Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu

Hiçbir bilim dalı tek başına gelişmez. Tarihçi; siyasi, askerî, kültürel, sosyal veya biyografik bir eser oluştururken coğrafya, sosyoloji, felsefe, ekonomi, kronoloji, etnografya, hukuk, heraldik, arkeoloji, sanat tarihi, dil bilimi gibi farklı bilim dallarından yararlanır. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Özet Tablosu
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları – Nümizmatik
İLİM DALLARI AÇIKLAMASI
Kronoloji (Zamanbilim) Geçmişten günümüze olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.
Coğrafya  (Yerbilim) İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır.
Diplomasi (Siyasi Belgebilimi) Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak de­ğerlendirmesini yapar
Arkeoloji (Kazıbilim) Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalın­tıları ortaya çıkarır
Heraldik (Armabilim) Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.
Etnografya (Kültürbilim) Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.
Antropoloji (Irkbilim) İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araş­tırır.
Nümizmatik (Parabilim) Tarih içerisinde basılan paraları inceler
Paleografya (Yazıbilim) Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
Filoloji (Dilbilim) Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.
Epigrafi (Kitabebilim) Kitabeleri inceler.
Onomastik (Yeradı bilimi) Dilbilimin Özel isimleri inceleyen altdalı
Toponomi (Yeradıbilimi) Yeradlarının geçmişten günümüze değişimini inceler.
Sigilografi (Mühürbilim) Mühürleri inceler.
Felsefe (Düşüncebilim) İnsanın kendisini, düşüncelerini, çevresini, olayları hayatı sorgulamasıdır.
Hukuk (Yasabilim) İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kuralları inceler.
Edebiyat (Yazınbilim) Duygu ve düşüncelerin yazı şiir vb yollarla  ile ifade edilmesidir.
Şecere (Jeneloji) (Soybilim) Soy kütüklerini inceler.
Sosyoloji (Toplumbilim) Sosyal olayları, insanlar ve toplumlar arası ilişkileri inceler.Toplum bilimi.
İstatistik (Veribilim) Belirli bir amaç için veri toplama, araştırma, değerlendirme ve tahminde bulunma bilimidir.
Ekoloji (Çevrebilim) İnsanın doğal dengeyi bozması bu bilimi doğurmuştur. Canlıların birbirleri ve çevre ile olan ilişkilerini inceleyen ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalıdır.
Sanat tarihi Sanat eserlerini ve toplumların sanatsal faaliyetlerini araştıran bilim dalıdır.
Arkeometri Arkeolojik eserlerin tarihlendirilmesi.
Kimya Karbon 14 yöntemi ile tarihi eserlerin yaşı-tarihi hesaplanır.

] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir