Tarih 2

I. Alaeddin Keykubad Dönemi Özeti

I. Alaeddin Keykubad Dönemi Özeti

Anadolu Selçuklu Devleti en parlak zamanını Alaaddin Keykubad Dönemi’nde yaşamıştır. I. Alaaddin Keykubat Dönemi Bilgi Kartı 1. Askeri ve ticari  öneme sahip olan Kandelor’u almış ve kendi adını vermiştir. (Alaiye – Alanya) Alanya’da tersane kurarak donanmayı güçlendirmiştir. 2. Sinop’ta kurulan güçlü donanmayla sefere çıkılarak Kırım’ın Suğdak limanı fethetmiştir. Kırım deniz aşırı yapılan ilk seferdir. 3. Alaeddin Keykubat, yaptığı ticari antlaşmalar …

Devamını Oku

I. İzzeddin Keykavus Dönemi Kısaca

I. İzzeddin Keykavus Dönemi Kısaca

I. İzzeddin Keykavus Dönemi Bilgi Kartı 1. I. Gıyaseddin Keyhüsrev‘in oğlu olan İzzeddin Keykavus babasının takip ettiği ticaret politikasını devam ettirmiştir. 2. Sinop’u fethederek bu limanı ithalat ve ihracat limanı haline dönüştürmüştür. Buraya birçok tüccar yerleştirmiştir. Ayrıca burada ilk Türk tersanesini kurmuştur. 3. Kıbrıs Krallığı ve Venedik ile ticaret antlaşmaları imzalamıştır. 4. Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlayarak Trabzon Rum imparatorluğu’nu …

Devamını Oku

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Özet

I. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi gelişmeleri

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Bilgi Kartı II. Kılıç Arslan’ın ölümü üzerine devletin başına geçen I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in hükümdarlığını kardeşleri kabul etmedikleri için tahttan indirilmiştir. Devletin başına II. Rüknedin Süleyman Şah geçmiş onun ölümü sonrasında ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta tekrar çıkmıştır. I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Faaliyetleri Bu dönemde yapılan fetihlerde ekonomik ve ticari çıkarlar ön planda tutulmuştur. 1. Karadeniz ticaretini engelleyen …

Devamını Oku

2. Kılıç Arslan Dönemi Kısaca

2. Kılıç Arslan Dönemi Kısaca

1. II. Kılıç Arslan devletin başına geçtiği ilk dönemlerde bir taraftan kardeşleriyle diğer yandan Musul Atabeyi, Çukurova Ermenileri ve Bizans ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. II. Kılıç Arslan Dönemi Bilgi Kartı 2. Bizans’la yaptığı antlaşma sonrasında batı sınırını güvence altına alarak; Kardeşi Şahin Şah’tan — Ankara ve Çankırı’yıDanişmendlilerden — Elbistan ve Kayseri’yiMusul Atabeyliği’nden — Sivas ve Tokat’ı almıştır. II. Kılıç …

Devamını Oku

I. Mesut Dönemi (1116-1155) Özet

I. Mesut Dönemi (1116-1155) Özet

1. I. Kılıç Arslan’ın ölümü sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti’nde taht kavgaları başlamış ve devlet zayıflamıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen Bizans’ın saldırısıyla Türkler; kıyı bölgelerinden iç bölgelere çekilmek zorunda kalmıştır. 2. Anadolu Selçuklu Devleti’nde taht kavgalarının yaşandığı dönemde Danişmendli Emir Gazi’nin desteğini alan I. Mesut yapılan mücadeleyi kazanarak devletin başına geçmiş ve Danişmendliler’in desteğiyle devletin başına geçtiği için bu devlete bağlı …

Devamını Oku

I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)

I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)

1. Melikşah’ın ölümü sonrasında serbest kalan 1. Kılıç Arslan Anadolu’ya gelerek 1092 yılında devletin başına geçmiş böylede Fetret Devri’ne son vermiştir. I. Kılıç Arslan Dönemi Bilgi Kartı 2. İçte düzeni sağladıktan sonra dış politakaya yönelen 1. Kılıç Arslan ilk önce İzmir merkezli kurulan Çaka beyliğiyle Bizans’a karşı ittifak yaparak Bizans’ı sıkıştırmayı hedeflemiş ancak Bizansın kışkırtmalarıyla ittifak bozulmuş ve Çaka beyliğinin …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinin Kurucusu Kimdir? Faaliyetleri Nelerdir?

Türkiye Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?

Türkiye Selçuklu Devleti’nin en geniş sınırları Bu yazımızda Türkiye Selçuklu Devletinin kurucusu kimdir? Siyasi ve askeri faaliyetleri nelerdir? Nasıl ve nerede ölmüştür? sorularını cevaplamaya çalıştık. Türkiye Selçuklu Devletinin Kurucusu Kimdir? Devlet nasıl kurulmuştur? Alparslan döneminde Malazgirt Meydan Savaşı sonrası Anadolu için uygulanan ”fethedilen yer fethedenindir.” anlayışı Alparslan’ın ölümü sonrası tahta geçen Melikşah Döneminde de devam etmiştir.Bu anlayış doğrultusunda hareket eden …

Devamını Oku

1. Beylikler Dönemi Tablo

1. Beylikler Dönemi Tablo

Malazgirt Meydan Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan 1. Dönem Anadolu Beyliklerini tablo halinde özetlemeye çalıştık. Beyliğin Adı Kurucusu Faaliyet Alanı Önemli Özelliği Mimari Eserleri Saltuklular Saltuk Bey Pasinler, Bayburt, Kars, Artvin çevresi Anadolu topraklarının korunmasında önemli görevler üstlendiler. Gürcü saldırılarına karşı duvar görevi yaparak Anadolu’yu korudular. Erzurum Ulu Cami Mengücekler Mengücek Gazi Erzincan,Kemah ve Divriği çevresi Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkıları olmuştur. …

Devamını Oku

Malazgirt Savaşından Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri

Malazgirt Savaşından Sonra Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devletleri

Alparslan, Malzgirt Zaferi sonrasında Anadolu’nun fethini kolaylaştırmak amacıyla komutanlarına “fethedilen yer fethedenindir” demiştir. Bu anlayış doğrultusunda Büyük Selçuklu Devletine bağlı bir şekilde Anaolu’da ilk beylikler kurulmaya başlamıştır. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri Haritası SALTUKLULAR (1072-1202) Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum merkezli olarak kurulan Saltuklular Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.Saltuklular sınırlarına Kars ve Bayburt yönünde genişleterek Gürcülerle ve Trabzon Rum İmparatorluğu …

Devamını Oku

XI. Yüzyılda Anadolu’ya Yönelik Oğuz Göçleri

XI. Yüzyılda Anadolu'ya Yönelik Oğuz Göçleri

Türkler Tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli nedenlerden dolayı Anadoluya gelmişlerdir. Büyük Selçuklu Devleti Öncesi Anadolu’ya Türk Akınları İlk kez MÖ 7 y.y .da İskitlerMS 4.y.y.da HunlarMS 6.y.yda Konya, Kayseri ve Ankara`ya kadar akınlar düzenleyen Sabirler.9.yy.da Abbasi ordusunda görev alan Türkler Anadolu`ya gelmişlerdir.    Türkler tarafından Anadolu’ya yapılan bu akınlarda temel amaç keşif yapma, yıpratma ve Anadolu’nun zenginliğini ele geçirmektir Büyük Selçuklu döneminde …

Devamını Oku


] }