2. Kılıç Arslan Dönemi Kısaca

1. II. Kılıç Arslan devletin başına geçtiği ilk dönemlerde bir taraftan kardeşleriyle diğer yandan Musul Atabeyi, Çukurova Ermenileri ve Bizans ile mücadele etmek zorunda kalmıştır.

2. Kılıç Arslan Dönemi Kısaca
II. Kılıç Arslan Dönemi Bilgi Kartı

2. Bizans’la yaptığı antlaşma sonrasında batı sınırını güvence altına alarak;

 • Kardeşi Şahin Şah’tan — Ankara ve Çankırı’yı
 • Danişmendlilerden — Elbistan ve Kayseri’yi
 • Musul Atabeyliği’nden — Sivas ve Tokat’ı almıştır.

II. Kılıç Arslan Anadolu’dan topraklarını kazanarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamayı amaçlamış devletin egemenlik alanını genişletmiştir.

II. Kılıç Arslan’ın Anadolu’daki hakimiyetini artırması sonrasında Bizans’ın Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı politikası değişmiştir.

İçindekiler

Mirkokefalon Savaşı (1176)

Savaşın Nedenleri

 1. Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenlik alanını genişleterek Anadolu’da daha da güçlenmesi ve bu durumun Bizans’ı telaşlandırması.
 2. Bizans’ın Türkmen akınlarını durdurmak istemesi
 3. Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atmayı amaçlaması.

Savaşın Gelişimi

 • Bizans; Frank, Macar, Sırp kuvvetlerinden oluşan büyük bir orduyla Anadolu Selçuklu Devleti üzerine yönelmiştir.
 • İki ordu Denizli’nin Miryokefalon vadisinde karşı karşıya gelmiş yapılan mücadeleyi Selçuklu kuvvetleri kazanmıştır.

Savaşın Sonuçları

 1. Bizans, Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anlamıştır.
 2. Bizans savunmaya geçerken Türkler taarruza geçmiştir.
 3. Anadolu’daki Türk egemenliği kabul edilmiştir. Böylece Anadolu’da Türk hakimiyeti kesinleşmiştir.
 4. Haçlı Seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük yeniden Türklere geçmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Miryokefalon Savaşı Özet

Diğer Gelişmeler

 • Anadolu Türk siyasi birliğini kurmak amacıyla Danişmendlilere son verilmiştir.
 • Selçuklu Dönemine ait ilk kervansaray olan Alay Han kurulmuştur.
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nde ilk altın para batırılmıştır.
 • II. Kılıç Arslan ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştır. Bu durum taht kavgalarının başlamasına bu yüzden de devletin zayıflamasına neden olmuş ve yaşanan taht kavgalarından dolayı III. Haçlı saldırılarına gereken önem verilememiştir.
 • 1192 yılında II. Kılıç Arslan’ın ölümüyle bu dönem bitmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir