Tarih 2

I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)

I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)

1. Melikşah’ın ölümü sonrasında serbest kalan 1. Kılıç Arslan Anadolu’ya gelerek 1092 yılında devletin başına geçmiş böylede Fetret Devri’ne son vermiştir. I. Kılıç Arslan Dönemi Bilgi Kartı 2. İçte düzeni sağladıktan sonra dış politakaya yönelen 1. Kılıç Arslan ilk önce İzmir merkezli kurulan Çaka beyliğiyle Bizans’a karşı ittifak yaparak Bizans’ı sıkıştırmayı hedeflemiş ancak Bizansın kışkırtmalarıyla ittifak bozulmuş ve Çaka beyliğinin …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinin Kurucusu Kimdir? Faaliyetleri Nelerdir?

Türkiye Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?

Türkiye Selçuklu Devleti’nin en geniş sınırları Bu yazımızda Türkiye Selçuklu Devletinin kurucusu kimdir? Siyasi ve askeri faaliyetleri nelerdir? Nasıl ve nerede ölmüştür? sorularını cevaplamaya çalıştık. Türkiye Selçuklu Devletinin Kurucusu Kimdir? Devlet nasıl kurulmuştur? Alparslan döneminde Malazgirt Meydan Savaşı sonrası Anadolu için uygulanan ”fethedilen yer fethedenindir.” anlayışı Alparslan’ın ölümü sonrası tahta geçen Melikşah Döneminde de devam etmiştir.Bu anlayış doğrultusunda hareket eden …

Devamını Oku

1. Beylikler Dönemi Tablo

1. Beylikler Dönemi Tablo

Malazgirt Meydan Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan 1. Dönem Anadolu Beyliklerini tablo halinde özetlemeye çalıştık. Beyliğin Adı Kurucusu Faaliyet Alanı Önemli Özelliği Mimari Eserleri Saltuklular Saltuk Bey Pasinler, Bayburt, Kars, Artvin çevresi Anadolu topraklarının korunmasında önemli görevler üstlendiler. Gürcü saldırılarına karşı duvar görevi yaparak Anadolu’yu korudular. Erzurum Ulu Cami Mengücekler Mengücek Gazi Erzincan,Kemah ve Divriği çevresi Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkıları olmuştur. …

Devamını Oku

Malazgirt Savaşından Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri

Malazgirt Savaşından Sonra Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devletleri

Alparslan, Malzgirt Zaferi sonrasında Anadolu’nun fethini kolaylaştırmak amacıyla komutanlarına “fethedilen yer fethedenindir” demiştir. Bu anlayış doğrultusunda Büyük Selçuklu Devletine bağlı bir şekilde Anaolu’da ilk beylikler kurulmaya başlamıştır. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri Haritası SALTUKLULAR (1072-1202) Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum merkezli olarak kurulan Saltuklular Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.Saltuklular sınırlarına Kars ve Bayburt yönünde genişleterek Gürcülerle ve Trabzon Rum İmparatorluğu …

Devamını Oku

XI. Yüzyılda Anadolu’ya Yönelik Oğuz Göçleri

XI. Yüzyılda Anadolu'ya Yönelik Oğuz Göçleri

Türkler Tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli nedenlerden dolayı Anadoluya gelmişlerdir. Büyük Selçuklu Devleti Öncesi Anadolu’ya Türk Akınları İlk kez MÖ 7 y.y .da İskitlerMS 4.y.y.da HunlarMS 6.y.yda Konya, Kayseri ve Ankara`ya kadar akınlar düzenleyen Sabirler.9.yy.da Abbasi ordusunda görev alan Türkler Anadolu`ya gelmişlerdir.    Türkler tarafından Anadolu’ya yapılan bu akınlarda temel amaç keşif yapma, yıpratma ve Anadolu’nun zenginliğini ele geçirmektir Büyük Selçuklu döneminde …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı İle İlgili Bilgi

Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı İle İlgili Bilgi

İlk Türk İslam Devletlerinde divanlar üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynıdır. Türkiye Selçuklu Devletinde önemli devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Salatanat ve ona bağlı olarak çalışan diğer divanlar bulunmaktaydı. Şimdi bu divanlara bir göz atalım. Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı Divan-ı Saltanat: Sultan başkanlığında (veya vezir) toplanan önemli devlet işlerinin görüşüldüğü büyük divandır. Divan-ı Saltanat Üyeleri: İstifa, arz, işraf, inşa …

Devamını Oku

Divan-ı Pervane Nedir? Pervanecinin Görevleri Nelerdir?

Divan-ı Pervane Nedir? Pervanecinin Görevleri Nelerdir?

Divan-ı Pervane Nedir? Anadolu Selçuklu Devleti’nde mülk, iktâ ve arazi işlerinden sorumlu divandır. Pervaneci divanı da denir.Divan-ı Pervanenin başkanı kimdir? PervaneciDivan-ı Pervane hangi Türk devletlerinde görülür? Anadolu Selçuklu Devleti, Harzemşahlar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safevîler Divan-ı Pervane Bilgi Kartı Pervaneci Divanının Görevleri Mülk ve iktâ arazilerin tayin ve tahrir işlerini yapar, menşur ve beratları hazırlar, defterleri tutar, ihsanları dağıtırdı. Sultan için …

Devamını Oku

Divan-ı İşraf Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı İşraf Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı İşraf Nedir?Türk-İslam Devletlerinde devletin mali ve idari işlerini teftiş eden divandır.Divan-ı İşrafın başkanı kimdir? Müşrif (İşraf-ı Memalik, Sahib ü Divan-ı İşraf-ı Memalik veya İşraf-ül-Memleke) Divan-ı İşraf hangi Türk devletlerinde görülür?Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti Divan-ı İşraf Bilgi Kartı Divan-ı İşrafın Görevleri Askeri ve mali işler hariç devletin tüm işlerini teftiş etmek. OKUMA TAVSİYESİ: Büyük Selçuklularda Divanlar …

Devamını Oku

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları 2

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları 2

Test AdıBeylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test 2Test TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı15Tavsiye olunan süre22 dakika 2. I. İlmiye sınıfının en üst rütbeli görevlisidir.     II.Yargı yetkisi yoktur.     III.Hem ilmi hem de dini konularda söz sahibidir. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri şeyhülislamın özelliklerindendir? A)Yalnız I               B) Yalnız II       C) I ve II            D) II ve III          E) I, II ve III 3. …

Devamını Oku

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları

Test AdıBeylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti TestTest TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı16Tavsiye olunan süre24 dakika 1 . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan hat sanatı çeşitlerinden biri değildir? A) Reyhani      B) İtalik   C) Sülüs  D) Rika   E) Kufi 2.Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde ahşabın oyularak içine değerli taşların yerleştirildiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir? A)Minyatür           B) Vitray     C) Tezhip       D) Kakmacılık           E) Oymacılık İPUCU: Türk …

Devamını Oku


] }