Tarih Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bir tarihçi araştırma yaparken hangi hususlara dikkat etmeli?

Konu sonunda bulunan örnek soruları cevaplamayı unutma!!!

  1. Konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanılmalıdır.

  2. Konuyla ilgili kaynak taraması yapılmalı, bütün belgeler değerlendirilmelidir.

  3. Olayın meydana gediği yer ve zaman mutlaka belirtilmelidir.

  4. Olaylar arasında neden- sonuç ilişkisi kurulmalıdır.

  5. Tarihi olaylarla ilgili yasakural konulamaz, genelleme yapılamaz.

  6. Konular tarafsız-nesnel bir şekilde incelenmeli ve aktarılmalıdır. (Araştırmacılar kendi değer yargıları, dinsel ve milli (ulusal) duygularıyla hareket etmemelidirler.)

  7. Doğru değerlendirmeler yapmak için olayın üzerinden belirli bir süre geçmiş olmalıdır.

  8. Tarihi olaylar günümüzün değer yargılarıyla değil, olayın geçtiği dönemin şartları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Tarih Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 18:47’den itibaren

Örnek Test Soruları

1.Olaylar meydana geldiği dönemin koşulları ve değer yargıları içinde değerlendirilmeli, araştırmacılar kendi değer yargıları, dinsel ve ulusal duygularıyla hareket etmemelidirler.
Bu yöntemin,
I. Tarihin toplumlara sevdirilmesi,
II. Tarihsel çalışmaların hızlandırılması,
III. Yansızlığın sağlanması
hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

C

2.Tarih araştırmalarında,
  I. Olayları ve belgeleri sınıflandırma
 II. Objektif olma
III. Kesin kanunlar ortaya koyma
verilerinden hangilerinin olduğu söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

C

3. Günümüzde meydana gelen bir olayın tarih araştır­malarına konu olabilmesi, açık ve gizli bütün tarihi kay­nakların ortaya çıkmasına, olaya karışan kişilerin tarih sahnesine çekilmesine bağlıdır. Bu da zaman aşımını gerekli kılmaktadır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarih incelemelerinde kullanılan metodlardan değildir?

A) Objektif olunmalıdır.

B) Geçmişteki olaylar günümüz değer yargılarıyla yorumlanmamalıdır.

C) Değişik kaynak ve belgelerden yararlanılmalıdır.

D) Olayın üzerinden belli bir sürenin geçmesi beklen­memelidir.

E) Olayın geçtiği zaman ve yer mutlaka belirtilmelidir.

D


] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir