Tarih 2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 186 Cevapları

6

Ekoyay Tarih 9 ders kitabında bulunan soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Sıra da; 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 186 Cevapları 1. Türklerin fethinden önce Anadolu’nun sosyal ve siyasi yapısını tespit ediniz. Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu konumuza tıklayarak ilk 4 maddeyi soruya cevap olarak alabilirsiniz. 2. Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerce kutsal kabul edilmesinin nedenleri hakında bilgi edininiz. Kudüs, hangi ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 185 Cevapları

6

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 185 Cevapları Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuş olan Türkmen beyliklerinin genel özelliklerini aşağıda verilen örnekten hareketle yazınız. 1. Anadolu’da İslamiyetin yayılmasını sağladılar. …………………………………………………. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuş olan Türkmen beyliklerinin genel özelliklerini Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolunun Türkleşmesine Katkıları başlıklı yazımızdan alabilirsiniz.

Devamını Oku

Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Türkiye Tarihi Ünitesi Cevapları

6

İçinde bulunduğumuz öğretim yılında Lise 1. sınıflarda tarih ders kitabı olarak okutulan Ekoyay Yayınları Tarih 9 kitabında hemen hemen her sayfada en az 1 soru bulunmakta. Ekoyay Tarih 9 kitabı 3. Ünitesi olan Türkiye Tarihi ünitesi içeriğinde bulunan soru ve etkinliklerin cevapları aşağıda sayfa sayfa ayrılarak www.tarihportali.net bünyesinde bulunan tarih öğretmenleri tarafından cevaplanmıştır. Faydalı olması dileğiyle. 9. Sınıf Tarih Dersi ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 182 Cevapları

6

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 182 Cevapları 1. Büyük Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’ya yapılan akınların Anadolu’nun Türkleşmesine etkilerini belirleyiniz. Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu’ya keşif seferleri yapılmış, Alparslan döneminde Malazgirt Meydan Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Zafer sonrası Alparslanın “fethedilen toprak, fethedenindir” düsturu ile Anadolu’ya gelen komutanlar Anadolu’nun Türkleşmesine büyük katkı sağlamıştır. 2. Bulunduğunuz çevrede Anadolu’da kurulan ...

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 69 Cevapları

1

Coğrafi keşiflerin ve matbaanın Rönesans’ın başlamasındaki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Coğrafi keşifler Avrupa’da zengin bir sınıfın oluşmasına sebep olmuştur. Bu sınıf bilim ve sanata yöneldiğinde rönesansın ortaya çıkışında etken olmuştur. Matbaanın kullanılmaya başlaması ile insanların bilgi-birikimlerinin başkalarına ulaşımı daha da ucuzladı. Yani çok ve ucuz kitap basılmaya başladı. XIV. ve XV. yüzyıllarda Avrupa’daki Rönesans hareketlerinin Osmanlı Devleti’ni etkilememesinin nedenlerini arkadaşlarınızla ...

Devamını Oku

On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi

2

On İki Ada’nın Yunanistan’a Verilmesi konusu 10 . sınıf Tarih dersi, En Uzun Yüzyıl Ünitesi Trablusgarp Savaşı konusu, İnkılap Tarihi Dersi Türk İnkılabı Ünitesi Lozan Barış Antlaşması konusu, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi, 2. Dünya Savaşı Ünitesi, Barışa Doğru konusu kapsamındadır. Adı geçen derslerde peyderpey anlatılan On İki Ada’nın Elimizden Çıkışı ve Yunanistan’a Verilmesi konusunu aşağıdan okuyabilirsiniz. On İki ...

Devamını Oku

Kadı Burhaneddin Devleti Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Aşağıda hakkında bilgi verilen Kadı Burhaneddin Devleti Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Bu sebeple hem 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında hemde 10. sınıf tarih dersi Beylikten Devlete ünitesi içeriğinde ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ başlığı altında yer almaktadır. Kadı Burhaneddin Devleti (1381-1398) Kadı Burhaneddin Devletinin Kurucusu: Kadı Burhaneddin ...

Devamını Oku

Eretna Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Eretna Devleti – Beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Hem 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında yer almaktadır. Eretna Beyliği (1335-1381) Eretna Beyliğinin Kurucusu: Alaeddin Eretna Eretna Beyliğinin Başkenti: Sivas, Kayseri Eretna Beyliğinin Hakim Olduğu Şehirler: Sivas, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Develi, Karahisar, Ankara, Zile, Canik, Ürgüp, Niğde, Aksaray, ...

Devamını Oku

Ramazanoğulları Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Ramazanoğulları Beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Hem 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında hemde 10. sınıf tarih dersi Dünya Gücü Osmanlı Devleti ünitesi içeriğinde I. SELİM ( YAVUZ) DÖNEMİ (1512 – 1520) başlığı altında yer almaktadır. Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608) Ramazanoğulları Beyliğinin Kurucusu: Ramazan Bey Ramazanoğulları Beyliğinin Başkenti: Adana ...

Devamını Oku

Turnadağ Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

dünya gücü osmanlı devleti

Turnadağ Savaşı Turnadağ Savaşının Tarihi: 12 Haziran 1515 Turnadağ Savaşının Tarafları: Osmanlı Devleti X Dulkadiroğulları Beyliği (Hadım Sinan Paşa X Alaüddevle Bozkurt Bey) Turnadağ Savaşının Sebebi: Safeviler üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim’in Dulkadiroğulları Beyliği’nden yardım istemesi lakin Dulkadiroğulları’nın bu isteği yerine getirmemesi. Turnadağ Savaşının Sonucu: 1- Osmanlı kazandı. Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı’ya bağlandı. 2- Maraş, Mardin, Elbistan ve Diyarbakır Osmanlı ...

Devamını Oku