Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu ayrım yapılırken de zaman-mekân ve konu esas alınmıştır.

Zamana göre sınıflandırma:

Buradaki amaç tarihin incelenmesini ve öğretilmesini kolaylaştırmaktır. Tarihin çağlara ayrılmasında evrensel nitelikteki olaylar göz önünde bulundurulmuştur. Ayrım tarihi zamana göre sınıflandırmaktır.

Yazının bulunması, Kavimler Göçü, İstanbul’un Fethi, Fransız İhtilali gibi… İlk Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ gibi…  19. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Yavuz Dönemi… Vs.

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri
Tarihin Sınıflandırılması

Mekâna göre sınıflandırma:

Tarihi olayların meydana gelmesinde coğrafi çevrenin etkisi büyüktür. Bu ayrım yapılırken de yer (mekân) göz önüne alınmıştır.

Asya, Avrupa, Anadolu, Samsun, Çarşamba, Mezopotamya tarihi gibi.

Konuya göre sınıflandırma:

Tarihte incelenen konuya göre yapılan sınıflandırmadır. Kültür tarihi, hukuk tarihi, tıp tarihi, iktisat tarihi, politika tarihi … Bu gruba girer. Bu sınıflandırmalar, incelemeyi kolaylaştırsa da tek başına araştırmanın bütünlüğünü sağlama açısından yeterli değildir. Bunda dolayı bu sınıflandırmaların en büyük yararı çalışmaları kolaylaştırmasıdır.

TAVSİYE LİNK: Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Kısa Özet


] }

Tavsiye Konular

Tarih Biliminin Yöntemi 9. Sınıf

Tarih Biliminin Yöntemi 9. Sınıf

Tarih bilimi, pozitif bilimler gibi kurallı değildir, kanunları da yoktur. Tarih bilimi bilgilerini toplarken şu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir