Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen sorunun altında, tavsiye olunan süre yukarıda 🙂 Yapamadığınız sorular için en altta bulunan tavsiye linklere tıklayabilirsiniz.

Toplam zaman: 20 dakika

İçindekiler

TARİH: İnsanların ve insan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, meydana getirdikleri olayları, bu olayların nedenlerini ve sonuçlarını …………………………   göstererek belgelere dayalı olarak araştıran ve inceleyen sosyal bir bilimdir.

Yer ve Zaman

……………………………….  her türlü faaliyetleri tarihin konusunu oluştur.

İnsanların

Tarihi olaylar devamlıdır. Aralarında ………………… ilişkisi vardır.

Neden-sonuç

Tarihi olaylarda, zaman, mekan ve kişiler sürekli değiştiğinden bu olayların aynı şekilde tekrar etmesi mümkün değildir. Bu nedenle tarih araştırmalarında ………………………….. yöntemi kullanılmaz.

Deney ve gözlem

Tarihi olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır ve süreklilik gösterir. Bir olay kendinden önceki olayın sonucu ve kendinden sonraki bir olayın nedenini oluşturabilir. Bu durum tarihi olaylar arasında ………………… ilişkileri olduğunu gösterir. Bu nedenle tarihte zaman ve kronoloji olguları önemlidir.

Neden-sonuç

Bir sonuca ulaşmak amacıyla, bilme, mantığa ve tecrübeye dayanarak izlenen araştırma şekline …………………………….. denir.

Bilimsel tarih

Tarih hakkında bize bilgi veren,onu doğru anlayabilmemiz için tanıklık yapan her türlü malzemeye …………………….. denir.

Belge

İncelenen konu hakkında kaynaklardan elde edilen bilgi ve belgelerin bir sistem dahilinde sınıflandırılmasına ………………….. denir.

Tasnif

Elde edilen bilgi ve verilerin yeterli olup olmadığının kontrol edilmesine …………………. Denir.

Tahlil

En doğru bilgiye ulaşmak amacıyla bütün belgelerin eleştiri süzgecinden geçirilerek doğruluğun ya da yanlışlığının ayırt edilmesine ……………………… denir.

Tenkit

……………………….. bir araya getirmek, sentez yapmak demektir.

Tarihi belgeleri   

Tarihi sürecin çağ, yüzyıl gibi kronojik dilimlere bölünmesine ………………….. denir.

Zamana göre tasnif

Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizgilere ………………….. denir.

takvim

Sümerler ………………………. Mısırlılar ise ………………………. Yılı esasına göre olan ilk takvimleri yapmışlardır.

Ay – Güneş

Türklerin kullandığı ilk takvim ……………………. …………………… takvimidir.

12 Hayvanlı Türk

Selçuklular zamanında güneş yılı esaslı ………………………. Kullanılmıştır.

Celali Takvimi

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 26 Aralık 1925’te TBMM’de kabul edilen …………………….. 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Miladi Takvim

Hicri Takvim Ay yılı esasına göre düzenlenmiştir. Bir yıl 354 gündür. ……………………. Döneminde kabul edilmiştir.

Hz. Ömer

Celali Takvimi Büyük Selçuklular Dönemi’nde Melikşah’ın emriyle ………………. Tarafından hazırlanmıştır.

Ömer Hayyam

Türklerin 12 Hayvanlı Türk Takvimini yapmaları ……………………… biliminde geliştiklerini kanıtlar.

Astronomi (Gök bilimi)

Sizce sorular nasıldı? Yorumlarınızı bekliyoruz.

TAVSİYE LİNK: Tarih Biliminin Yöntemi 9. Sınıf

TAVSİYE LİNK: Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

TAVSİYE LİNK: Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler


] }

Tavsiye Konular

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir