2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı

Bu yazımızda 2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı konusunu özetlemeye çalışacağız. Sadrazam Mithat Paşa ve avanesi Sultan Abdülaziz’i tahttan indirdikten sonra V. Murat’ı padişah yaptı.

İçindekiler

2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve Diğer Gelişmeler

Ruh sağlığı bozuk olan V. Murat üç ay sonra tahttan indirildi. Kanun-u Esasi’yi kabul etmek ve meş­rutiyeti ilan etmek şartıyla İkinci Abdülhamit padişah yapıldı.

2. Abdülhamit'in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı
Sadrazam Mithat Paşa başkanlığındaki kurul, Ka­nun-u Esasi’yi hazırlarken; Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Osmanlı Devleti Bal­kanların durumunu görüşmek için İstanbul (Tersane) Konferansı’nı düzenlediler. Ancak Osmanlılar bu kon­feransın toplanmasını ve alınacak kararları içişlerine karışma saydıklarından, bu durumu etkisiz hale getir­mek için konferansın toplandığı gün meşruti yönetime geçeceklerini duyurdular.

I. Meşrutiyetin İlanı ve Gelişmeler

Osmanlı Devleti bu nedenle yapılacak seçimlerde Bal­kan uluslarının kendi temsilcilerini seçerek merkeze gönderebileceklerini, onun için Balkan ulusları adına karar verecek bir konferansın gereği kalmadığını bil­direrek İstanbul Konferansı’nı dağıtmıştır. Bu kez de Rus Elçiliği’nde toplanan temsilcilerin aldıkları kararlar da kabul edilmedi. Osmanlı Devleti, aynı ülke temsilci­lerinin Londra’da toplamış oldukları konferansta almış oldukları kararları da kabul etmedi.

Bu gelişmeler yaşanırken İkinci Abdülhamit, sadra­zam Mithat Paşa’yı sürgüne gönderdi.

1877 Şubat’ında seçimler yapıldı. Mart 1877’de Padişah’ın seçtiği üyelerden oluşan Ayan Meclisi ile hal­kın seçmiş olduğu milletvekillerinden oluşan Meclis-i Mebusan toplandı. Böylece meşruti yönetime geçil­miş oldu.

İstanbul’da ve imparatorluk sınırları içinde özgürlük havası esmeye başladı. Basın ve yayın organları görüş ve eleştirilerini yazmaya başladı. Mecliste sert tartış­malar ve eleştiriler meydana geldi.

2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Konu bütünlüğü açısından 1877-1878 Osmanlı Rus-Savaşı ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Kırım Savaşı'nın Nedenleri Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir