11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları etkinliği
11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetinin tüm konularını içeren Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları etkinliğimiz aşağıdadır.

50 sorudan oluşan etkinliğimize 11.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı çalışma kağıdı da diyebiliriz.

11. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapan öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih 1. Ünite Full Tekrar Videosu

İçindekiler

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Etkinliği 1

Aşağıdaki cümleler ile cevaplarını eşleştiriniz.

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

ANTLAŞMALAR İLE İLGİLİ PROBLEM Mİ YAŞIYORSUN? Osmanlı’nın 17. Yüzyılda İmzaladığı Antlaşmalar ve Özellikleri

Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara ulaşmasını sağlayan antlaşmaHollanda
Osmanlı Devleti’ni 1683’te kuşatıp alamadığı şehirİsveç
Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda ağır toprak kayıpları sonucu imzaladığı barış antlaşmasıBucaş
Osmanlı Devleti’nin Tarihte ilk kez savaş tazminatı ödemeyi kabul ettiği antlaşmaKüçük Kaynarca
Coğrafi keşiflerin ve okyanus ötesi ticaret yollarının öncüsü olan devletViyana
İngiltere’nin 17. yüzyılda sömürge amaçlı olarak en çok mücadele ettiği devletKarlofça
Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda Prut Savaşı sırasında ittifak yaptığı devletYaş
Osmanlı Devleti’ni 1739 da Fransa’dan diplomatik destek alarak imzaladığı Barış antlaşmasıBelgrad
Osmanlı Devleti’nin Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul ettiği barış antlaşmasıİspanya
Osmanlı Devleti’nin Kutsal ittifak savaşları sonrası
Rusya’ya verdiği Azak kalesini geri aldığı antlaşmadır.
Prut
Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlarına
ulaşmasını sağlayan antlaşmadır.
Ferhat Paşa
Uyvar kalesinin Osmanlı Devleti’nde kaldığı ve Osmanlı
Devleti’nin son kez savaş tazminatı aldığı antlaşmadır.
Vasvar
Rusya ile imzalanan ilk antlaşmadır. Diğer adı Bahçesaray
Antlaşmasıdır.
Çehrin
Osmanlı Devleti’nin Ferhat Paşa antlaşması ile aldığı
Azerbaycan ve Gürcistan’ı kaybettiği antlaşmadır.
Nasuh Paşa

OKUMA TAVSİYESİ: Çehrin (Bahçesaray) Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Etkinlik 2

Aşağıdaki tabloda olaylar ile hangi devletlerle Osmanlı arasında gerçekleştiğini işaretleyiniz.

AvusturyaLehistanRusyaFransaVenedik Safevi
Belgrad Antlaşmaları
Karlofça Antlaşması
Hotin Kuşatması
Çeşme Baskını
Kerden Antlaşması
Bucaş Antlaşması
Zitvatorok Antlaşması
Serav Antlaşması
Kutsal İttifak
1700 İstanbul Antlaşması
Prut Antlaşması

OKUMA TAVSİYESİ: Ruslar Osmanlı Donanmasını Nerelerde Yakmıştır?

Etkinlik 3

Bir devletin bir başka devlete tanıdığı siyasi, sosyal ve iktisadi ayrıcalık.Çar
Avusturya krallarına verilen unvan.Kutsal İttifak
İngiliz sömürgeciliğinin ilk adımı olarak kabul edilen şirketKapitülasyon
Bir devletin, kendi ülkesinin sınırları dışında, başka ulusları, devletleri, toplulukları
siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması.
Kadırga
II.Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan birlik.Mütekabiliyet
Gemilere saldıran, gemileri ele geçirip yağmalayan deniz haydudu.Arşidük
Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibiKonjonktürel
İttifak
XV. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalıların yeni kıta ve ticaret yollarını bulmasına verilen isim.Sömürgecilik
Rus imparatorlarına verilen unvan.Kalyon
Hem yelkenle hem de kürekle yol alan, savaş gemilerinin en büyüğü.Levant Company
Akdeniz’de kullanılan yelken ve kürekle yol alan savaş gemisi.Coğrafi Keşifler
Bir devletin içinde bulunduğu dönemin durum ve şartlarını menfaatleri doğrultusunda gözeterek kurduğu dostluk ilişkisiKorsan

Etkinlik 4

TANIMCEVAP
Eğri Fatihi olarak da adlandırılan III. Mehmet ile Avusturya İmparatoru İkinci Rodolphe’in kardeşi Arşidük Maksimilyen komutasındaki haçlı ordusu arasında yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır. Bu savaş Osmanlı Devleti’nin batıda kazandığı son büyük meydan savaşıdır.
Osmanlı himayesinde Ukrayna’yı yöneten Kazak beyinin, Rusya’ya yanaşması nedeniyle Rusya üzerine yapılan sefer.
Orta Macaristan’da Protestan Macarların lideri konumundaki Tökeli İmre’nin; Avusturya’ya karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasında yapılan kuşatma girişimi.
1691’de Salankamen’de ve 1697’de Zenta’da yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti’nin imzalamak zorunda kaldığı antlaşmadır. Bu antlaşmayla Avusturya, Temeşvar hariç Macaristan ve Erdel’i almıştır. Lehistan’a Podolya ve Ukrayna; Venedik’e ise Mora ve Dalmaçya kıyıları bırakılmıştır.
Protestanlarla Alman imparatoru arasında yirmi beş yıl süren savaş sonrasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma ile Protestan mezhebi ve kilisesi Almanya’da resmen tanınmış ve Almanya’daki prenslere istediği mezhebi seçme özgürlüğü verilmiştir.
Bohemya Bölgesi’nde Protestan Çekler ile Kutsal Roma İmparatorluğu arasında başlayan Fransa, Danimarka, Bohemya, İsveç, Norveç, Hollanda ve Protestan Alman Prensliklerinin katılmasıyla Avrupa kıtasına yayılan savaş.
Otuz Yıl Savaşları sonunda imzalanan antlaşma Protestanlığın Papa ve Katolikliğe karşı kazandığı zaferin sembolüdür. Antlaşma metni devletlerin daha seküler (dünyevi) bir düzlemde pozisyon aldığını, papalık makamının devletin hâkimiyet sahasına artık daha fazla karışamayacağına, devlet çıkarlarının savaşlarda birincil husus
olduğuna işaret ediyordu.
Dünyanın Portekiz ve İspanyol bloğuna ayrılmasına, geniş sömürge imparatorluklarının kurulmasına ve Eski Dünya’nın bilinen ticaret yollarının (Baharat ve İpek Yolu) değişmesine yol açan gelişme.
Fransa ve İspanya aleyhine topraklarını genişleterek XVIII. yüzyılda büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştur. Kıtalara yayılmış geniş toprakları, güçlü donanması ve siyasi nüfuzu ile “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” unvanını almıştır. Bu unvanın verilmesinde kendisinin kuzey yarım kürede, sömürgelerinin ise güney yarım kürede bulunması etkili olmuştur.
Westphalia Barışı ile bağımsızlığına kavuşmuştur. XVII. yüzyılda ticaret ve gemiciliğin gelişmesiyle hızla zenginleşmiştir. 1602 yılında kurulan Birleşik Doğu Hindistan Şirketi aracılığı ile Seylan (Sri Lanka), Cava, Sumatra ve Güney Afrika’da sömürgeler, 1623’te kurulan Batı Hindistan Şirketi aracılığı ile de Brezilya’da topraklar elde etmiştir.
1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşları sonunda imzalanan antlaşmadır. Antlaşmaya göre Ruslar, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacak ve Karadeniz sahillerinde gemi inşa edemeyecektir.
1703’te Osmanlı Devleti’nin başına geçmiş ve Lâle Devri boyunca padişahlık yapmıştır. Avrupa’daki gelişmeleri inceleme fırsatı bulmuş ve matbaanın Osmanlı Devleti’ne gelmesi için çok çaba sarf etmiştir. Patrona Halil İsyanı sonunda 1730 tarihinde tahttan çekilmiştir.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan antlaşmadır. Antlaşma ile İran’ın kuzeydeki topraklar Osmanlı Devleti ve Rusya arasında paylaşılmıştır. Antlaşma ayrıca Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk ittifak antlaşmasıdır.

VEE CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA

Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Sorularının Çözüm Videosu

] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları ile sınav hazırlığı

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir