11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Klasik ve Video Çözümlü

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı sorularımız 3. ve 4. üniteden hazırlanmıştır. Klasik, doğru yanlış, eşleştirme sorularından oluşmaktadır.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listelerine bir çalış derim.

Başka yazılı örnekleri de var sitemizde 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için. Aşağıdaki linklere tıkla istersen.

Başka bir yazılı örneği 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

Bir tane daha 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı (Klasik)

İçindekiler

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

CEVAPLAR MI NEREDE?  Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Ama önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 1. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımından faydalanan Rusya Osmanlı’nın Balkanlardaki toprakları üzerinde ……………………… politikasını uygulamaya başlamıştır.
 2. Sanayi devrimi neticesinde fabrikaların çoğalmasıyla ……………………… sınıfı ortaya çıkmıştır.
 3. Komünist manifestosu ……………………… tarafından kaleme alınmıştır.
 4. Nizam-ı Cedid ordusunun masraflarının karşılanması için ……………………… denilen yeni bir hazine oluşturulmuştur.
 5. Fransız İhtilali’nin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımından en çok etkilenen devletler………………………, ……………………… ve ………………………………………………dır.
 6. Fransız İhtilali’nin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımı neticesinde Osmanlı’ya karşı isyan eden ilk azınlık ………………………dır.
 7. Sanayi devrimi yeni hammadde ve ……………………… arayışına sebep olmuştur.

B-Aşağıda verilen cümlelerdeki ifadeler doğru ise –D- yanlış ise –Y- harfi ile belirtiniz.

 1.  (   ) Ermeni Sorunu ilk defa Paris Antlaşması ile gündeme gelmiştir.
 2. (   ) 93 Harbi’nin diğer adı Kırım Savaşı’dır.
 3. (   ) Kırım Savaşı esnasında Ruslar Navarin’de Osmanlı donanmasını yakmıştır.
 4. (  ) İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve …………………….. Osmanlı’nın Düveli Muazzama şeklinde isimlendirdiği devletlerdendir.
 5.  ( ) Viyana Kongresi’nde kararlaştırılan özgürlük ve milliyetçilik akınlarına karşı bütün kralların yardımlaşmasını öngören Meternik Sistemi kurulmuştur.
 6. (   ) Yunanistan Edirne Antlaşması ile bağımsız oldu.
 7. (   ) İtalyan Siyasi birliğini Prusya sağladı.
 8. (   ) 1907’de kurulan İtilaf bloğunda İngiltere, Fransa, Rusya vardı.
 9. (   ) Osmanlı’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden son Balkan milleti Arnavutlardır.
 10. (   ) Reval Görüşmeleri İngiltere ile Fransa arasında yapılmıştır.

C- Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz.

2Vakayı Hayriye onun padişahlığı döneminde gerçekleşti. Liberalizm
3Hamidiye Alayları onun padişahlığı döneminde kuruldu 2. Mahmut
4Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan merkez ordusu 2. Abdülhamid
52. Mahmut döneminde kurulan Avrupa tarzında ki ordu. Sosyalizm
63. Selim döneminde kurulan Avrupa tarzında ki ordu. Sekban-ı Cedid
7Birey devlet ilişkisini akılcılık üzerinden açıklamaya çalışan siyasi düşünce akımı nedir? Kapitalizm
8Kapitalizme tepki olarak doğar. Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti savunarak insanlar arasındaki farklılıkların karşısındadır. Asakir-i Mansure-i Muhammediye
9      Sürekli kar arama ilkesi üzerine kurulmuş ekonomik sisteme denir. Nizam-ı Cedid

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (6×2=12 puan)

 1. İngiltere Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtiğini hangi antlaşma ile açıkça ortaya koymuştur?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Boğazlar Sorunu hangi antlaşmayla ortaya çıkmıştır? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Şark Meselesi tabiri ilk defa nerede kullanılmıştır? Şark Meselesi’nde ki amaç nedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Vakayı Hayriye nedir? Sonuçlarından 2 tane yazınız.

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

SONUÇLARI

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Fransız İhtilali’nin sebepleri nelerdir? Aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.
 SİYASİ SEBEP
 SOSYAL SEBEP
 EKONOMİK SEBEP
 FİKRİ HAZIRLIK
 DIŞ SEBEP
 •  Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne olumlu ve olumsuz etkisini yazınız.

OLUMLU: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

OLUMSUZ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

YOUTUBE KANALIMIZ HASAN BURAN

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir