10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı
10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavımız 3. VE 4. ÜNİTENİN YANINDA 5. ÜNİTEDE FETİHLE GELEN TEŞKİLATLANMA KONUSUNA KADARDIR.

Soruların cevapları en sondaki videoda.

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

 • Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu Vezir Alaeddin Paşa ve Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda ……………….. Gazi döneminde kurulan …………………….. ve ………………………. dir.
 • Osmanlı toplumunda vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konar göçerlere ……………………………… denir.
 • Tımarlı sipahi tarafından yetiştirilen zırhlı ve teçhizatlı askerlere ……………………….. denir.
 • Yeniçeri Ocağı, Osmanlı padişahı …………………………… döneminde kurulmuştur.
 • Medreselerde eğitim gören öğrencilere genel olarak talebe denilse de bu öğrenciler için danışmend, ………………….. gibi isimlerde kullanılmıştır.
 • Aşağıdaki cümlelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz.
 • Osmanlı Devleti’nde bir meselenin dine uygunluğunun araştırılması neticesinde caizdir veya caiz değildir şeklinde verilen belgeye ferman denir. (   )
 • Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara zeamet denir.  (   )
 • Tımar toprakları devlet mülkü olduğundan miras bırakılamaz, satılamaz, kiralanamaz ve bağışlanamazdı. (    )
 • Osmanlı Devleti, Musevi toplumundan devşirme almamıştır. (    )
 • Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethi için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır. (    )
 • Aşağıdaki tabloyu verilen kelimeler ile uygun şekilde doldurunuz.

Seyfiye, Kalemiye, İlmiye, Veziriazam, Vezirler, Nişancı, Defterdar, Kazasker, Şeyhülislam

Osmanlı Devleti’nde Yönetenler Sınıfı (Askeri Sınıf)
  ……………………………………..  …………………………………………..  ……………………………………………..
Medreselerden yetişen ve ulema denilen kişilerden oluşmuştur.Devletin yazışma, mali ve dış işlerinden sorumlu kişilerden oluşmaktadır.Enderun veya diğer eğitim kurumlarında yetişen ve ümera denilen kişilerden oluşmuştur.
Divan’daki ÜyeleriDivan’daki ÜyeleriDivan’daki Üyeleri
  ………………….  …………………  ……………………  …………………….  ……………………..  …………………….
 • Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri eşleştiriniz.
Orhan Gazi tarafından atanan ilk müderris.Davud-i Kayseri
Osmanlı Devleti’nde ilk kadı.Dursun Fakih
Mikroptan haber vermesi bakımından Pastör ve Robert Koch gibi bilgilerin öncüsüdür.Akşemseddin
Kadızade-i Rumi’den dersler almıştır. Fatih döneminde İstanbul’a gelerek matematik ve gök bilimi dersler vermiştir.Ali Kuşçu
Timur’un torunudur. Devrinin en büyük rasathanesi olan Semerkand Gözlemevi’ni yaptırmıştır.Uluğ Bey
Bilinen ilk şair Osmanlı padişahıdır.II. Murat
Avni mahlasını kullanan Osmanlı padişahıdır.II. Mehmet
Hattatların kıblesi namıyla anılır.Amasyalı Şeyh Hamdullah
 • Tımar sisteminin faydalarından 5 tanesini yazınız.
 • İstanbul’un fethinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CEVAP İÇİN BAK İSTERSEN: İstanbul’un Fethi ve Sonuçları (10. Sınıf Özet)

 • “Kadı”nın görevlerinden 3 tanesini yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CEVAP İÇİN BAKABİLİRSİN: Kadı Nedir? Kadıların Görevleri Nelerdir?

 • Pencik Sistemi nedir? Osmanlı Devleti pencik uygulamasını hangi olaydan sonra ve neden bırakmıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CEVAP ŞURADA VAR: Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı (3. ve 4. Ünite Ağırlıklı, Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış)

] }

Tavsiye Konular

Osmanlı Tarihinde Yürürlüğe Girmeyen Anlaşmalar

Osmanlı Tarihinde Yürürlüğe Girmeyen Anlaşmalar

Osmanlı tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmeyen anlasmalar Osmanlı tarihinde pek çok antlaşma yapıldı. Lakin bu antlaşmaların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir