I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Özet

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Özet
I. Gıyaseddin Keyhüsrev Bilgi Kartı
  • II. Kılıç Arslan’ın ölümü üzerine devletin başına geçen I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in hükümdarlığını kardeşleri kabul etmedikleri için tahttan indirilmiştir.
  • Devletin başına II. Rüknedin Süleyman Şah geçmiş onun ölümü sonrasında ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev  tahta tekrar çıkmıştır.
  • Bu dönemde yapılan fetihlerde ekonomik ve ticari çıkarlar ön planda tutulmuştur.

1. Karadeniz ticaretini engelleyen Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenleyerek Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamıştır.

2. Karadeniz’de Samsun limanını Akdeniz de Antalya limanını almıştır. Böylece ülkeyi bir kara devleti olmaktan çıkararak bir deniz devleti haline getirmiştir.

 Anadolu Selçuklu Devleti tarihin ilk denizci Türk devletidir.

3. Limanların güvenliğini sağlamak ve ticari faaliyetlerin güven içerisinde yürütülmesini temin etmek amacıyla donanma oluşturulmuştur.

4.Venediklilerle ilk defa ticaret antlaşmasını yaparak uluslararası ticareti geliştirmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Anadolu Selçuklu Devletinin Ticareti Geliştirmek İçin Yaptığı Faaliyetler

Önemli Not;

  1. Anadolu Selçuklu Devleti Yükselme Dönemi hükümdarının özellikle deniz ve kara ticaretinin önemli noktalarını ele geçirmeleri ve uluslararası antlaşmalar yapmalarının nedenleri;

    1. Haçlı seferleri sonrasında Anadolu’da ticari hayatın durması,
    2. III. Haçlı Seferiyle birlikte özellikle denizlerde ticaretin gerilemesi ve Anadolu Selçuklu Devleti’nde bu ticaretten faydalanmak istemesidir.

5. Eyyübilerin Anadolu’ya yaptıkları saldırıları önlemiştir.

6. İznik Rum İmparatorluğu’nun ödemesi gereken vergiyi kesmesi üzerine sefere çıkan I. Gıyasedin Keyhüsrev İznik Rum İmparatorluğu’yla yaptığı Alaşehir Savaşı‘nda şehit olmuştur.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir