Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydalar

Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydaları maddeler halinde yazmaya çalıştık.

İnsan; ait olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek zorundadır.

Sosyal bilimlerin önemli dallarından olan tarih sayesinde; insanlar birçok beceri kazanırlar.

 1. Birey; özünü, toplumunu, dünyayı tanır ve öğrenir.
 2. Tarih, uyguladığı yöntemlerle bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini arttırır.
 3. İnsanların sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 4. Çeşitli olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyarken bireylerde hem çok yönlü-boyutlu hem farklı bakış açılarıyla düşünebilme yeteneği kazandırır.
 5. Bireyler tarihsel süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar.
 6. Tarihsel empati ile geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, ne hissetlikleri anlaşılabilir. Böylece insanların geçmişi anlama becerisi gelişir.
 7. Diğer toplum ve milletlerle yapılan karşılaştırmalar, bireye özgüven kazandıracağı gibi başka milletlere empati duymasını sağlar.
 8. Dünya mirasını anlayan kendisi ve çevresiyle barışık bireyler yetişmesini sağlar.
 9. Bireyin geçmişten ders alıp geleceğine yön vermesini sağlar.
 10. Bireylere karşılaştıkları durumları tarihi olaylarla bağlantı kurarak mantıklı bir sonuca varma yeteneği kazandırır.
 11. Kişi tutucu ve bilime aykırı düşünme biçimi yerine ileriye dönük, güncel olayları geniş açıdan değerlendirebilen, toplumsal gelişmeleri anlayıp yorumlayabilen bir düşünme tarzına sahip olur.

] }

Tavsiye Konular

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir