Aynı Seylem Savaşı (1086)

4 Haziran 1086 tarihinde Türkiye Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleymanşah ile Şam Meliki Tutuş arasında yapılan Aynı Seylem Savaşı Tutuş’un zaferi ile sonuçlanmıştır.

İçindekiler

Süleymanşah ve Tutuş Kimdir?

Süleyman Şah ve Tutuş kardeş torunlarıdır. Süleymanşah’ın babası Kutalmış, Arslan Yabgu’nun oğludur. Selçuk Bey’in ölümünden sonra Selçukluların başına Arslan Yabgu geçmiştir. Arslan Yabgu’nun Gazneliler tarafından esir alınması sonrası ise Selçukluların başına aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Mikail oğlu Tuğrul ve Çağrı Beyler geçmiştir. Bu olaydan sonra Arslanoğulları ile Mikailoğulları arasında mücadele eksik olmamıştır. Tuğrul Bey’in son dönemlerinde Çağrı Bey oğlu Süleyman’ı veliaht ilan etmesi üzerine Arslanoğlu Kutalmış taht hakkının kendinde olduğunu iddia ederek ayaklanmıştır. Bu esnada Tuğrul Bey’in ölümü üzerine tahta geçen Çağrı Bey oğlu Alparslan, Kutalmış’ı yenmiş ve bu mücadelede Kutalmış ölmüştür.

Malazgirt Meydan Savaşı sonra Anadolu’ya gelen Kutalmışoğlu Süleymanşah’ta İznik’i alarak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurmuştur.

Tutuş ise Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın oğludur ve müstakbel Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın kardeşidir. Sultan Melikşah döneminde Şam Meliki olarak görevlendirilmiştir.

MERAK ETTİYSEN: Tutuş’a bir bak derim. https://islamansiklopedisi.org.tr/tutus

Aynı Seylem Savaşının Sebebi

Aynı Seylem Savaşı’nın temel sebebi Selçuklu hanedanı (kut anlayışı) içinde yaşanan çekişmedir. Anadolu’da güç kazanan Süleyman Şah babası Kutalmış’ın intikamını almak için harekete geçmiştir. Görünen sebep ise Süleyman Şah’ın Antakya’yı aldıktan sonra Halep’i kuşatmasıdır. Bu durumdan rahatsız olan Melik Tutuş ordusuyla harekete geçmiştir.

Aynı Seylem Savaşı harita
Aynı Seylem Savaşı öncesi Süleyman Şah’ın harekatı

Ayn Seylem Savaşının Sonucu

5 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınlarında Ayn Seylem mevkiinde iki Selçuklu ordusu karşı karşıya gelmiştir. Tutuş’un ordusunda bulunan Artuk Bey’in etkisi ile Süleyman Şah’ın ordusunda bulunan pek çok Türkmen beyi ve askerleri Tutuş’un tarafına geçince Kutalmışoğlu Süleyman Şah savaşı kaybetmiştir.

Aynı Seylem Savaşı’nın sonucunda Süleyman Şah ölmüş, iki oğlu Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından İsfahan’a götürülmüştür. Bu durumda Türkiye Selçukluları’nın hükümdarsız kalmasına ve Fetret Devri’ne (1086-1092) girmesine sebep olmuştur. Melikşah bu hareketiyle Anadolu’yu kontrolü altına almaya çalışmıştır.

Bu savaş uzun vadede İstanbul’un fethini de geciktirmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir