Tarihin Sınıflandırılması ve Örnekler

Tarihin sınıflandırılması zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırma şeklinde yapılmaktadır. Bu yazımızda konuyu örnekler ile açıklamaya çalışacağız.

Konu sonunda video anlatım var. Mutlaka seyret.

Tarihin Sınıflandırılması ve Örnekler, Mekana, zamana ve konuya göre sınıflandırma örnekleri
Tarihin Sınıflandırılması ve Örnekler

Önce şu soruyu cevaplandıralım; tarihin sınıflandırılmasının sebebi nedir? Tarih çok uzun bir zaman dilimi üzerinde çalışmaktadır. Tarihin konusu insan olduğundan tarih Hz. Adem ile başlamaktadır. Bilinen insanlık tarihi MÖ 600.000 yılına kadar uzanmaktadır.

Hiçbir tarihçi bu kadar büyük bir zaman diliminde gerçekleşen olayların tamamını bilemez, inceleyemez ve öğretemez. Bu durumda tarihin parçalara ayrılması gerekir.

Aslında tarihçinin tarih karşısında düştüğü durum bir insanın elma yemesine benzer. Nasıl ki normal bir insan normal boyutlarda bir elmayı yutamaz, dilimleyerek yer ise tarihçi de tarihi dilimlere ayırır.

İçindekiler

Zamana Göre Sınıflandırma

Tarihçiler belli bir zaman dilimi üzerine yoğunlaşırlarsa bu zamana göre sınıflandırma olur. Bir kaç örnek yazalım hemen;

Zamana Göre Sınıflandırmaya Örnekler

20. yy tarihi, XVI. yüzyıl tarihi, Mustafa Kemal Atatürk Dönemi, 3. Selim dönemi, Lale Devri, Fetret Devri, Tanzimat Dönemi, Soğuk Savaş Dönemi, Ortaçağ, Yontma Taş Devri, Kalkolitik devir …

Herhalde bu örnekler yeterlidir. Verdiğimiz örneklerden 20. yy ve XVI. yy kavramları ile ilgili kafanda bir soru işareti uyandı ise aşağıda ki “Yüzyıl Hesaplama” videosunu mutlaka seyret.

Mekana Göre Sınıflandırma

Belirli bir yerin tarihi anlatılırsa bu mekana göre sınıflandırma olmaktadır. Hemen örnek verelim;

Mekana Göre Sınıflandırmaya Örnekler

Asya Tarihi, Anadolu Tarihi, Kıbrıs Tarihi, Samsun Tarihi, Çarşamba Tarihi, Balaç Köyü tarihi …

Konuya Göre Sınıflandırma

Tarihçi insanların faaliyet gösterdikleri bir alanı inceliyorsa bu konuya göre sınıflandırmadır.

Konuya Göre Sınıflandırmaya Örnekler

Tıp tarihi, sanat tarihi, bilim tarihi, siyasi tarih, iktisat tarihi, kültür tarihi

NOT: 17. yüzyılda Anadolu tarihi dediğimizde hem zamana hem de mekana göre sınıflandırma yapmış oluruz.

Tarihin Sınıflandırılmasının Sonuçları

Tarihi sınıflandırmamız durumunda karışımıza çıkan olumlu sonuçlar; öğrenme, öğretme ve araştırmanın kolaylaşmasıdır.

Olumsuz tarafı ise konu bütünlüğünün bozulmasıdır. Tarih bilimi bütünlük arz ettiğinden konunun anlaşılması zorlaşabilir.

Tarihin Sınıflandırılması ve Örnekleri 9:22’de bulabilirsiniz.

TAVSİYE LİNK: TARİHİN SINIFLANDIRILMASI


] }

Tavsiye Konular

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir