Osmanlı Devletinde İç Sorunken Dış Sorun Haline Gelen Olaylar Hangileridir?

Osmanlı Devletinde İç Sorunken Dış Sorun Haline Gelen Olaylar

600 yıllık Osmanlı tarihinde pek çok olay & sorun bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nde iç sorunken dış sorun haline gelen olaylar şunlardır; Cem Sultan Olayı, Mısır Sorunu, Boğazlar Sorunu, Azınlıklar meselesi ve borçlar sorunudur.

Osmanlı Devletinde Dış Sorun Haline Gelen Olaylar

  • Cem Sultan Olayı: Osmanlı tarihinde iç sorunken dış sorun haline gelen ilk olay “Cem Sultan Meselesi”dir. Cem Sultan’ın Rodos Şövalyeleri’ne sığınması ve Papa’ya teslim edilmesi ile olay tamamen kontrolden çıkmış ve II. Bayezid döneminin sönük geçmesinin temel sebebini oluşturmuştur.
  • Mısır Sorunu: Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı veya kısaca Mısır sorunu, Yunan İsyanı ile içiçe bir olaydır. İbrahim Paşa komutasında ki Mısır ordusu Osmanlı’yı yenince II. Mahmut Rusya’dan yardım istedi. Rus donanmasının İstanbul’a gelmesi ile birlikte panik yapan Avrupa devletleri Osmanlı ile Kavalalı arasına girerek Kütahya Antlaşması’nın imzalanmasını sağladı. Böylece Mısırı sorunu dış sorun haline geldi.
  • Boğazlar Sorunu: Kütahya Antlaşması sonrası Kavalalı’ya güvenmeyen II. Mahmut Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması‘nı imzaladı. Bu antlaşma Osmanlı’nın boğazlar üzerinde ki hükümranlık haklarını tek başına kullandığı son antlaşmaydı. Özellikle anlaşmada var olan “Rusya’ya bir saldırı olursa Osmanlı Boğazlar’ı kapatacak” maddesi İngiltere ve Fransa’yı rahatsız etti ve Boğazlar Sorunu ortaya çıktı. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile uluslararası bir statü kazandı
  • Azınlıklar Sorunu: Şark meselesi çerçevesinde azınlıklar sorunu sürekli Osmanlı’nın karşısına çıkmıştır. Avrupalı devletler Yunan İsyanı’na müdahale etmiş ve bağımsızlık kazanmasını sağlamıştır. Islahat Fermanı’nın Paris Antlaşması’na eklenmesi, 1878 Berlin Antlaşması’nda Ermeni sorununa yer verilmesi ile azınlıklar sorunu uluslararası boyut kazanmıştır.
  • Borçlar Sorunu: 1854 yılında Kırım Savaşı esnasından ilk defa dış borç alan Osmanlı, zamanla borç batağına sürüklendi. Osmanlı borçları 1881 yılında kurulan Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulması ile Osmanlı maliyesi dışarıdan kontrol edilir hale geldi.

KPSS hazırlığı içinde olan arkadaşlarımız için önem arz edebilecek Osmanlı Devletinde İç Sorunken Dış Sorun Haline Gelen Olaylar Hangileridir? sorusunu cevapladık. Yorumlarınızı bekliyoruz.


] }

Tavsiye Konular

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir