Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Boşluk Doldurma Soruları

Gerekli süre: 20 dakika.

Lise 1 Tarih dersi Tarih ve Zaman Ünitesi, Tarihe Yardımcı Bilim Dalları boşluk doldurma soruları ile karşınızdayız. Bu etkinlikte 15 adet sorumuz bulunmakta. Cevaplar hemen sorunun altında, tavsiye olunan süre yukarıda 🙂 Yapamadığınız sorular için en altta bulunan tavsiye linklere tıklayabilirsiniz.

 1. Toprak veya su altında kalmış insan topluluklarına ait kalıntılar ve eserleri kazı yaparak ortaya çıkaran ve inceleyen bilim dalına ………….… denir

  Arkeoloji

 2. İnsan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim dalına ………….    denir.

  Antropoloji

 3. Toplumun örf adet gelenekleri ile sosyal ve kültürel yapılarını inceleyen bilim dalına …….. denir.

  Sosyoloji

 4. İnsanların birbirleriyle ve devlette ilişkilerini düzenleyen kurallara ………….. denir.

  Anayasa

 5. ………………. tarihi olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarihe yardımcı olur.

  Kronoloji

 6. İnsana doğru düşünmeyi verilen olaylar arasında ilişki kurmayı olaylara farklı açıdan bakmayı öğreten bilim dalına ………… denir.

  Felsefe

 7. …………… eski yazıları okuma bilimidir.

  Paleografya

 8. Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen çözümleyen ve yorumlayan bilim dalına …………. denir.

  Epigrafi

 9. Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceleyen bilim dalına ………….. denir.

  Filoloji

 10. İnsan topluluklarının yaşayışlarını meydana getirdikleri kurumları ve bu kurumların toplumsal yaşama etkilerini inceleyen bilim dalına…………..       denir.

  Etnoloji

 11. Devletlerarası yazışmaları inceleyen bilim dalına …………… denir.

  Diplomatik

 12. Belirli bir amaç için veri toplama tablo grafiklerle özetleme sonuçları yorumlama özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma ilkelerini kapsayan bilime ……………denir.

  İstatistik

 13. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bilime ………….. denir.

  Ekoloji

 14. Armaları inceleyen tarihe yardımcı olan bilim dalına………. denir.

  Heraldik

 15. Tarih öncesi devirler üzerine araştırma yapan bir tarihçinin en çok faydalanacağı bilim dalı …………………….. dır.

  Arkeoloji

TAVSİYE LİNK: Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu

TAVSİYE LİNK: Tarihin Yardımcı Bilimlerle İlişkisi


Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Test Soruları 2

Tarih ve Zaman Test Soruları 2 TYT AYT tarihe yardımcı bilimler, tarih öncesi devirler, tarih bilimi ile ilgili cevaplı test sorularını içerir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir