11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları
11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavımızda ki sorular yeni müfredata göre hazırlanmış olup 11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite (Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ve 11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite (Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri) ünitesindendir.

Sınavımız Klasik, Test, Boşluk Doldurma, Doğru – Yanlış sorularından oluşmaktadır.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listelerine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite (Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite (Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri)

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Ama önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız? ( 2×10=20 puan )

 1. 19. yy.da denge politikası uygulayan Osmanlı 1878’e kadar ….………………’ye bu tarihten sonra ……………………………………’ya yakınlaşmıştır.
 2. 1827 yılında Osmanlı-Mısır donanması ……………..……..’de İngiliz, Fransız ve Rus donanması tarafından imha edilmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Olaylar Kısaca

 1. Odesa’da kurulan ve Yunan bağımsızlığı için çalışan örgüt ……………………………………’dır.
 2. Osmanlı’nın Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını tek başına kullandığı son antlaşma ……………………………………………… Antlaşması’dır.
 3. I. Balkan Savaşı 8 Ekim 1912’de ……………………….’ın saldırısıyla başladı.
 4. 1913 ………………………………….…………….. göre Midye-Enez Hattı’nın batısındaki bütün topraklar Balkan Devletlerine bırakıldı.
 5. I. Balkan Savaşı sonunda …………………………….. en karlı çıkan devlet oldu.
 6. ……………………………. I. Balkan Savaşında yer almayıp II. Balkan savaşına katılmıştır.
 7. II. Balkan savaşlarında Osmanlı Devleti ……………..……. ve ……………………. geri almıştır.
 8. 1. Dünya Savaşı öncesi İngiltere, Fransa ve Rusya …………….. bloğunu oluşturmuştur

B-Aşağıda verilen cümlelerdeki ifadeler doğru ise –D- yanlış ise –Y- harfi ile belirtiniz? ( 2×5=10 puan )

 1. (   ) Osmanlı Devleti’ne ilk isyan eden azınlık Sırplardır.
 2. (   ) Kırım Savaşı sonrası Berlin Antlaşması imzalanmıştır.
 3. (   ) Sanayi Devrimi Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 4. (   ) Reval Görüşmeleri İngiltere ve Rus Çarlığı arasında yapılmıştır.
 5. (   ) Darülaceze Sultan Abdülaziz döneminde kurulmuştur.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. (10×2=20 puan)

Osmanlı Devleti’nden ilk ayrılan ve bağımsız bir devlet kuran tebaa hangisidir?Vakayı Hayriye
İngiltere Kralı ile soylular arasında imzalanan Osmanlı’da ki Sened-i İttifak benzeri belgenin adı nedir?Liberalizm
III. Selim döneminde kurulan ordunun masraflarını karşılamak için oluşturulan hazinenin adı nedir?Vehhabilik
1815 Viyana Kongresi’nin toplanmasına öncülük eden ve mutlak monarşilerin kutsallığına inanarak yeni fikirleri reddeden diplomat?Etats Generaux
1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması hangi isimle anılmaktadır?Sosyalizm
18. yüzyılda Arap Yarımadası’nda ortaya çıkan ve bugün Suudi Arabistan tarafından desteklenen dini akımYunanlılar
Birey devlet ilişkisini akılcılık üzerinden açıklamaya çalışan siyasi düşünce akımı nedir?İrad-ı Cedid
Kapitalizme tepki olarak doğar. Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti savunarak insanlar arasındaki farklılıkların karşısındadır.Magna Carta
Fransa’da soylular, din adamları ve halk temsilcilerinin buluduğu yasama ve yürütme yetkisi olmayan meclisMatternich
Balkanlarda Osmanlı Devleti’nden son ayrılan tebaa hangisidir?Arnavutlar

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (6×2=12 puan)

 1. Aşağıdakilerden hangileri Düveli Muazzama olarak bilinen devletlerden değildir?

a)İngiltere     b) Fransa       c) Hollanda       d) Rusya       e) Almanya

2. Aşağıdaki demiryolu hatlarından hangisi tamamen devlet ve bağışlar yoluyla yapılmıştır?

a)Köstence Demiryolu       b)Bağdat Demiryolu         c) İzmir-Aydın Demiryolu     d)Kahire-İskenderiye Demiryolu         e)Hicaz Demiryolu

3.Osmanlı Devleti anayasal monarşi yönetimine hangi padişah devrinde geçmiştir?

a) II. Mahmut     b)Abdülaziz     c)Abdülmecid d)II. Abdülhamid     e) I. Abdülhamid

4. I. Paris Antlaşması

II. Ayastefanos Antlaşması

III. Berlin Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalardan hangisinde Ermeniler ile ilgili madde vardır?

a)Yalnız I               b)  Yalnız II       c) Yalnız III        d) II-III                e) I-II-III

5. Osmanlı Devleti sınırları içinde okul açmayan yabancı devlet hangisidir?

a)Amerika   b) Japonya       c)İtalya     d) İngiltere       e)Fransa

6. Berlin Kongresi öncesi İngiltere’nin desteğini almak amacıyla Osmanlı aşağıdakilerden hangisini geçici ve şartlı olarak İngiltere’ye vermiştir?

a)Bosne-Hersek           b)12 Ada           c) Girit               d) Kıbrıs            e)Kırım

E- Aşağıdaki kavramların anlamını yazınız. (3×4=12 puan)

 1. Bedeli Şahsi: ……………………………………………………………………………………………………
 2. Grek Projesi: ……………………………………………………………………………………………………
 3. Bab-ı Ali Baskını: ……………………………………………………………………………………………………

F- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 1. “Karadeniz tarafsız duruma getirilecek, bütün devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine sürekli olarak kapalı olacak, kıyılarında hiçbir tersane bulunmayacaktır”

Paris Antlaşması’nda bulunan bu maddeyi İngiltere, Rusya veya Osmanlı açısından değerlendiriniz. (Devletlerden sadece biri açısından) (6 puan)

İNGİLTERE: ……………………………………………………………………………………

OSMANLI: ………………………………………………………………………………………

RUSYA: ……………………………………………………………………………………………

İPUCU: Paris Antlaşması’nın Avrupa Devletleri Açısından Önemi

İPUCU: Paris Antlaşmasının Osmanlı Devleti Açısından Önemi

2.Fransız İhtilali’nden olumsuz etkilenen imparatorluklar hangileridir? (6 puan)

………………………………………………………………………………………………………

3.II. Abdülhamid döneminde kurulan hayır kurumlarının isimlerini yazınız. (6 puan)

………………………………………………………………………………………………………

4. Osmanlı’da Meşrutiyetin ilanı sonrası açılan meclislerin isimlerini ve aralarında ki farklardan birini yazınız. (8 puan)

………………………………………………………………………………………………………

YOUTUBE KANALIMIZ HASAN BURAN

VEEEE 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı CEVAPLARI

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı (2020-2021, 3.ve 4. ünite, Klasik, Test, Boşluk Doldurma, D-Y)

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir