1. Ünite: Tarih Bilimi

Türklerin Kullandığı Takvimler Kısaca

Türklerin Kullandığı Takvimler Kısaca

Türklerin Kullandığı Takvimler Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimleri soru cevap şeklinde kısaca özetleyeceğimiz yazımıza hoşgeldiniz. Türkler tarih boyunca hangi takvimleri kullanmışlardır? 12 Hayvanlı Türk TakvimiCelali TakvimiHicri TakvimRumi TakvimMiladi Takvim 12 Hayvanlı Türk Takviminin kısaca özellikleri nelerdir? İslam öncesi Türk devletleri, Çinliler ve Tibetliler tarafından kullanılmıştır. Bu takvim güneş yılı esasına göre 12 yıllık dönemler halinde düzenlenmiştir. Her yıla bir hayvan …

Devamını Oku

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen sorunun altında, tavsiye olunan süre yukarıda 🙂 Yapamadığınız sorular için en altta bulunan tavsiye linklere tıklayabilirsiniz. Toplam zaman: 20 dakika TARİH: İnsanların ve insan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, meydana getirdikleri olayları, bu olayların nedenlerini ve sonuçlarını …………………………   göstererek belgelere dayalı olarak araştıran ve inceleyen …

Devamını Oku

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu ayrım yapılırken de zaman-mekân ve konu esas alınmıştır. Zamana göre sınıflandırma: Buradaki amaç tarihin incelenmesini ve öğretilmesini kolaylaştırmaktır. Tarihin çağlara ayrılmasında evrensel nitelikteki olaylar göz önünde bulundurulmuştur. Ayrım tarihi zamana göre sınıflandırmaktır. Yazının bulunması, Kavimler Göçü, İstanbul’un Fethi, Fransız İhtilali gibi… …

Devamını Oku

Tarih Biliminin Yöntemi 9. Sınıf

Tarih Biliminin Yöntemi 9. Sınıf

Tarih bilimi, pozitif bilimler gibi kurallı değildir, kanunları da yoktur. Tarih bilimi bilgilerini toplarken şu yöntemleri kullanır: Tarih Biliminin Yöntemi Kısa Özet Tarama (Kaynak arama) Araştırılan konuyla ilgili bilgilerin toplanmasıdır. Bunlar yazılı ya da yazısız olabilir. Tasnif (Sınıflandırma) Konuyla ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerin ayrıştırılmasıdır. Tahlil (Çözümleme) Kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesidir. Tenkit (Eleştiri) Belgelerde geçen …

Devamını Oku

Tarih ve Tarihin Konusu

Tarih ve Tarihin Konusu

Tarih İnsan ve insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, medeniyetleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde objektif (tarafsız) olarak inceleyen ve açıklayan sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu İnsanların en eski dönemlerden günümüze kadar yaşadığı siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini faaliyetlerdir. Tarihin Önemi Tarih biliminin en önemli yanı, geçmişten ders alarak yapılan hataları …

Devamını Oku

Milat ve Yüzyıl Kavramları

Milat ve Yüzyıl Kavramları

Milat ve Yüzyıl Kavramlarını açıklayacağımız bu yazımızda Yüzyıl nasıl hesaplanır? sorusuna da cevap bulmaya çalışacağız. Milat Nedir? Yüzyılların sınıflandırılmasında Milat kavramı dikkate alınır. Hz İsa’nın doğumu Milat (başlangıç) kabul edilmiştir. Hz. İsa’nın doğumundan önceki yıllara MÖ (milattan önce), sonrasına da MS (milattan sonra) denir. Yüzyıl Nedir? Yüzyıl kavramı teorik olarak “00” ile biten bir yılda başlar ve “yüzyıllık dönem” an­lamında …

Devamını Oku


] }