Tarih 2

Ankara Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

Türklerin batıya ilerleyişini duraklatan, Osmanlı Devleti’ni yıkılma eşiğine getiren Ankara Savaşı’nın sonuçlarını maddeler halinde yazmaya çalıştık. Öncesinde savaşın sebeplerine göz atmanız faydalı olacaktır. OKUMA TAVSİYESİ: Ankara Savaşının Sebepleri Maddeler Halinde Osmanlı Devleti yenildi. Yıldırım Beyezid esir düştü. Savaş meydanında esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’dir. (8 ay sonra Akşehir’de vefat etmiştir.) Yıldırım Bayezid’in dört oğlu arasında taht ...

Devamını Oku

Osmanlı’nın Ankara Savaşı’nı Kaybetmesinin Nedenleri

Bu yazımızda Ankara Savaşı’nda Osmanlı neden yenildi? sorusunun cevabını arayacağız. Yıldırım Bayezid’in teknik ve taktik hataları Memlukler ile arasını açması ve yardım alamaması (Malatya’yı alması Memlukler ile ilişkilerin bozulmasına sebep oldu.)Savaşı dağlık alanda kabul etmemesi. (Timur’un ordusunda ki filler dağlık alanda dezavantajlı duruma düşerdi.)Çubuk Ovası’na Timur’un ordusunun beklemediği taraftan gelmesi avantajlı konumdayken Timur’un ordusuna toparlanmak için zaman tanıması Osmanlı ordusunda ...

Devamını Oku

Orhan Gazi Dönemi ile İlgili Önemli Bilgiler

Orhan Bey döneminde gerçekleşen ilkleri yazmaya çalışacağız; Osmanlı beylikten devlete Orhan Bey zamanında geçmiştir.Osmanlı’ya katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliği dir.Karesioğullarının Osmanlı’ya katılması Anadolu Türk siyasi birliğin sağlama konusunda atılmış ilk adımdır.Orhangazi sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahıdır.Gayrimüslim bir hatun ile evlenen ilk Osmanlı padişahıdır. (Nilüfer Hatun) İlk bedesten, ilk saray, ilk imarethane onun döneminde açılmıştır.İlk defa kul sistemini uygulamıştır. İlk ...

Devamını Oku

Osman Bey Dönemi İle İlgili Önemli Bilgiler

Bu yazımızda Osman Gazi döneminde gerçekleşen ilkleri yazmaya çalışacağız. Osman Bey, ilk Osmanlı padişahıdır.Söğüt, Osmanlıların ilk başkentidir. Ermenibeli Savaşı Osmanlı tarihindeki ilk savaştır. (1284 yılında Bizans tekfurları ile yapılmıştır.) Kolca Hisar Kalesi Osman Bey’in ele geçirdiği ilk kaledir.Osman Bey’in ilk antlaşması Uluabat tekfuru ile yapılan antlaşmadır.İmralı adası Osmanlı’nın ele geçirdiği ilk adadır. (1308) İlk Osmanlı parasını Osman Bey bastırmıştır.İlk Osmanlı ...

Devamını Oku

Gaziyan-ı Rum Nedir? Kısaca

Bu yazımızda Anadolu Gazileri veya Gaziyan-ı Rum Teşkilatı hakkında kısa bilgi vermeye çalışacağız. Gaziyan-ı Rum Eski Türklerde savaşlarda ön plana çıkan “Alpler” İslamiyetin kabulünün ardından “gazi” unvanı ile anılmaya başlanmışlardır. Bu Alpler Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren tıpkı Selçuklularda olduğu gibi vatan, millet anlayışının gelişmesi ve İslamiyet’in yayılması amaçları doğrultusunda Osmanlı askeri güçleri içerisinde yer almışlardır.Sipahsalar-ı Gaziyan olarak da adlandırılan “Gaziyan-ı Rum” ...

Devamını Oku

Ahiyan-ı Rum Nedir? Kısaca

Osmanlı’nın büyüyüp gelişmesinde ki en önemli faktörlerden biri olan Ahiyan-ı Rum Teşkilatı hakkında kısa bilgi vermeye çalışacağız. Ahi Evran Anadolu’da Moğol İstilası sırasında Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı esnaf ve zanaatkarlar arasında birlik beraberlik sağlamış, çırak – kalfa – usta ilişkisi ile mesleğin devamlılığını sağladığı gibi manevi olarak da gelişen bir toplumun ortaya çıkmasında büyük katkısı olmuştur.Osmanlı Beyliği’nin kuruluş ...

Devamını Oku

Bacıyan-ı Rum Nedir Kısaca

Aşık Paşazade “Tevarih-i Ali Osman” adlı eserinde Osmanlı’nın cihan devleti olmasında dört zümrenin büyük katkısından söz eder. Bunlar; Gaziyan-ı RumAhiyan-ı RumAbdalan-ı RumBacıyan-ı Rum Bu yazımızda Osmanlı’nın kuruluş ve gelişmesine çok büyük katkıları olan “Bacıyan-ı Rum Teşkilatı“nı incelemeye çalışacağız. Bacıyan-ı Rum örgütü Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan dünyanın bilinen ilk kadın örgütüdür.Ahiliğin dengi olan kadın teşkilatıdır.Bacıyan-ı Rum, Anadolu’daki Türkmen ...

Devamını Oku

Azeb Teşkilatı

Beylikten Devlete döneminin önemli askeri guruplarından biride Azeb Teşkilatı idi. Azeb Teşkilatı Bilgi Kartı Orhan Gazi’nin kurmuş olduğu, yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan Azeb teşkilatı kurulmuştur. Azebler, gönüllü bekar Türk gençleri arasından seçilir.Hafif okçu birlikleridir.Beylerbeyi komutası altında seferlere katılmıştır. Meslekleri askerliktir. Böylece Osmanlı disiplinli, savaşa hazır ve harp kabiliyeti yüksek bir orduya sahip olmuştur. I. Murat döneminde ...

Devamını Oku

Yaya ve Müsellem Nedir Kısaca

Osmanlı’nın ilk düzenli ordusu Osmanlı Devleti’nin başlangıçta devamlı ve düzenli bir Osmanlı ordusu yoktu. Eli silah tutan herkes asker sayılır ve gerektiğinde savaşa katılırdı. Ancak bu kuvvetlerin yetersiz kalması üzerine Vezir Alâeddin Paşa ve Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda Bursa’nın fethinden sonra Orhan Bey Dönemi’nde ilk düzenli Osmanlı ordusu olan yaya ve müsellemler kuruldu. Türklerden meydana getirilen bu ...

Devamını Oku

Şeyh Bedreddin İsyanının Sebebi, Sonucu ve Önemi

İsyanın Tarihi:1416-1418Şeyh Bedreddin hangi padişah döneminde isyan etmiştir?Çelebi MehmetŞeyh Bedreddin İsyan Eden Müritleri:Torlak Kemal, Börklüce Mustafaİsyan bölgesiAydın, Kütahya, Deliorman (Bulgaristan) Şeyh Bedreddin İsyanı Bilgi Kartı Şeyh Bedreddin İsyanının Sebebi Fetret devrinde Musa Çelebi’nin kazaskerliğini yapan Şey Bedreddin, Çelebi Mehmet döneminde sürgüne gönderildi. Müritleri tarafından devlet düzenin bozucu fikirleri yayılmaya devam etti. Fetret Devrinin siyasi ve ekonomik sorunlardan faydalanarak taraftarlarını çoğalttı ...

Devamını Oku