1876 Anayasasında (Kanuni Esaside) 1909’da Yapılan Değişiklikler 2. Bölüm

1876 Anayasasında (Kanuni Esaside) 1909’da Yapılan Değişiklikler 2. bölüm yazımız 1876 Anayasasında (Kanuni Esaside) 1909’da Yapılan Değişiklikler‘in devamı niteliğindedir. Konunu bütünlüğü açısından önce buraya tıklayarak önceki konuyu okuyunuz. Sonra buradan devam edersiniz.

38. Madde: Bir bakan meclisin çoğunluğunun daveti ile soru cevaplamak üzere meclise davet edilebilir. Bakan sorumluluğu üzerine alıp cevabın ertelenmesini talep edebilir. Bir bakan meclisin çoğunluğunun daveti ile soru cevaplamak üzere meclise davet edilebilir. Bakanın açıklaması yeterli görülmezse meclisin mutlak çoğunluğu ile bakan düşürülebilir. Güvensizliğe konu olan sadrazam ise, hükümet bütünüyle çekilmek zorunda kalır.
43. Madde: Meclis her yıl Ekim ayı başında padişahın daveti ile toplanır ve Mart başında faaliyetlerine son verir Padişahın daveti ibaresi kaldırılmış, bitiş tarihi mayıs ayına uzatılmıştır.
44. Madde: Padişah hazretleri kendisine gerek görülmesi üzerine kendiliğinden yahut mebusanın kesin çoğunluğu tarafından meydana gelecek kaydedilen talebe bağlı olarak meclisi umumiyi vaktinden önce açar ve genel heyetin kararıyla veya kendiliğinden  belirlenmiş süre toplanıp uzatılabilir. Padişahın süreyi kısaltma yetkisi kaldırıldı. Mebuslara da meclisi erken çağırma yetkisi verildi.
53. Madde: İki meclisten biri, kendi belirli görevleri çerçevesinde kalmak koşuluyla yasa önerisinde bulunmak istediğinde, önce Sadaret aracılığıyla padişahtan izin istemeli idi. İzin verilirse, öneriyi hazırlama görevi Şurayı
Devlet’e aitti.
Meclisin yasama yetkisindeki engeller kaldırıldı. Bir mecliste çıkarılan yasa diğer mecliste onaylanırsa padişahın onayına gidecekti.
54. Madde: Şurayı Devlet’çe hazırlanan yasa önerileri iki mecliste kabul edildikten sonra padişaha sunulur, padişah bunları onaylamazsa öneriler yasalaşamazdı. İki meclisten biri tarafından reddedilen öneriler, aynı yıl içinde yeniden görüşülemezdi. Son hüküm kaldırıldı. Padişah kendine sunulan yasaları ya 2 ay içinde onaylayacak ya da meclise geri gönderecek. Meclis 3/2 çoğunlukla ısrar ederse geri gönderemeyecek.
76. Madde: Mebuslar yıllık 25.000 kuruş maaş alır. Mebuslar yıllık 30.000 kuruş maaş alır.
77. Madde: Padişah meclisin seçeceği 3 aday arasından meclis başkanını belirler. Meclis başkanını ve 2 vekilini meclis seçer.
113. Madde: Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırma ve sonunda suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme hakkına sahiptir. Maddenin bu kısmı kaldırılmış, sıkıyönetimle ilgili kısımları kalmıştır.
119. Madde: Postaya verilmiş olan belgelerle mektuplar, sorgu yargıcı ya da mahkeme kararı alınmadıkça açılamaz.
120. Madde: Toplanma ve örgütlenme hakkı tanınmıştır. Ancak; a) Ülke bütünlüğünü bozma, b) meşruti yönetim biçimini değiştirme, c) Kanunu Esasiyi çiğneme, ç) Osmanlılığı oluşturan topluluklar arasında siyasal ayrılık yaratma amaçlarından birini güden ya da d) genel ahlaka aykırı olan ya da e) gizli olan dernekler yasaktır.
121. Madde: Meclisi mebusan görüşmeleri kamuya açık yapılacaktır.

1876 Anayasasında (Kanuni Esaside) 1909’da Yapılan Değişiklikler tablosunun resim formatı aşağıdadır.

1876 Anayasasında (Kanuni Esaside) 1909'da Yapılan Değişiklikler 2. Bölüm


] }

Tavsiye Konular

Kırım Savaşı'nın Nedenleri Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir