1715-1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları ve Pasarofça Antlaşması

1715-1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları ve Pasarofça Antlaşması

1715-1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşlarının Nedenleri

  • Karlofça Antlaşması ile Venediklilere bırakılan Mo­ra Yarımadası ve Dalmaçya kıyılarının geri alınmak istenmesi
  • Venedik yönetimine karşı, Mora’daki Rumların Os­manlı Devletinden yardım istemesi
  • Venediklilerin Osmanlı gemilerine saldırması ve Karadağ halkını OsmanlIlara karşı kışkırtması

Osmanlı Devleti, Venediklilere savaş açıp Mora’ya müdahale edince, Karlofça Antlaşması’nın bozuldu­ğunu öne süren Avusturya’da Osmanlı Devleti’ne sa­vaş açtı.

Venedikliler Mora’dan çıkartıldı. Ancak Balkanlarda Avusturya’ya karşı büyük yenilgiler alındı. Petervaradin Savaşı’nda Sadrazam Silahtar Ali Paşa şehit düşünce yeni Sadrazam Damat İbrahim Paşa barış istedi.

Pasarofça Antlaşması (1718)

  • Tuna’nın kuzeyindeki Osmanlı toprakları Belgrat, Sırbistan, Bosna’nın kuzey tarafları Avusturya’ya bırakılacak.
  • Mora Yarımadası ve Girit Osmanlı Devleti’nde ka­lacak
  • Girit ve Hersek’te bazı iskeleler Venediklilere bıra­kılacak

Pasarofça Antlaşması ile Venedikliler, Mora Yarımada­sı ve Çanakkale Boğazı’ndan uzaklaştırılmışsa da Sır­bistan ve Belgrat’ın Avusturya’ya bırakılması Osmanlı Devleti için büyük bir kayıp olmuştur. Avusturya Bal­kanlara inmeye başlamıştır.

Bu antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti Batı ile uzun sayılabilecek bir barış dönemi yaşamıştır. İçerde de Lale Devri başlamıştır.


] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir