Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Olayların başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Ancak tarihsel olgular zaman içerisinde gelişir, kesin bir tarihi yoktur.
  • Olaylar somut gerçekler, yaşanmış durumlardır. Belli bir yerde ve zamanda gerçekleşir. Tarihsel olgular ise soyuttur. Belirli bir yerde, belirli bir zamanda gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Zaman içerisinde, toplumla beraber yayılarak var olmuştur, o yüzden soyut bir durumdur.
  • Olaylar tek tek meydana gelirken tarihsel olgular, olayları bütün olarak anlatmak için kullanılır.
  • Olaylar zamansal olarak olan bir durumu ifade ederken tarihsel olgu bu olay ve olayların sebeplerini, yol açtığı sonuçları, ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri inceler.
  • Olay bir yaşanmışlıktır, tarihsel olgu ise bu yaşananlar hakkında toplumsal veya bireysel deneyimlerdir.
  • Olaylar herkes için geçerli, objektif durumlardır. Tarihsel olgular ise gerek insanların anlatımlarından, gerek tarihçilerin yorumlamasından dolayı objektif olamaz.

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Test Soruları 2

Tarih ve Zaman Test Soruları 2 TYT AYT tarihe yardımcı bilimler, tarih öncesi devirler, tarih bilimi ile ilgili cevaplı test sorularını içerir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir