Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Doğru Yanlış Etkinliği

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Doğru Yanlış Etkinliği

Lise 1 Tarih dersi Tarih ve Zaman Ünitesi, Tarihe Yardımcı Bilim Dalları doğru yanlış soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Bu etkinlikte 15 adet sorumuz bulunmakta. Cevaplar hemen sorunun altında, tavsiye olunan süre yukarıda 🙂 Yapamadığınız sorular için en altta bulunan tavsiye linklere tıklayabilirsiniz.

İçindekiler

Tarih araştırmalarında bir toplumun dilini bilmek kadar kullandığı yazıyı da bilmek gerekir. Bu nedenle tarih bilimi eski yazıları incelerken paleografya biliminden yararlanır. (…..)

Doğru

Büyük çevre felaketleri ve doğal dengeyi bozan gelişmeler insan yaşamını etkiler. Örneğin iklimin değişmesi büyük göçlere yol açabilir. Tarih bilimi bu konularda coğrafya biliminden yararlanır.

Doğru

Nümizmatik insan kemiklerini inceleyen bilim dalıdır.

Yanlış

Kimya bilimi karbon 14 metodu ile tarihi eserlerin (özellikle madeni) yaşını hesaplayabilir.

Doğru

Devletlere ve toplumlara ait armaları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı Heraldik’tir.

Doğru

Etnoloji toplumun örf adet ve gelenekleri ile sosyal ve kültürel yapılarını tarih bilimine yardımcı olur.

Doğru

Tarihçiler insanların yerleşim yerlerini seçmelerinde ya da topluca göç etmelerinde etkili olan nedenleri araştırırken ekoloji biliminden yararlanır.

Doğru

Arkeoloji insan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim dalıdır.

Yanlış

Antropoloii özellikle yazının icadından sonraki döneme ait araştırmalarda tarih bilimin en önemli yardımcısıdır.

Yanlış

Bir savaşa katılar devletlerin asker ve silah sayılarının bilinmesi savaşın gelişimi ili ilgili fikir sahibi olmamızı sağlar. Bu konuda tarih bilimi istatistik bilimin verilerinden yararlanır.

Doğru

Tarih bilimi, devletler arasındaki anlaşmalar yazışmalar ve ittifaklar gibi konuları incelerken diplomasi biliminden yararlanır.

Doğru

Göktürklerin Orhun abideleri, Uygurların Karabalgasun yazıtları, mezar taşları ve Türk İslam devletleri döneminde yapılmış mimari eserde bulunun yazıtların okunması kimya biliminin alanına girmektedir.

Yanlış

Paleografya, epifrafya ve diplomasi bilimi tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında önemlidir.

Yanlış

TAVSİYE LİNK: Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu

TAVSİYE LİNK: Tarihin Yardımcı Bilimlerle İlişkisi


] }

Tavsiye Konular

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir