1715-1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları ve Pasarofça Antlaşması

1715-1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları ve Pasarofça Antlaşması

1715-1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşlarının Nedenleri

  • Karlofça Antlaşması ile Venediklilere bırakılan Mo­ra Yarımadası ve Dalmaçya kıyılarının geri alınmak istenmesi
  • Venedik yönetimine karşı, Mora’daki Rumların Os­manlı Devletinden yardım istemesi
  • Venediklilerin Osmanlı gemilerine saldırması ve Karadağ halkını OsmanlIlara karşı kışkırtması

Osmanlı Devleti, Venediklilere savaş açıp Mora’ya müdahale edince, Karlofça Antlaşması’nın bozuldu­ğunu öne süren Avusturya’da Osmanlı Devleti’ne sa­vaş açtı.

Venedikliler Mora’dan çıkartıldı. Ancak Balkanlarda Avusturya’ya karşı büyük yenilgiler alındı. Petervaradin Savaşı’nda Sadrazam Silahtar Ali Paşa şehit düşünce yeni Sadrazam Damat İbrahim Paşa barış istedi.

Pasarofça Antlaşması (1718)

  • Tuna’nın kuzeyindeki Osmanlı toprakları Belgrat, Sırbistan, Bosna’nın kuzey tarafları Avusturya’ya bırakılacak.
  • Mora Yarımadası ve Girit Osmanlı Devleti’nde ka­lacak
  • Girit ve Hersek’te bazı iskeleler Venediklilere bıra­kılacak

Pasarofça Antlaşması ile Venedikliler, Mora Yarımada­sı ve Çanakkale Boğazı’ndan uzaklaştırılmışsa da Sır­bistan ve Belgrat’ın Avusturya’ya bırakılması Osmanlı Devleti için büyük bir kayıp olmuştur. Avusturya Bal­kanlara inmeye başlamıştır.

Bu antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti Batı ile uzun sayılabilecek bir barış dönemi yaşamıştır. İçerde de Lale Devri başlamıştır.


Tavsiye Konular

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir