Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Doğru Yanlış Etkinliği

Lise 1 Tarih dersi Tarih ve Zaman Ünitesi, Tarihe Yardımcı Bilim Dalları doğru yanlış soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Bu etkinlikte 15 adet sorumuz bulunmakta. Cevaplar hemen sorunun altında, tavsiye olunan süre yukarıda 🙂 Yapamadığınız sorular için en altta bulunan tavsiye linklere tıklayabilirsiniz.

 1. Tarih araştırmalarında bir toplumun dilini bilmek kadar kullandığı yazıyı da bilmek gerekir. Bu nedenle tarih bilimi eski yazıları incelerken paleografya biliminden yararlanır. (…..)

  Doğru

 2. Büyük çevre felaketleri ve doğal dengeyi bozan gelişmeler insan yaşamını etkiler. Örneğin iklimin değişmesi büyük göçlere yol açabilir. Tarih bilimi bu konularda coğrafya biliminden yararlanır.

  Doğru

 3. Nümizmatik insan kemiklerini inceleyen bilim dalıdır.

  Yanlış

 4. Kimya bilimi karbon 14 metodu ile tarihi eserlerin (özellikle madeni) yaşını hesaplayabilir.

  Doğru

 5. Devletlere ve toplumlara ait armaları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı Heraldik’tir.

  Doğru

 6. Etnoloji toplumun örf adet ve gelenekleri ile sosyal ve kültürel yapılarını tarih bilimine yardımcı olur.

  Doğru

 7. Tarihçiler insanların yerleşim yerlerini seçmelerinde ya da topluca göç etmelerinde etkili olan nedenleri araştırırken ekoloji biliminden yararlanır.

  Doğru

 8. Arkeoloji insan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim dalıdır.

  Yanlış

 9. Antropoloii özellikle yazının icadından sonraki döneme ait araştırmalarda tarih bilimin en önemli yardımcısıdır.

  Yanlış

 10. Bir savaşa katılar devletlerin asker ve silah sayılarının bilinmesi savaşın gelişimi ili ilgili fikir sahibi olmamızı sağlar. Bu konuda tarih bilimi istatistik bilimin verilerinden yararlanır.

  Doğru

 11. Tarih bilimi, devletler arasındaki anlaşmalar yazışmalar ve ittifaklar gibi konuları incelerken diplomasi biliminden yararlanır.

  Doğru

 12. Göktürklerin Orhun abideleri, Uygurların Karabalgasun yazıtları, mezar taşları ve Türk İslam devletleri döneminde yapılmış mimari eserde bulunun yazıtların okunması kimya biliminin alanına girmektedir.

  Yanlış

 13. Paleografya, epifrafya ve diplomasi bilimi tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında önemlidir.

  Yanlış

TAVSİYE LİNK: Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu

TAVSİYE LİNK: Tarihin Yardımcı Bilimlerle İlişkisi


Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Test Soruları 2

Tarih ve Zaman Test Soruları 2 TYT AYT tarihe yardımcı bilimler, tarih öncesi devirler, tarih bilimi ile ilgili cevaplı test sorularını içerir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir