Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Kısa Özet

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) 9:22’de

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)

Tarihi olayların incelenmesini, öğretilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla olaylar zamanlarına, mekanlarına ve konularına göre sınıflandırılmıştır.

Zamana göre sınıflandırma, olayların yüzyıllara veya belirli tarihlere bölünmesiyle yapılır. Örneğin; Yeni Çağ, Yakın Çağ XIX. veya XX. Yüzyıl, Melikşah Dönemi, Alaeddin Keykubat Dönemi.

Mekana göre sınıflandırmada, olaylar meydana geldikleri yerlere göre ayrılmıştır. Mekana göre sınıflandırmada kıtaların, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin ve köylerin tarihi dikkate alınmıştır. Örneğin; Asya tarihi, Türkiye tarihi, Marmara Bölgesi tarihi, İstanbul tarihi.

Konuya göre sınıflandırmada siyasal tarih, iktisadi tarih, politika tarihi, kültür tarihi gibi konular ayrı ayrı incelenir.

UYARI

Bu tür ayrımlar kullanışlı olmakla beraber doğrulukları tartışmalıdır. Örneğin, günümüzdeki çağ ayrımları Batı Avrupa ve Akdeniz havzasının tarihine uygun olarak yapılmıştır. Bu nedenle tarih çağlarının dünyanın her yerinde aynı zamanda başladığı ve bittiği söylenemez.

Zamana, mekana ve konulara göre sınıflandırmalar bütünlüğü bozmaktadır. Bu sınıflandırma sonucunda elde edilen bilgilerin bir bütün içinde birleşmesi gerekmektedir. Olayların sınıflandırılması öğretimi kolaylaştırmak için yapılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir