11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları ile sınav hazırlığı
11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetinin tüm konularını içeren doğru yanlış soruları etkinliğimiz aşağıdadır.

11.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı çalışma kağıdı da diyebileceğimiz etkinliğimiz tam 65 sorudan oluşmaktadır.

11. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapan öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih 1. Ünite Full Tekrar Videosu

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Etkinliği

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D yanlış olanların sonuna Y yazınız.

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

 1. 1.Osmanlı Devleti’nin 16 ve 17. yüzyıllarda doğudaki en büyük rakibi Safevi Devleti’dir. (……)
 2. Osmanlı Kutsal İttifak savaşları sırasında Macar Kralı ile de mücadele etmiştir. (……)
 3. 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlıların Habsburglar üzerindeki siyasi üstünlüğü sona ermiştir.(……)

OKUMA TAVSİYESİ: 1533 İstanbul Antlaşması ve 1606 Zitvatorok Antlaşması Karşılaştırma

 1. Bugünkü Türkiye İran sınırının ana hatları 1639 Kasrı Şirin Antlaşması ile belirlenmiştir.(……)
 2. Osmanlılar Haçlı Birliği’nin oluşmasını engellemek adına kapitülasyonları daha çok ülkeye tanımıştır.
 3. Martin Luther’in başlattığı reform hareketleri Avrupa’nın sadece dini yapısını değil siyasi yapısında değiştirmiştir. (……)
 4. Sıcak bir açık denizlere ulaşmayı hedef seçen Avusturya Habsburgları Osmanlılar ile mücadele etmişlerdir. (……)
 5. Karlofça Antlaşması ile Osmanlı dış politikasında köklü değişim yaşanmıştır. (……)
 6. Rus ilerleyişi karşısında Lehistan ve İsveç Osmanlı ile işbirliği içerisinde olmuştur. (……)
 7. Coğrafi keşiflerin öncülüğünü Atlantik kıyısındaki devletler yapmıştır. (……)
 8. Zitvatorok Antlaşması (1606) ile Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması (1533) ile Avusturya karşısında elde ettiği siyasi üstünlüğü kaybetmiştir.(……)
 9. Bugünkü Türkiye İran sınırı büyük ölçüde Serav Antlaşması ile belirlenmiştir. (……)
 1. Hotin seferi sırasında yeniçerilere savaş yeteneğini kaybettiğini gören II. Osman Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşünmüştür. (……)
 2. Osmanlı Devleti, duraklama döneminde 24 yıllık kuşatmanın sonucunda Kıbrıs Adası’nı fethetmiştir. (……)
 3. Osmanlı Devleti yaklaşık 24 yıl süren bir mücadele sonrası Cenevizlilere ait olan Girit Adası’nı 18. yüzyılda fethedilmiştir. (……)
 4. Kerden Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk antlaşmadır. (……)
 5. Feodalitenin egemen olduğu yönetimlerde merkezi otorite güçlüdür. (……)
 6. Avrupa’da feodalitenin çözülmesi ve kilisenin gücünü kırılması sonucu ortaya çıkan siyasal iktidar yapısı için modern devlet ifadesi kullanılır. (……)
 7. Avrupalıların 15. yüzyıldan itibaren yeni yerler ve yollar almak amaçlı girişimleri Rönesans ismi ile adlandırılmıştır. (……)
 8. Dünyanın yuvarlak olduğunu Macellan ve yardımcısı Del Kano ispatlamıştır. (……)
 9. İlk olarak 16. yüzyılda İspanyollar tarafından inşa edilen ve zamanla İngilizler tarafından geliştirilen rüzgarla giden üç direkli yelkenli büyük savaş gemileri mavna olarak adlandırılmıştır. (……)
 10. Denizler egemen olmak isteyen İngiltere bu amaçla 17. yüzyılda en çok Osmanlı Devleti ile rekabet etmiştir. (……)
 11. Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında meydana gelen Otuz Yıl Savaşları’nın temel sebebi Katolikler ile Protestanlar arasındaki mezhep çatışmalarıdır. (……)
 12. 1618-1648 yılları arasında Avrupa Devletleri arasında meydana gelen Otuz Yıl Savaşlarından en çok zarar gören devlet Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu olmuştur. (……)
 13. Otuz Yıl Savaşları Augsburg (1555) antlaşması ile sona ermiştir.(……)
 14. İngiltere ve Fransa arasındaki sömürge yarışı sonucu çıkan 7 yıl Savaşı küresel çapta gerçekleşen ilk mücadeledir. (……)
 15. Osmanlı Devleti 1718 tarihli Pasarofça Antlaşması ile Avrupa karşısındaki askeri üstünlüğünü kaybettiğini kabul etmiştir. (……)

OKUMA TAVSİYESİ: Pasarofça Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

 1. Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda imzaladığı en kazançlı antlaşma Prut antlaşmasıdır. (……)
 2. Osmanlı donanması 18. yüzyılda Çeşme Baskını ile Ruslar tarafından yıkılmıştır. (……)
 3. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalmıştır. (……)

OKUMA TAVSİYESİ: Küçük Kaynarca Antlaşmasının Maddelerinin Yorumu

 1. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşları sırasında Rusya, İnebahtı’da Osmanlı donanmasını yakmıştır. (……)
 2. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başlarından itibaren eski güç ve ihtişamını kaybetmeye başlamıştır.
 3. Osmanlı Devleti’nin İran’daki Safevi Devleti ile yaptığı savaşların genel nedenleri, mezhep çatışması (Şii-Sünni) ve sınır sorunlardır. (……)
 4. Safevi Devleti’nin Osmanlı Devleti’nin aleyhine ittifaklara girmesi Osmanlı Safevi ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. (……)
 5. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda en çok Avusturya ve İran’la savaşmıştır. (……)
 6. Osmanlı Devleti 1606 yılında yapılan Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir. (……)
 7. Vasvar Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır. (……)

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlının 17. Yüzyılda İmzaladığı Antlaşmalar ve Özellikleri

 1. 17. yüzyılda korsanların Türk ticaret ve hac gemilerine zarar vererek can ve mal güvenliğini tehdit etmesi üzerine Girit adası kuşatılmıştır. (……)
 2. Osmanlı Devleti Kasr-ı Şirin Antlaşması’nı İran ile IV. Murat zamanında imzalanmıştır. (……)
 3. II. Viyana Kuşatması’nda Tökeli İmre önderliğindeki Macarların Osmanlılara ihanet etmesi kuşatmanın başarısız olmasında etkili olmuştur. (……)
 4. Macar Kontu Tökeli İmre’ye istediği yardım yapmak için 2. Viyana kuşatmasını gerçekleştirmiştir. (……)
 5. Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti’nin büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşma oldu. (……)
 6. 2. Viyana Kuşatması’ndan sonra Avrupa’da kurulan Kutsal İttifak’a katılan devletlerden biri de Fransa’dır. (……)
 7. 1709 da Ruslara yenilen İsveç Kralı 12. Şarl’ın Osmanlı Devleti’ne sığınması ile gelişen olaylar 1711 Osmanlı Rus Savaşı’na neden olmuştur. (……)

OKUMA TAVSİYESİ: 1711 Prut Savaşı ve Antlaşması

 1. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri alabilmek için Rusya, Venedik ve Avusturya ile savaşmıştır. (……)
 2. Prut Antlaşması ile Azak Kalesi’nin geri alınması Osmanlılar’ın Karlofça Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alabileceği düşüncesini güçlendirmiştir. (……)
 3. Karadeniz’in Osmanlı’ya ait olma özelliği son kez Pasarofça Antlaşması ile korunmuştur. (……)
 4. Rusya Belgrad Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluk kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur. (……)

OKUMA TAVSİYESİ: 1739 Belgrad Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

 1. Vestfalya Antlaşması ile Prusya Alman Siyasi birliğini sağlamıştır. (……)
 2. Almanya’nın güçlenmesini engellemek isteyen İspanya protestanlığı seçen Alman prensliklerinin yanında yer alarak Katolik Alman imparatoruna karşı savaşmıştır. (……)
 3. Vestfalya barışı ile devletler kendi topraklarında mutlak egemen bir konuma yükselmiştir. (……)
 1. 17. yüzyılın ortalarından itibaren Rusya’nın doğudan İsveç’inde kuzeyden Lehistan’a saldırması üzerine Osmanlı Devleti bu devletlere karşı Lehistan’ı destekleme politikası izlemiştir. (……)
 2. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti halifelik makamını ilk kez siyasi amaçlı kullanmıştır. (……)
 3. 1583’te Beştepe mevkiinde İran ile Osmanlı kuvvetleri arasında gece gündüz devam eden savaşa Meşaleler Savaşı denir. (……)
 4. Nasuh Paşa Antlaşması ile Amasya Antlaşması’ndaki sınırlara dönülmüştür. (……)
 5. IV. Murat 1635’de Revan 1638’de Bağdat Seferi’ni yapmıştır. (……)
 6. Osmanlı donanması İnebahtı Deniz Savaşı’ndan (1571) Girit Kuşatması’na (1645) kadar Akdeniz’de ciddi bir savaş yapmamıştır. (……)
 7. Rus gemileri ilk defa 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Karadeniz’e çıkmıştır. (……)
 8. Karlofça sonrası kaybettiği yerleri geri almak için mücadele eden Osmanlı, Rusya ve Venedik’e karşı başarılı olurken Venedik-Avusturya ittifakına karşı başarısız olmuştur. (……)
 9. 1736 yılında İran’da Safevi hanedanı yıkıldı. Avşar hanedanı başladı. (……)
 10. II. Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan Kutsal İttifak’ta Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya bulunmaktaydı. (……)

OKUMA TAVSİYESİ: Kutsal İttifak Savaşları Kısaca

 1. Osmanlıların “Nemçe” adını verdikleri, 17. ve 18. yüzyıllarda en büyük rakibi olan ülke Rusya’dır. (……)
 2. Avrupa’da yüzyıllar boyunca egemen olan Habsburg Hanedanı’nın merkezi Avusturya’dır. (……)
 3. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki rekabet, Mohaç Savaşı sonrası Macaristan’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanması ile başlamıştır. (……)
 4. “Türk gibi güçlü” sözü Uyvar Kalesi’nin fethi sırasında söylenmiştir. (……)
Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları Çözüm Videosu


] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları etkinliği

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Değişen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir