Hünkar İskelesi Antlaşması Özet

Hünkar İskelesi Antlaşması

Hünkar İskelesi Antlaşması’nı anlayabilmek için önceki olayları anlamak gerekir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı karşısında çaresiz kalan Osmanlı Devleti, Rusya’dan yardım istemiş ardından da Osmanlı ile Kavalalı arasında Kütahya Antlaşması imzalanmıştı.

Hünkar İskelesi Antlaşması’nın Tarihi ve Tarafları:

Osmanlı X Rusya, 8 Temmuz 1833

Hünkar İskelesi Antlaşması Özet

Hünkar İskelesi Antlaşması’nın Sebebi

Padişah II. Mahmut’un Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya güvenmemesidir.

Kütahya Antlaşmasından sonra İstanbul’a gelen Rus ordusuna gerek kalmamıştı. Ancak II. Mahmut’un İn­giltere ve Fransa’ya güvenmemesi, Rusya ile bir ant­laşma yapılmasını gerekli kıldı.

Hünkar İskelesi Antlaşması’nın Maddeleri

  • Osmanlı Devleti’ne bir saldırı olursa Rusya yardı­ma gelecek; ancak masrafları Osmanlı karşılaya­cak
  • Rusya’ya bir saldırı olursa Osmanlı sadece Bo­ğazları kapatacak
  • Antlaşma süresi 8 yıl olacak, gerekirse uzatılabile­cek

Hünkar İskelesi Antlaşması’nın Önemi

  • Bu antlaşmadan Ingiltere ve Fransa rahatsız oldu.
  • Rusya Boğazlar konusunda büyük avantaj elde etti
  • Böylece Mısır Sorunu’ndan sonra Boğazlar Sorunu da doğmuş oldu.
  • Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üze­rindeki egemenlik haklarını kullanarak imzaladığı son antlaşmadır.

] }

Tavsiye Konular

Kırım Savaşı'nın Nedenleri Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir