekabet halinde olmalarına rağmen Papa’nın önderliğinde “Kutsal İttifak” adı altında birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte mücadele ettiler. Osmanlıların aslında bütün Hristiyan dünyasını hedeflediğini söyleyen papa, Avrupa devletlerini kutsal bir çatı altında toplamayı amaçladı ve bunda da başarılı oldu.

Yukarıda verilen paragrafa göre Kutsal İttifak devletlerinin temel amacı nedir?

CEVAP:

SORU 9:

– Mora Yarımadası ve Dalmaçya Venediklilere bırakılacaktır.

– Ukrayna ve Podolya Lehistan’a bırakılacaktır.

– Avusturya, Temşevar Hariç Macaristan Avusturya’ya verilecektir.-

– Azak kalesi Rusya’ya verilecektir

Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarının verilen maddelerine bakılarak Osmanlı Devleti’nin bu antlaşmalardan sonra 18.yy başlarında nasıl bir siyaset izlediği söylenebilir?

CEVAP:

11.1.3. Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.
BU KAZANIM KİTAPTA 24. SAYFADAN BAŞLAR 29. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.
 SENARYO 1SENARYO 2SENARYO 3SENARYO 4SENARYO 5SENARYO 6SENARYO 7SENARYO 8
İSTANBUL1111    
ANKARA12123222-1-2
İZMİR211     
ADANA222     
BURSA12233   
SAMSUN22      

SORU 10: Girit Kuşatması (Seferi) Osmanlı gemi teknolojisinde nasıl bir değişime sebep olmuştur? Açıklayınız.

YEDEK SORU: Osmanlı Devleti’nin kadırgadan kalyona geçmesinde hangi olay etkili olmuştur? Açıklayınız.

CEVAP:

SORU 11: Coğrafi Keşifleri başlatan iki Avrupa devletinin adını yazınız.

CEVAP:

SORU 12: 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı esnasında Baltık Denizi’nden yola çıkan bir Rus donanması İngilizlerin yardımı ile 1770 yılında Osmanlı donanmasını yakmıştır.

Osmanlı donanmasının tarihte ikinci yanışı olan bu olayın adı nedir?

CEVAP:

11.1.4. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti’nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.
BU KAZANIM KİTAPTA 30. SAYFADAN BAŞLAR 39. SAYFANIN SONUNA KADAR OLAN KISMI KAPSAR.
 SENARYO 1SENARYO 2SENARYO 3SENARYO 4SENARYO 5SENARYO 6SENARYO 7SENARYO 8
İSTANBUL2322    
ANKARA12441234-1-2
İZMİR432     
ADANA321     
BURSA1 223   
SAMSUN36      

SORU 13: Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma umutlarını kaybetti ve Avrupa’daki mevcut topraklarını korumaya yönelik savunma esaslı bir siyaset izlemeye başladı. Osmanlı Devleti’nde Lale Devri denilen devir başladı.

Yukarıda bahsedilen antlaşmanın adı nedir?

CEVAP:

SORU 14: Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya kapitülasyon verdiği ve tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödemek zorunda kaldığı antlaşmanın adı nedir?

CEVAP:

SORU 15: 1. Rusya, İstanbul’da elçi bulundurabilecektir.

2. Rusya, Osmanlı yönetimindeki Ortodoksların haklarını koruyabilecektir.

Yukarıda Küçük Kaynarca Antlaşması’nın iki maddesi verilmiştir. Bu iki maddenin antlaşmada bulunması Rusya’ya nasıl bir kazanç sağlamıştır?

CEVAP:

VİDEO TAVSİYE:Osmanlı Devleti’nin 18. Yüzyılda İmzaladığı Antlaşmalar   

Soru 16: Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halkı Türk ve Müslüman olan ilk toprak parçası neresidir?

CEVAP:


] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları ile sınav hazırlığı

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir