Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar

  • Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.
  • Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.
  • Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır.
  • Olaylar yansız olarak değerlendirilmelidir. Tarafsızlığın sağlanabilmesi için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:
  1. Olayın üzerinden belli bir sürenin geçmesi beklenmeli ve olayların bütün sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır.
  2. Olay meydana geldiği günün değer yargıları göz önüne alınarak incelenmeli, günümüzün değer yargıları ile yorumlanmalıdır.
  3. Kaynak taraması yapılmalıdır.

] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir