Kullanım Şartları

tarihportali.net alan adı ve web sitesi içeriği telif hakları kapsamında Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ve DMCA ile korunmaktadır. Site içerisindeki hiç bir öğe izinsiz ve alıntı yapılmaksızın kopyalanamaz, kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Kullanım Şartları

 • Yazılı içeriklerin hiçbiri isteğe göre değiştirilemez.
 • Yazı içerikleri eğer basılı bir alan için kullanılacaksa https://tarihportali.net kaynak olarak gösterilemek zorundadır.
 • Yazı içerikleri internette kullanılacaksa aşağıdaki linklerin herhangi birinin yazının altına yada sitenize yerleştirmek zorundasınız.
 • Bu yazı https://tarihportali.net‘den alınmıştır.
 • Kaynak: https://tarihportali.net
 • Bu şartlara uygun davranmamanız halinde hukuki yollara başvurma hakkımı saklı tutarım.
 • https://tarihportali.net sitesinde görmüş olduğunuz bilgilerin, dokümanların ve diğer materyallerin kullanılmasından doğabilecek hiç bir sorumluluktan site sahibi sorumlu tutulamaz.
 • https://tarihportali.net web sitesi içeriğinde bulunan materyaller, ilgili kişiler ya da kurumlar tarafından uygun görülmesi durumunda en kısa süre içerisinde kaldırılacaktır.
 • https://tarihportali.net sitesindeki bağlantılar sizi başka sitelere yönlendirebilir. Bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak hiç bir sorumluluk tarihportali.net’e ait değildir. Bağlantı verdiğimiz sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sitemiz sorumlu değildir.
 • Sitemizi kullanmanız halinde siteden indirdiğidğiniz bilgi, belge, ses veya görüntü dosyasının bilgisayar donanımıza veya diğer varkılarınızda oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek virüsten https://tarihportali.net sorumlu tutulamaz.

Gizlilik Sözleşmesi

Taraflar, bu AR-Ge projesi nedeni ile kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

1.  Gizli Bilginin Tanımı:

Taraflardan birinin kendisi, personeli, ya da çalışanları tarafından, diğer tarafın çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ilişki esnasında yazılı yada sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

2.  Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı,

b) Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

3.  Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

 1. Kamuya mal olmuş bilgiler,
 2. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

4.  Münhasır Hak Sahipliği

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

5. Alınması Gereken Önlemler

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

6.  Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

7. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

8. Devir ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda T.C. mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

10. Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.