1. Ünite: Tarih Bilimi

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler ve Özellikleri kısaca özet konu anlatımı Türkler de tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dinî etkileşimlerin ürünü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. Tarihte Türklerin Kullandığı Takvimler 12 Hayvanlı Türk Takvimi Türklerin (Göktürk ve Uygurlar) kullandığı ilk takvimdir ve güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. 365 gün 6 saattir. On iki yılda bir devir yapan bu …

Devamını Oku

Takvim Sistemleri

Takvim Sistemleri

Takvim Sistemleri 9. sınıf kısaca özet konu anlatımımız ile sizlerleyiz. İnsanlar yaklaşık 6000 yıldan beri takvim kullanmıştır. Sümerler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlar, ibraniler, Romalılar, Aztekler, Mayalar, Çinliler, Hintler, Tibetliler,Türkler ve Araplar gibi çok çeşitli millet ve topluluklar değişik takvimler meydana getirmiştir. Bu millet veya topluluklar takvimleri ay veya güneş yılını esas alarak oluşturmuştur. Ayın Döngüsü Ay yılı: Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşüdür …

Devamını Oku

Zamanın Taksimi

Zamanın Taksimi

9. sınıf tarih dersi 1. Ünitesi dahilinde bulunan Zaman ve Takvim özet konu anlatımına hoşgeldiniz. Tarihin Dönemlendirilmesi       İnsanlığın ortaya çıkışıyla birlikte insanın karşılaştığı temel sorunlardan biri, dünyevi zamanı anlamlandırmak olmuştur. İnsan, geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimlere başvurmuştur.      Yazı sayesinde tarihin kaydını tutmaya başlayan insanoğlu yazının keşfini bir dönüm noktası olarak kabul etmiştir. Yazının …

Devamını Oku

Tarihi Olaylara Bakış Açısı

Tarihi Olaylara Bakış Açısı

Tarihî olaylar değerlendirilirken; Objektif (tarafsız-nesnel) olunmalıdır. Olayın meydana geldiği dönemin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir. Araştırma, mümkün olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır. Dönemin şartları: Tarihî olaylar; meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, dinî ve ekonomik özelliklerini yansıtır. Belgeler yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Bu yüzden bir tarihî olayı değerlendirirken kendi döneminin şartları göz …

Devamını Oku

Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydalar

Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydalar

Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydaları maddeler halinde yazmaya çalıştık. İnsan; ait olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek zorundadır. Sosyal bilimlerin önemli dallarından olan tarih sayesinde; insanlar birçok beceri kazanırlar. Birey; özünü, toplumunu, dünyayı tanır ve öğrenir. Tarih, uyguladığı yöntemlerle bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini arttırır. İnsanların sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Çeşitli olay …

Devamını Oku

Neden Tarih Maddeler Halinde

Neden Tarih Maddeler Halinde

Millî ve toplumsal kimliğin oluşumu ve değerlerin kuşaklara aktarımı için bir araçtır. Bireylerin ve toplumun kendini bir kimlik altında (Türk kimliği gibi) tanımlamasını sağlar. Bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar. Tarih milletlerin yalnızca kendi tarihinden bahsetmez; diğer toplumlarla olan etkileşimlerini de gösterir. Böylece milletlerin ortak hafızasının biçimlendirilmesini sağlar. Geçmişini bilmeyen bir toplum, hafızasını yitirir. …

Devamını Oku

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu

Hiçbir bilim dalı tek başına gelişmez. Tarihçi; siyasi, askerî, kültürel, sosyal veya biyografik bir eser oluştururken coğrafya, sosyoloji, felsefe, ekonomi, kronoloji, etnografya, hukuk, heraldik, arkeoloji, sanat tarihi, dil bilimi gibi farklı bilim dallarından yararlanır. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu Tarihe Yardımcı Bilim Dalları – Nümizmatik İLİM DALLARI AÇIKLAMASI Kronoloji (Zamanbilim) Geçmişten günümüze olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar. …

Devamını Oku

Tarih Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tarih Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanılmalıdır. Konuyla ilgili kaynak taraması yapılmalı, bütün belgeler değerlendirilmelidir. Olayın meydana gediği yer ve zaman mutlaka belirtilmelidir. Olaylar arasında neden- sonuç ilişkisi kurulmalıdır. Tarihi olaylarla ilgili yasa–kural konulamaz, genelleme yapılamaz. Konular tarafsız-nesnel bir şekilde incelenmeli ve aktarılmalıdır. (Araştırmacılar kendi değer yargıları, dinsel ve milli (ulusal) duygularıyla hareket etmemelidirler.) Doğru değerlendirmeler yapmak için olayın üzerinden belirli bir …

Devamını Oku

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Olayların başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Ancak tarihsel olgular zaman içerisinde gelişir, kesin bir tarihi yoktur. Olaylar somut gerçekler, yaşanmış durumlardır. Belli bir yerde ve zamanda gerçekleşir. Tarihsel olgular ise soyuttur. Belirli bir yerde, belirli bir zamanda gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Zaman içerisinde, toplumla beraber yayılarak var olmuştur, o yüzden soyut bir durumdur. Olaylar tek tek meydana gelirken tarihsel olgular, olayları bütün …

Devamını Oku

10 Tane Tarihi Olay 10 Tane Tarihi Olgu Örneği

10 Tane Tarihi Olay 10 Tane Tarihi Olgu Örneği

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu örneklerimiz öncesinde aşağıdaki yazıyı okumanız faydalı olacaktır. TAVSİYE LİNK: Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir? Eşleştirmeli Olay – Olgu Örnekleri 10 Tane Tarihi Olay Örneği 10 Tane Tarihi Olgu Örneği Hicretİslamiyetin yayılmasıTalas SavaşıTürklerin müslüman olmasıBatı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıFeodalitenin yaygınlaşmasıMalazgirt Meydan MuharebesiAnadolu’nun TürkleşmesiCumhuriyetin İlanıTürkiye’nin çağdaşlaşmasıİstanbul’un Fethiİstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi Amerika’nın KeşfiSömürgeciliğin başlaması Çok partili …

Devamını Oku


] }