Tarih 2

Divan-ı İşraf Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı İşraf Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı İşraf Nedir?Türk-İslam Devletlerinde devletin mali ve idari işlerini teftiş eden divandır.Divan-ı İşrafın başkanı kimdir? Müşrif (İşraf-ı Memalik, Sahib ü Divan-ı İşraf-ı Memalik veya İşraf-ül-Memleke) Divan-ı İşraf hangi Türk devletlerinde görülür?Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti Divan-ı İşraf Bilgi Kartı Divan-ı İşrafın Görevleri Askeri ve mali işler hariç devletin tüm işlerini teftiş etmek. OKUMA TAVSİYESİ: Büyük Selçuklularda Divanlar …

Devamını Oku

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları 2

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları 2

Test AdıBeylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test 2Test TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı15Tavsiye olunan süre22 dakika 2. I. İlmiye sınıfının en üst rütbeli görevlisidir.     II.Yargı yetkisi yoktur.     III.Hem ilmi hem de dini konularda söz sahibidir. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri şeyhülislamın özelliklerindendir? A)Yalnız I               B) Yalnız II       C) I ve II            D) II ve III          E) I, II ve III 3. …

Devamını Oku

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları

Test AdıBeylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti TestTest TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı16Tavsiye olunan süre24 dakika 1 . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan hat sanatı çeşitlerinden biri değildir? A) Reyhani      B) İtalik   C) Sülüs  D) Rika   E) Kufi 2.Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde ahşabın oyularak içine değerli taşların yerleştirildiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir? A)Minyatür           B) Vitray     C) Tezhip       D) Kakmacılık           E) Oymacılık İPUCU: Türk …

Devamını Oku

Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi ile daha fazla askere ihtiyaç duyuldu. Gerekli olan daimi ordu için asker toplama yönetmelerinden biri olan Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde halinde yazmaya çalıştık. TAVSİYE LİNK: Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap Pencik sistemi Osmanlı padişahı I. Murat döneminde uygulanmaya başlanmıştır.Savaşta alınan esirlerin beşte birinin yeniçeri ocağına alınmasına “pencik sistemi” denir.Pencik, farsça bir kelime olup beşte bir anlamına …

Devamını Oku

Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap

Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap

Pencik sistemi Pencik sisteminin amacı nedir?Rumeli toprakları genişleyen Osmanlı’nın asker ihtiyacını karşılamaktır.Pencik sisteminin benzerlerini uygulayan başka devletler var mıdır?Abbaasiler, Gazneliler, Samanoğulları ve Aydınoğulları’nda benzer uygulamalar görülmüştür.Pencik Sistemi kısaca nedir?Savaşta elde edilen esirlerin beşte birinnden asker olarak faydalanılmasına “pencik sistemi” denir.Pencik kelimesinin anlamı nedir?Farsça penç ve yek kalimelerinin birleşiminden oluşur. Beşte bir demektir.Pencik Sistemi hangi padişah döneminde ve hangi tarihte başlamıştır?Karamanlı …

Devamını Oku

Tımarlı Sipahilerin Özellikleri Nelerdir?

Tımarlı Sipahilerin Özellikleri Nelerdir?

Tımar sisteminin özellikleri maddeler halinde Tımarlı sipahilerin özellikleri: Türk ve müslümanlardan oluşur. Ordunun en kalabalık gurubudur. Taşra da yaşarlar. Devletten maaş, ganimetten pay almazlar. Arazilerinden topladıkları vergiler ile geçimlerini sağlarlar. Atlı, miğferli ve zırhlıdırlar. Savaş olmadığı zamanlarda bulundukları bölgenin güvenliğini sağlarlar.

Devamını Oku


] }