Meclisi Mebusan ile Meclisi Ayan Arasındaki Farklar

Meclisi Mebusan ile Meclisi Ayan Arasındaki Farklar Nelerdir?
Meclisi Mebusan ile Meclisi Ayan Arasındaki Farklar

1. Meşrutiyetin İlanı ile yürürlüğe giren Kanuni Esasi ile birlikte ilk defa Osmanlı halkı sandığa gitti ve yönetime katıldı. Bu çerçevede ortaya çıkan Meclisi Mebusan ile Meclisi Ayan Arasındaki Farklar nelerdir? sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi sonrası V. Murat tahta geçsede akli melekelerinin yerinde olmadığı anlaşılınca tahta 2. Abdülhamid geçti.

Hazırlanan bir komisyon (Mithat Paşa başkanlığında) 1876 Anayasası’nı hazırladı. 23 Aralık 1876’da Kanuni Esasi’nin ilanı ile Meşruti Monarşiye geçiş yaptı. Neticesinde Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi açıldı.

Server Paşa başkanlığında ki Meclis-i Ayan’ın 27 üyesi vardı.

Meclis-i Mebusan’da 115 mebus vardı.

Meclisi Mebusan ile Meclisi Ayan Arasındaki Farklar Nelerdir?

Meclisi MebusanMeclisi Ayan
Üyelerini halk seçer.Üyelerini padişah seçer
4 yıllığına seçilir.Ömür boyu görevlendirilir.
Çalışmalarını açık oturum şeklinde yapar.Çalışmalarını kapalı oturum şeklinde yapar.
Üye sayısı Ayan meclisinin 3 katıdır.Üye sayısı Mebusan’ın 1/3’üdür.
Meclisi Mebusan ile Meclisi Ayan Arasındaki Farklar

DİKKAT: Mebusan Meclisinde alınan karar Meclisi Ayanda onaylanmazsa geçersizdir.


] }

Tavsiye Konular

Divan-ı İstifa Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı İstifa Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı İstifa nedir?Türk-İslam devletlerinde devletin mali işlerinden sorumlu divandırDivan-ı İstifanın başkanı kimdir?Müstevfi denir. Karahanlılarda ise …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir