10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı
10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı konumuzda ki sorular yeni müfredata göre hazırlanmış olup 10. sınıf tarih dersi Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesindendir.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Ama önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

A) Aşağıda verilmiş olan klasik soruları cevaplayınız.

1) Anadolu’da kurulmuş olan ilk Türk beyliklerinden 5 tanesinin adlarını yazınız?

………………………………………………………………………………………………………

2) Oğuzların Anadolu’ya akın yapmasının sebeplerinden 5 tane yazınız.

Anadolu’ya yapılan akınların Nedenleri:

 • Bulundukları bölgede baskıya marzu kalmaları
 • Anadolu’nun İpek Yolu üzerinde yer alması,
 • Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumda olması,
 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması,
 • Verimli topraklara sahip olması,
 • İklim ve bitki örtüsünün Türklerin yaşamasına uygun olması,
 • İslamiyet’in etkisiyle cihat ve gaza geleneğinin benimsenmesi,
 • Bizans İmparatorluğu’nun siyasi yönden zayıf durumda olması.

3) Sultan 1. Kılıç Arslan nasıl bir başkent değişikliği yapmıştır? Sebebi ile birlikte yazınız.

………………………………………………………………………………………………………

4) Aşağıda verilmiş bilgilerden eksik olan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz.

 • Esnaf örgütlenmesine …………………… denir. Kurucusu ……………….. Evran’dır.
 • Müslüman Oğuza ………………………………. Denir.
 • Türkiye Selçuklu Devleti Oğuzların ………………. Boyuna mensup olup, aynı zamandan Selçuklu soyundan gelen ……………………….. Şah tarafından kurulmuştur.
 • Artuklular döneminde yaşayan …………………………………. Yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ………………………………………. Biliminin kurucusu kabul edilmektedir.
 • Türkiye Selçuklularında Bizans ve Ermeni sınır bölgelerini …………………………..yönetirdi.

5) İkta Sistemi’nin faydaları nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………

İPUCU: İkta Sisteminin Faydaları Maddeler Halinde

B) Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olup olmadığını verilen kutucuklara yazınız.

1) Amacından sapan Haçlı Seferi II. Haçlı Seferidir. (…..)

2)  Selahaddin Eyyubi, 1187 yılında Haçlılarla yaptığı Hittin Savaşı’nı kazanarak Kudüs’ü ele geçirdi. (…..)

3) Yassı Çimen Savaşı’nı Harzemşahlar kazandı. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi. ( ….. )

4) Amacı dışında yapılan yapılmış olan Haçlı Seferi III.Haçlı Seferidir. ( ….. )

5) Eyyubi Devleti Hükümdarı Selahaddin Eyyubi, 1187 yılında Haçlılarla yaptığı Hıttin Savaşı’nı kazanarak Bağdat’ı ele geçirdi. ( …..  )

6) Karamanoğulları İlk Beylikler döneminin en güçlü beyliğidir. ( …. )

7) Yassı Çimen’de yapılan savaşı Osmanlı Beyliği  kazandı (1230). Bu savaştan bir süre sonra Harzemşahlar yıkıldı. ( …… )

8) Türkiye Selçukluları en parlak dönemini 2. Kılıç Arslan döneminde yaşamıştır. (……)

9) Danışmendlilerin yaptırdığı Yağıbasan Medresesi Anadolu’nun ilk medresesidir. (……)

10) Türkiye Selçuklularında şehirlerin güvenliğinden subaşı sorumluydu. ( ….. )

C)  Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularını cevaplayınız.

1) Alaeddin Keykubat’ın yaklaşan Moğol tehlikesine karşı aldığı tedbirlerden değildir?

 • Konya, Kayseri ve Sivas kalelerini tahkim ettirdi.
 • Sınır boylarında ki kaleleri güçlendirdi.
 • Osmanlı Devleti ile ittifak yapmaya çalıştı
 • Eyyübiler ve Moğollarla iyi geçindi.
 • Harzemşahlar ile ittifak yapmaya çalıştı.

İPUCU: I. Alaaddin Keykubatın Moğollara Karşı Aldığı Tedbirler

2) I. Malazgirt Meydan Muharebesi
II. Miryokefalon Meydan Muharebesi
III. Kösedağ Maydan Muharebesi

Yukarıda ki savaşlardan hangisinde taraflardan biri Türkiye Selçuklu Devleti’dir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız 3 D) II ve III E) I, II ve III

3) 13. Yüzyılda ortaya çıkan aşağıdaki tarikatlardan hangisi, aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışında da etkili olmuştur?

A) Mevlevilik B) Yesevilik C) Ekberilik D) Babailik E) Bektaşilik

4) – Alanya alındı.
– Anadolu beyliklerinin tamamı ele geçirildi.
– En parlak dönem yaşandı.

Yukarıda özellikleri verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleymanşah B) Alâeddin Keykubat
C) Rükneddin Süleymanşah D) İkinci Gıyaseddin E) Birinci Mesut

5) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmek amacıyla yaptığı faaliyetlerden değildir?

A) Ticaret yolları üzerinde kervansaraylar inşa etmeleri
B) Gümrük vergisini düşük tutmaları
C) Alanya, Antalya, Sinop ve Suğdak ’ın fethedilmesi
D) Sigorta sistemini uygulamaları
E) İkta sistemini uygulamaları

YOUTUBE KANALIMIZ HASAN BURAN

VEEEE 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir