Neden Tarih Maddeler Halinde

Neden tarih öğreniyoruz? maddeler halinde cevaplamaya çalıştık.

 1. Millî ve toplumsal kimliğin oluşumu ve değerlerin kuşaklara aktarımı için bir araçtır.
 2. Bireylerin ve toplumun kendini bir kimlik altında (Türk kimliği gibi) tanımlamasını sağlar.
 3. Bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.
 4. Tarih milletlerin yalnızca kendi tarihinden bahsetmez; diğer toplumlarla olan etkileşimlerini de gösterir. Böylece milletlerin ortak hafızasının biçimlendirilmesini sağlar.
 5. Geçmişini bilmeyen bir toplum, hafızasını yitirir. “Hafıza yoksa kimlik yoktur; kimlik yoksa ulus da yoktur.
 6. Tarih bilinci insanların kendilerinde ve yaşadıkları dünyada meydana gelen zamana bağlı değişmelere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Tarih doğru, tarafsız, ve bilimsel olarak öğretilirse kişi de tarih bilinci doğru olarak oluşur.
 7. Tarih; dil ile birlikte milli kültürü oluşturan unsurlardan biridir.
 8. Toplumların geçmişten ders alıp geleceğe yön vermelerini sağlar. Geçmişteki hataları tekrar etmeyen toplumlar, gelecekle ilgili doğru planlama ve analizlerle daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşırlar.
 9. Millî bilinci oluşturarak birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
 10. Bugün, geçmişin ürünü ve sonucudur. O halde tarih bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini anlamamızı sağlar.
 11. Uygarlıkların ve dünya mirasının tüm toplumların katkısıyla oluştuğunu öğretir.
 12. İnsanların aralarındaki sorunları barış yoluyla çözümlemelerine yardımcı olur.
 13. Tarih bilgisi geçmişi, tarih kültürü ise bugünü geleceği aydınlatır.

] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir